Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Bán điện thoại di động và phụ kiện điện thoại di động

Amazon giới hạn các loại sản phẩm điện thoại di động và phụ kiện điện thoại di động người bán có thể liệt kê để giúp đảm bảo rằng khách hàng có thể mua hàng với sự tin cậy từ tất cả người bán trên Amazon.

Các yêu cầu về việc bán các sản phẩm này phản ánh mối quan tâm của khách hàng đối với chất lượng sản phẩm, việc xây dựng thương hiệu sản phẩm và sự an toàn của người tiêu dùng. Việc tuân thủ các hạn chế xuất khẩu và nhập khẩu cũng rất quan trọng để đảm bảo rằng khách hàng có thể mua điện thoại di động và phụ kiện điện thoại di động chính hãng, chất lượng cao.

Người bán phải đáp ứng các yêu cầu dưới đây để đăng tải thông tin trong danh mục Điện thoại di động & Phụ kiện.

Yêu cầu chung

Điện thoại di động mới và phụ kiện điện thoại di động phải được đăng tải bằng Mã sản phẩm chung (UPC) của nhà sản xuất.

Chất lượng sản phẩm

 • Tất cả các điện thoại di động mới, có nguồn gốc từ Hoa Kỳ phải được nhà sản xuất bảo hành. Các phiên bản quốc tế cần giải thích rõ về chính sách “Không bảo hành”, vì không phải tất cả các nhà sản xuất đều thực hiện việc bảo hành cho phiên bản điện thoại di động không phải của Hoa Kỳ.
 • Điện thoại di động tân trang được chứng nhận phải được nhà sản xuất hoặc tái sản xuất bảo hành.
 • Người bán phải cho biết loại bảo hành cho mỗi sản phẩm điện thoại di động mà họ đăng tải và chỉ rõ đó là bảo hành của nhà sản xuất hay bảo hành riêng của họ.
 • Điện thoại di động mở khóa không thể có thương hiệu hãng cung cấp dịch vụ viễn thông trên bất kỳ linh kiện điện thoại nào.
 • Tất cả các bộ phận phải là bản gốc và người bán không được thay đổi hoặc lắp ráp lại điện thoại để loại bỏ logo.
 • Điện thoại di động có nguồn quốc tế, được nhà sản xuất mở khóa phải được cung cấp cùng bộ sạc của Hoa Kỳ.
 • Các phiên bản quốc tế phải có hướng dẫn từng bước bằng tiếng Anh về cách thay đổi cài đặt ngôn ngữ và hướng dẫn về cách thiết lập kết nối thoại và dữ liệu với các hãng cung cấp dịch vụ viễn thông Hoa Kỳ tương thích nếu cần.
 • Tất cả các sản phẩm phải đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn sản phẩm của Bắc Mỹ. Để biết thêm thông tin, hãy xem trang web của Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng .
 • Tất cả dữ liệu và hình ảnh trong thông tin đăng tải phải phù hợp với mọi lứa tuổi và cộng đồng toàn cầu của chúng tôi. Các dữ liệu và hình ảnh trong thông tin đăng tải không được mô tả hoặc chứa hình ảnh khỏa thân, nội dung khiêu dâm, tục tĩu hoặc xúc phạm. Để biết thêm thông tin, hãy xem Sản phẩm xúc phạmNội dung bị cấm.
 • Người bán phải tuân thủ các tiêu chuẩn về thông tin đăng tải của Amazon đối với bất kỳ sản phẩm nào được bán trên Amazon:
  • Người bán phải đồng ý phân loại sản phẩm của họ một cách phù hợp và chính xác.
  • Người bán phải gửi tiêu đề sản phẩm, các tính năng nổi bật và mô tả sản phẩm được viết rõ ràng và hỗ trợ khách hàng trong việc hiểu sản phẩm.
  Để biết thêm thông tin, hãy xem Chất lượng thông tin đăng tải.
 • Tất cả dữ liệu về thông tin đăng tải của sản phẩm phải đáp ứng các tiêu chuẩn dành riêng cho Điện thoại di động & Phụ kiện của chúng tôi:
  • Thông tin đăng tải phải tuân thủ các chính sách về thông tin đăng tải của Điện thoại di động & Phụ kiện của chúng tôi.
  • Người bán phải xem xét các hướng dẫn về phong cách trang sản phẩm cho Cửa hàng Điện tử tiêu dùng, các loại danh mục con thuộc Điện thoại di động & Phụ kiện và đồng ý cung cấp các thông tin cần thiết khi gửi dữ liệu về thông tin đăng tải.
  • Các trang thông tin chi tiết cho các sản phẩm trong bao bì gốc của nhà sản xuất (được nhà máy niêm phong và chưa mở) không quy định rõ về đóng gói bao bì.
 • Tất cả các sản phẩm trong bao bì đóng gói phi bán lẻ (các mục hàng lớn được đóng gói riêng lẻ, đóng gói chung hoặc được hãng cung cấp dịch vụ viễn thông đóng gói) cần có một trang thông tin chi tiết riêng quy định rõ loại bao bì đóng gói phi bán lẻ.
 • Tất cả các sản phẩm đăng tải phải đáp ứng được các tiêu chuẩn về hình ảnh toàn trang web của Amazon:
  • Người bán phải xác nhận rằng họ đã xem xét các hướng dẫn về hình ảnh được công bố trên trang www.amazon.com/images và rằng tất cả hình ảnh họ tải lên sẽ tuân thủ hướng dẫn.
  • Người bán chịu trách nhiệm về chất lượng của tất cả các hình ảnh mà họ tải lên, ngay cả khi người bán lấy hình ảnh từ một nguồn bên ngoài.
 • Tất cả các sản phẩm phải được bán như thông tin đã đăng tải:
  • Khách hàng phải có khả năng hoàn thành tất cả các bước của quy trình đặt hàng và mua sản phẩm bằng cách sử dụng duy nhất trang web của Amazon.
  • Chúng tôi không cho phép đăng tải thông tin tùy chỉnh yêu cầu người mua phải liên lạc với người bán trước hoặc sau khi mua hàng để nhận được sản phẩm họ muốn.

Điện thoại di động đã mở khóa

Các loại điện thoại di động mở khóa được phê duyệt

 • Điện thoại di động OEM có nguồn gốc từ Hoa Kỳ, được nhà sản xuất mở khóa (như Nokia, Motorola và Sony Ericsson):

  • Phải được nhà máy niêm phong trong bao bì đóng gói bán lẻ gốc chưa mở.
 • Điện thoại di động có nguồn quốc tế, được nhà sản xuất mở khóa (như Samsung, LG và HTC):

  • Phải được cung cấp cùng bộ sạc Hoa Kỳ. Cách đóng gói tốt nhất là đặt cả sản phẩm trong hộp niêm phong gốc của nhà máy và bộ sạc Hoa Kỳ vào một hộp vận chuyển lớn hơn.
  • Nếu ngôn ngữ mặc định không phải là tiếng Anh, hãy gửi kèm hướng dẫn từng bước về cách thay đổi cài đặt ngôn ngữ thay vì bóc lớp niêm phong của nhà máy và thay đổi ngôn ngữ thủ công trước khi vận chuyển sản phẩm.
  • Nếu cài đặt mặc định không hỗ trợ tất cả các hãng cung cấp dịch vụ viễn thông Hoa Kỳ tương thích, hãy gửi kèm hướng dẫn từng bước về cách thay đổi cài đặt thoại và dữ liệu cho từng hãng cung cấp dịch vụ viễn thông Hoa Kỳ tương thích.

Hạn chế

 • Điện thoại di động mở khóa (phiên bản Hoa Kỳ hoặc quốc tế) không được chứa:
  • Logo của hãng cung cấp dịch vụ viễn thông trên bất cứ phần nào của điện thoại.
  • Logo của hãng cung cấp dịch vụ viễn thông trong phần mềm.
  • Logo của hãng cung cấp dịch vụ viễn thông trong tài liệu (hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn cài đặt, CD-ROM).
  • Logo của hãng cung cấp dịch vụ viễn thông trên hộp
 • Điện thoại đã sửa lại hoặc lắp ráp lại:

  • Tất cả các bộ phận của điện thoại phải là bản gốc. Người bán không được thay nắp pin, bàn phím hoặc nắp đậy để loại bỏ thương hiệu của hãng cung cấp dịch vụ viễn thông.

Điện thoại di động mang thương hiệu của hãng cung cấp dịch vụ viễn thông

Các loại điện thoại di động mang thương hiệu của hãng cung cấp dịch vụ viễn thông được phê duyệt

 • Điện thoại mang thương hiệu của hãng cung cấp dịch vụ viễn thông (chỉ ở Hoa Kỳ, bao gồm Verizon, AT&T, T-Mobile và Sprint) phải đi kèm một bộ sạc Hoa Kỳ và có thể chứa:
  • Logo hãng cung cấp dịch vụ viễn thông áp dụng trên điện thoại.
  • Logo hãng cung cấp dịch vụ viễn thông áp dụng trong phần mềm.
  • Logo hãng cung cấp dịch vụ viễn thông áp dụng trong tài liệu (hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn cài đặt, CD-ROM).
  • Logo hãng cung cấp dịch vụ viễn thông áp dụng trên hộp.
 • Trước khi vận chuyển một chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng hoặc tân trang được chứng nhận cho người mua, bạn phải làm như sau:

  • Hủy bỏ tài khoản hiện được liên kết với điện thoại.
  • Tháo thẻ SIM, nếu có, ra khỏi điện thoại.
  • Xóa bộ nhớ của điện thoại và khôi phục cài đặt mặc định.

Điện thoại đã sửa lại hoặc lắp ráp lại

Tất cả các bộ phận của điện thoại phải là bản gốc. Người bán không được thay nắp pin, bàn phím hoặc nắp đậy để loại bỏ thương hiệu của hãng cung cấp dịch vụ viễn thông

Điện thoại di động trả trước

Các loại điện thoại di động trả trước đã được phê duyệt

Điện thoại di động trả trước có nguồn gốc Hoa Kỳ (như Boost Mobile, Tracfone và Virgin Mobile):

 • Phải được nhà máy niêm phong trong bao bì đóng gói bán lẻ gốc chưa mở.

Bao bì đóng gói bán lẻ

Bao bì đóng gói bán lẻ có nghĩa là sản phẩm được đóng gói trong bao bì gốc của nhà sản xuất (không mang thương hiệu của hãng cung cấp dịch vụ viễn thông) và đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Phải được nhà máy niêm phong và chưa mở.
 • Phải có một mã sản phẩm chung (UPC) của nhà sản xuất trên hộp.
 • Phải tuân thủ các yêu cầu về trang chi tiết sản phẩm của Amazon:
  • Tất cả các mục hàng đóng gói bán lẻ đều cần có một trang thông tin chi tiết riêng biệt, độc lập.
  • Các sản phẩm được đóng gói bán lẻ phải đăng tải loại bao bì trong tiêu đề sản phẩm (ví dụ: “Tai nghe Bluetooth Motorola H12 [Bao bì đóng gói bán lẻ]”).

Bao bì đóng gói phi bán lẻ

Bao bì đóng gói phi bán lẻ có nghĩa là sản phẩm không được đóng gói trong bao bì đóng gói bán lẻ của nhà sản xuất ban đầu. Các loại sản phẩm này phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Đối với các mục hàng lớn được đóng gói riêng lẻ:
  • Phải có một mã sản phẩm chung (UPC) của nhà sản xuất để được đăng tải trên Amazon.
  • Phải bao gồm các phụ kiện cần thiết để vận hành như bộ sạc và cáp USB.
 • Đối với các sản phẩm được hãng cung cấp dịch vụ viễn thông đóng gói, thường nằm trong bao bì đóng gói bán lẻ của hãng cung cấp dịch vụ viễn thông:
  • Bao bì mang thương hiệu của hãng cung cấp dịch vụ viễn thông/nhà sản xuất chung (ví dụ: Jawbone/Verizon):
   • Không có mã sản phẩm chung (UPC) của nhà sản xuất, nhưng phải có một mã sản phẩm chung (UPC).
   • Bao gồm các phụ kiện cần thiết để vận hành như bộ sạc và cáp USB.
 • Yêu cầu về trang chi tiết sản phẩm của Amazon:
  • Tất cả các bao bì đóng gói phi bán lẻ đều cần có một trang thông tin chi tiết riêng biệt.
  • Tất cả các bao bì đóng gói phi bán lẻ đều cần có dòng chữ "[Bao bì đóng gói phi bán lẻ]" hoặc "[Bao bì đóng gói của hãng cung cấp dịch vụ viễn thông]" trong tiêu đề sản phẩm. Ví dụ:
   • Tai nghe Bluetooth Motorola H12 [Bao bì đóng gói phi bán lẻ]
   • Tai nghe Bluetooth Motorola H12 [Bao bì đóng gói của hãng cung cấp dịch vụ viễn thông]
   Note: Chúng tôi khuyên bạn nên đưa tên hãng cung cấp dịch vụ viễn thông vào tiêu đề sản phẩm. Ví dụ: "Tai nghe Bluetooth Motorola H12 [Bao bì đóng gói của Verizon]."
  • Nếu loại bao bì không xuất hiện trong tiêu đề sản phẩm, sản phẩm sẽ được cho là được đóng gói bán lẻ.

Hãy xem thêm tiêu chuẩn áp dụng cho danh mục Điện tử tiêu dùng.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates