Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Hình ảnh sản phẩm

Tìm hiểu về các yêu cầu về hình ảnh đối với mẫu thông tin sản phẩm.


Note: Xem hướng dẫn tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1600x900.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates