Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Sửa đổi thời gian xử lý

Amazon cung cấp thời gian giao hàng ước tính cho người mua trên các trang thông tin đăng tải ưu đãi và trang thanh toán. Thời gian ước tính này dựa trên thời gian từ khi người mua đặt hàng cho đến khi giao hàng đến địa chỉ của người mua.

Thời gian xử lý là gì?

Thời gian xử lý (còn gọi là Thời gian sản xuất hoặc Thời gian chờ giao hàng) là thời gian từ khi người mua đặt hàng cho đến khi bạn giao đơn hàng cho hãng vận chuyển của bạn. Thời gian xử lý dùng để tính thời gian giao hàng xuất hiện trên trang thông tin đăng tải ưu đãi và thanh toán.

Tổng thời gian giao hàng = Thời gian xử lý + Thời gian vận chuyển (+ bất kỳ ngày lễ và ngày cuối tuần nào)

Trong Seller Central, bạn có thể thiết lập thời gian xử lý theo hai cách: 1) Thiết lập thời gian xử lý mặc định ở cấp tài khoản; 2) Thiết lập thời gian xử lý ở cấp sản phẩm cho các sản phẩm cụ thể. Vui lòng xem bên dưới để biết thêm thông tin.

Thời gian xử lý mặc định là gì?

Thời gian xử lý mặc định là thời gian xử lý đã được thiết lập ở cấp tài khoản và áp dụng cho tất cả sản phẩm của bạn trừ khi bạn thay đổi cụ thể thời gian xử lý ở cấp sản phẩm. Bạn có thể thiếp lập thời gian xử lý mặc định thành 1 ngày làm việc hoặc 2 ngày làm việc (điều này không ảnh hưởng đến các sản phẩm đã được thiết lập thời gian xử lý ở cấp sản phẩm).

Note: Chỉ những người bán có kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp mới có thể cập nhật/chỉnh sửa thời gian xử lý mặc định.
Note: Đối với người bán chuyên nghiệp mới tham gia chương trình, thời gian xử lý mặc định sẽ là 1 ngày làm việc và người bán sẽ có tùy chọn thay đổi thành 2 ngày làm việc.

Tôi có thể cập nhật thời gian xử lý mặc định bằng cách nào?

Để cập nhật “Thời gian xử lý mặc định” trên Seller Central, hãy làm theo các bước dưới đây:

 1. Trong Cài đặt trên Seller Central, nhấp vào Cài đặt vận chuyển.
 2. Trên trang Cài đặt vận chuyển, điều hướng đến thẻ Cài đặt vận chuyển chung.
 3. Cuộn xuống Thời gian xử lý và nhấp vào Chỉnh sửa.
 4. Chọn 1 ngày hoặc 2 ngày và nhấp vào Lưu.

Note: Bạn chỉ có thể thay đổi thời gian xử lý mặc định một lần mỗi 24 giờ.

Tôi có thể sửa đổi thời gian xử lý cho các sản phẩm cụ thể bằng cách nào?

Nếu bạn cần nhiều thời gian hơn thời gian xử lý mặc định đã được xác định để vận chuyển các sản phẩm cụ thể, bạn có thể thiết lập thời gian xử lý dài hơn cho các sản phẩm này.

Bạn có thể sửa đổi thời gian xử lý cho từng sản phẩm một:

 1. Từ trang chủ Seller Central của bạn, nhấp vào Hàng lưu kho > trang Quản lý hàng lưu kho.
 2. Xác định sản phẩm bạn muốn thay đổi thời gian xử lý và nhấp vào Chỉnh sửa ở góc phải trang.
 3. Trong thẻ Ưu đãi, điều hướng đến trường Thời gian xử lý và nhập thời gian xử lý mong muốn cho sản phẩm đó.
 4. Nhấp vào nút Lưu và kết thúc để cập nhật các thay đổi của bạn.

Có ba cách bạn có thể sửa đổi thời gian xử lý với số lượng lớn:

 • Sử dụng Công cụ nạp hàng lưu kho:
  1. Từ trang Mẫu dữ liệu hàng lưu kho, hướng dẫn quy cách và hướng dẫn cây phân loại ngành hàng (BTG), điều hướng đến phần Chọn mẫu tệp và tải xuống tệp Mẫu đăng tải sản phẩm hàng loạt của bạn.
  2. Đọc hướng dẫn trong thẻ Các định nghĩa dữ liệu trong tệp Mẫu đăng tải sản phẩm hàng loạt.
  3. Trong thẻ Mẫu, điền vào tất cả các trường bắt buộc và trường thời gian xử lý (hoặc trường thời gian chờ giao hàng) (Mỗi hàng một SKU)
  4. Lưu tệp ở định dạng phân tách bằng thẻ văn bản (.txt)
  5. Tải tệp lên bằng cách đi đến Hàng lưu kho > Thêm sản phẩm qua chức năng Tải lên > Tải lên dữ liệu hàng lưu kho của bạn. Chọn loại tệp là Mẫu đăng tải sản phẩm hàng loạt.
 • Sử dụng tệp Bảng giá và số lượng:
  1. Từ trang Mẫu dữ liệu hàng lưu kho, hướng dẫn quy cách và hướng dẫn cây phân loại ngành hàng (BTG), điều hướng đến phần Chọn mẫu tệp và tải xuống tệp Bảng giá và số lượng của bạn.
  2. Đọc hướng dẫn trong thẻ Các định nghĩa dữ liệu trong tệp Trình tải lên danh mục sản phẩm.
  3. Trong thẻ Mẫu, điền vào tất cả các trường bắt buộc và trường thời gian xử lý (Mỗi hàng một ASIN).
  4. Lưu tệp ở định dạng phân tách bằng thẻ văn bản (.txt)
  5. Tải tệp lên bằng cách đi đến Hàng lưu kho > Thêm sản phẩm qua chức năng Tải lên > Tải lên dữ liệu hàng lưu kho của bạn. Chọn loại tệp là tệp Bảng giá và số lượng.
 • Sử dụng Trình tải lên danh mục sản phẩm:
  1. Từ trang Tải lên hàng lưu kho bằng Trình tải lên danh mục sản phẩm, tải xuống tệp Trình tải lên danh mục sản phẩm của bạn.
  2. Đọc hướng dẫn trong thẻ Các định nghĩa dữ liệu trong tệp Trình tải lên danh mục sản phẩm.
  3. Trong thẻ Mẫu, điền vào tất cả các trường bắt buộc và trường thời gian chờ giao hàng (Mỗi hàng một ASIN)
  4. Lưu tệp ở định dạng phân tách bằng thẻ văn bản (.txt)
  5. Tải tệp lên bằng cách đi đến Hàng lưu kho > Thêm sản phẩm qua chức năng Tải lên > Tải lên dữ liệu hàng lưu kho của bạn. Chọn loại tệp là Tệp dữ liệu hàng lưu kho theo danh mục cụ thể.

 • Note: Việc để trống trường thời gian xử lý (hoặc thời gian chờ giao hàng) trong các mẫu trên sẽ khiến Amazon đặt lại thời gian xử lý mặc định cấp tài khoản của bạn.
  Note: Ưu đãi của bạn sẽ cập nhật trên Amazon trong vòng 15 phút. Trong trường hợp tải tối đa lên hệ thống Amazon, thông tin ưu đãi có thể mất đến 24 giờ và thông tin sản phẩm là 48 giờ.

Tại sao thiết lập thời gian xử lý nhanh hơn và chính xác lại quan trọng?

Thời gian xử lý nhanh hơn dẫn đến thời gian giao hàng dự tính nhanh hơn. Khách hàng yêu thích tôc độ giao hàng nhanh hơn và có nhiều khả năng mua sản phẩm có thời gian giao hàng dự tính nhanh hơn. Các sản phẩm có thời gian giao hàng dự tính nhanh hơn cũng có nhiều khả năng trở thành ưu đãi nổi bật trên trang chi tiết sản phẩm.

Thời gian xử lý ảnh hưởng đến hiệu suất tài khoản của tôi như thế nào?

Ngày giao hàng dự kiến cho các đơn hàng do người bán tự hoàn thiện sẽ được tính dựa trên ngày đặt hàng + thời gian xử lý. Ví dụ: nếu thời gian xử lý mặc định của bạn là 1 ngày làm việc, ngày giao hàng dự kiến cho các đơn hàng đặt đến 12 giờ đêm sẽ là ngày làm việc tiếp theo. Điều quan trọng là phải xác nhận vận chuyển đơn hàng vào ngày giao hàng dự kiến để đáp ứng các yêu cầu về Tỷ lệ lô hàng giao trễ (LSR) đối với tài khoản của bạn. Việc không đáp ứng yêu cầu về LSR có thể dẫn đến việc tài khoản bị vô hiệu hóa. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Tỷ lệ lô hàng giao trễ.

Tôi có thể chọn sử dụng thời gian xử lý cùng ngày không?

Bạn cũng có thể chọn sử dụng thời gian xử lý cùng ngày. Thao tác này tăng cường sự linh hoạt cho bạn để thiết lập thời gian xử lý cùng ngày cho một số hoặc tất cả sản phẩm của bạn. Thời gian xử lý cùng ngày chỉ áp dụng cho các tùy chọn Vận chuyển tiêu chuẩn và Vận chuyển nhanh, chỉ dành cho người bán đáp ứng các tiêu chuẩn về hiệu suất giao hàng cao theo yêu cầu. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Thời gian xử lý cùng ngày.

Các cài đặt thời gian xử lý này có ảnh hưởng đến các đơn hàng sử dụng Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime (SFP) và Dịch vụ vận chuyển cao cấp không?

Đối vớ Dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi người bán cho khách hàng Prime (SFP) và Dịch vụ vận chuyển cao cấp (Giao hàng cùng ngày, Giao hàng ngày hôm sau và Giao hàng trong hai ngày), bạn luôn phải vận chuyển sản phẩm vào cùng ngày miễn là nhận được đơn hàng trước thời hạn cuối cùng chốt đơn hàng.

Thời gian vận chuyển là gì?

Thời gian vận chuyển là thời gian từ khi bạn giao lô hàng cho hãng vận chuyển của mình cho đến khi giao lô hàng đó đến địa chỉ của khách hàng. Bạn có thể sửa đổi thời gian vận chuyển cho sản phẩm của mình bằng cách chỉnh sửa mẫu vận chuyển của bạn. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Tạo, chỉnh sửa hoặc xóa mẫu vận chuyển.

Khuyến nghị về thời gian xử lý cấp sản phẩm

Amazon tạo ra các khuyến nghị về thời gian xử lý cho một sản phẩm dựa trên hiệu suất giao hàng tổng thể của bạn, hiệu suất giao hàng thực tế cho sản phẩm đó và hiệu suất giao hàng của các sản phẩm tương tự trên Amazon. Các khuyến nghị được làm mới hàng tháng và dựa trên thời gian xử lý của tháng trước để phản ánh khả năng hoàn thiện đơn hàng gần đây nhất.

Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên theo dõi và cập nhật các khuyến nghị về thời gian xử lý của mình. Cài đặt thời gian xử lý chính xác sẽ hỗ trợ ngày giao hàng dự tính cho khách hàng.

Để xem và cấu hình thời gian xử lý được đề xuất của bạn:

 1. Trên Seller Central, truy cập Hàng lưu kho, sau đó nhấp vào Quản lý sản phẩm do người bán tự hoàn thiện.
 2. Chọn thẻ Khuyến nghị để xem tất cả các sản phẩm có thời gian xử lý khuyến nghị.
  Note: Nếu không có khuyến nghị, điều này có thể chỉ ra rằng bạn không có bất kỳ Đơn vị phân loại hàng tồn kho nào do người bán tự hoàn thiện với tùy chọn vận chuyển tiêu chuẩn trên trang Quản lý hàng lưu kho hoặc thời gian xử lý cụ thể của sản phẩm được cấu hình của bạn đã căn chỉnh với thời gian xử lý trung bình thực tế của bạn.
 3. Nhấp vào Cập nhật để chấp nhận thời gian xử lý được đề xuất.
  Note: Bạn có thể chọn nhiều sản phẩm để cập nhật thời gian xử lý với số lượng lớn.
 4. Nhấp vào Bỏ qua để bỏ qua khuyến nghị.
 5. Kiểm tra lại vào ngày đầu tiên của tháng tiếp theo để xem các khuyến nghị về thời gian xử lý được cập nhật.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates