Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Cải thiện hiệu suất của bạn

Nhiều yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến chỉ số về hiệu suất của bạn. Các trang dưới đây có thể đưa ra hướng dẫn về cách cải thiện các chỉ số tổng hợp của bạn.

Cải thiện tỉ lệ đơn hàng nhận phản hồi tiêu cực của bạn:

Nhắn tin

Lô hàng

Đơn hàng

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates