Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Dịch vụ ngoài kế hoạch

Yêu cầu đóng gói và chuẩn bị sản phẩmYêu cầu về vận chuyển và chỉ đường của dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) quy định các yêu cầu đối với các trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) của chúng tôi để nhận và lưu trữ chính xác sản phẩm của bạn. Nếu bạn không tuân thủ các yêu cầu này, Amazon sẽ gửi mục hàng đến một địa điểm khác để nhận các dịch vụ ngoài kế hoạch chẳng hạn như chuẩn bị, dán nhãn và xử lý các lô hàng theo cách thủ công, điều này có thể khiến chúng tôi xử lý chậm trễ hàng lưu kho của bạn và ảnh đến khả năng bán sản phẩm nhanh của bạn.

FBA theo dõi các vấn đề gặp phải tại trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) để cung cấp cho bạn thông tin và chi tiết về chuỗi cung ứng của bạn. Bạn có thể xem tóm tắt hiệu suất hàng nhập kho của mình để biết thêm chi tiết về các vấn đề chúng tôi gặp phải khi nhận lô hàng của bạn tại các trung tâm hoàn thiện đơn hàng của chúng tôi và các hành động bạn có thể thực hiện để tránh những vấn đề này trong tương lai.

Note: Để nắm rõ những biện pháp mà Amazon thường thực hiện khi có các vấn đề lặp lại khi nhận và xử lý lô hàng của bạn, vui lòng xem lại trang trợ giúp huấn luyện hiệu suất .

Giới thiệu về phí dịch vụ ngoài kế hoạch

Trong một số trường hợp, FBA có thể thu phí dịch vụ ngoài kế hoạch của bạn nếu các mục hàng bạn gửi cho chúng tôi không có nhãn hoặc không được chuẩn bị theo quy định khi đến trung tâm hoàn thiện đơn hàng. Phí dịch vụ ngoài kế hoạch được tính trên mỗi đơn vị. Mức giá được trình bày trong bảng dưới đây.

Nhóm sự cố Sự cố Tỷ lệ sự cố Phí dịch vụ ngoài kế hoạch dựa trên cấp độ huấn luyện

Tiêu chuẩn

Phí trên mỗi đơn vị

Nâng cao

Phí trên mỗi đơn vị

Nghiêm trọng

Phí trên mỗi đơn vị

Thiếu sót nhãn liên quan đến sản phẩm Thiếu sót mã vạch Amazon Cấp độ sản phẩm $0,20 $0,40 $0,40
Chuẩn bị ngoài kế hoạch liên quan đến sản phẩm Dán niêm hàng Cấp độ sản phẩm $0,20 $0,40 $0,40
Chuẩn bị ngoài kế hoạch - đóng bao Đóng gói bằng túi Cấp độ sản phẩm $0,70 $1,40 $1,40
Chuẩn bị ngoài dự kiến - màng xốp hơi Xốp hơi Cấp độ sản phẩm $1,00 $2,00 $2,00
Note: Đối với các vấn đề được liệt kê ở trên, bạn sẽ chỉ bị tính phí dịch vụ ngoài kế hoạch khi chúng tôi cung cấp cho bạn hình ảnh để giúp minh họa sự cố được báo cáo. Chúng tôi theo dõi các vấn đề về nhãn và chuẩn bị thông qua nhiều phương pháp và khi các hệ thống này không bao gồm hình ảnh, chúng tôi sẽ cảnh báo cho bạn về vấn đề này nhưng sẽ không thu phí dịch vụ ngoài kế hoạch từ bạn.

Bạn có thể xem phí dịch vụ ngoài kế hoạch của mình tại các địa điểm sau:

Làm thế nào để phản đối phí dịch vụ ngoài kế hoạch

Nếu bạn tin rằng FBA đã thu phí dịch vụ ngoài kế hoạch do nhầm lẫn, bạn có thể gửi yêu cầu điều tra để phản đối. Nếu bạn làm như vậy, chúng tôi sẽ xem xét vấn đề được báo cáo tại trung tâm hoàn thiện đơn hàng và sẽ đánh giá xem việc hoàn trả có thỏa đáng hay không. Chúng tôi sẽ chỉ xem xét các yêu cầu điều tra mà bạn gửi trong vòng 30 ngày kể từ ngày bạn được thông báo về sự cố. Để biết thêm thông tin về cách phản đối phí dịch vụ ngoài kế hoạch, hãy xem Giải quyết các vấn đề về hiệu suất hàng nhập kho.

Nếu khoản hoàn trả được phê duyệt, bạn có thể xem các khoản hoàn trả phí dịch vụ ngoài kế hoạch của mình tại các địa điểm sau:

Bạn sẽ nhận được khoản hoàn trả cho lần thanh toán theo lịch tiếp theo của Amazon. Nếu không, xem trạng thái của phản đối trong nhật ký hoạt động của bạn. Tìm kiếm hoạt động liên quan và nhấp vào Xem hoặc Trả lời.


Dịch vụ ngoài kế hoạch


Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates