Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Dịch vụ phân loại vị trí hàng trong kho được hoàn thiện bởi Amazon (FBA)

Theo mặc định, khi bạn tạo một kế hoạch vận chuyển hàng, lô hàng của bạn có thể được chia thành nhiều lô hàng, mỗi lô hàng được điều đến một trung tâm nhận hoặc trung tâm hoàn thiện đơn hàng khác nhau (được gọi là bố trí hàng lưu kho đã phân bổ). Các trung tâm hoàn thiện đơn hàng được lựa chọn dựa trên các sản phẩm bạn đang vận chuyển và nơi mà từ đó bạn gửi hàng đi. Bằng cách để hàng lưu kho được phân phối tới nhiều trung tâm hoàn thiện đơn hàng trên toàn quốc, khách hàng mua sản phẩm của bạn có thể nhận được hàng nhanh hơn nếu hàng lưu kho của bạn được đặt ở xa hơn.

Để phân bố sản phẩm của bạn tốt hơn, Amazon có thể định tuyến lô hàng của bạn thông qua một trung tâm nhận hàng, nơi nhận các đơn vị và sau đó vận chuyển chúng đến các trung tâm hoàn thiện đơn hàng khác trong mạng lưới của chúng tôi. Sản phẩm của bạn sẵn sàng để bán ngay khi chúng tôi nhận được hàng thành công tại bất kỳ trung tâm nhận hoặc trung tâm hoàn thiện đơn hàng nào của chúng tôi. Các đơn vị được chuyển sang các trung tâm hoàn thiện đơn hàng khác sẽ có sẵn cho khách hàng mua, nhưng khách hàng có thể nhìn thấy một ngày giao hàng trong tương lai nếu không có đơn vị có sẵn nào khác để hoàn thiện ngay lập tức.

Bạn có thể đăng ký Dịch vụ phân loại vị trí hàng trong kho và gửi tất cả hàng lưu kho đủ điều kiện của bạn đến một trung tâm nhận hoặc trung tâm hoàn thiện đơn hàng duy nhất (xem mục Ngoại lệ phân loại vị trí hàng trong kho bên dưới). Khi lô hàng đến, lô hàng sẽ được chia ra và gửi đến các trung tâm hoàn thiện đơn hàng khác nhau cho bạn. Một khoản phí dịch vụ trên mỗi mục hàng sẽ được áp dụng.

Khi bạn sử dụng Dịch vụ phân loại vị trí hàng trong kho, trung tâm nhận hoặc trung tâm hoàn thiện đơn hàng điểm đến sẽ do Amazon xác định. Bạn không thể chọn trung tâm nhận hoặc trung tâm hoàn thiện đơn hàng, nơi mà bạn gửi lô hàng của mình đến. Điểm đến do Amazon lựa chọn có thể khác nhau tùy lô hàng.

Cài đặt dịch vụ phân loại vị trí hàng trong kho

Để thay đổi cài đặt dịch vụ phân loại vị trí hàng trong kho của bạn:

 1. Trong Cài đặt, chọn Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA).
 2. Trong Cài đặt hàng nhập, bấm vào Chỉnh sửa.
 3. Bên dưới Tùy chọn dịch vụ phân loại vị trí hàng trong kho, chọn, Dịch vụ dịch vụ phân loại vị trí hàng trong kho.
 4. Nhấp vào Cập nhật.

Tip: Mọi lô hàng đang được xử lý đều không bị ảnh hưởng khi bạn thay đổi tùy chọn dịch vụ phân loại vị trí hàng trong kho. Cài đặt mới chỉ áp dụng cho các lô hàng được tạo sau khi bạn cập nhật cài đặt của mình. Để áp dụng thay đổi này cho lô hàng hiện tại của bạn, hãy xóa kế hoạch vận chuyển hàng, và sau đó, tạo lại kế hoạch sau khi bạn thay đổi cài đặt. Để nhanh chóng tạo lại kế hoạch vận chuyển hàng, trong Hàng đợi vận chuyển, chọn Đã xóa/hủy, sau đó, bấm vào kế hoạch vận chuyển hàng mà bạn muốn. Trên trang Gửi/bổ sung kho hàng lưu kho ở dưới cùng bên trái, bấm Chép lại.

Ngoại lệ dịch vụ phân loại vị trí hàng trong kho

Nếu bạn đăng ký Dịch vụ phân loại vị trí hàng trong kho, hầu hết các mục hàng có kích thước tiêu chuẩn của bạn sẽ được chuyển đến một trung tâm nhận hoặc trung tâm hoàn thiện đơn hàng duy nhất. Tuy nhiên, các mục hàng trong các nhóm phân loại sau đây có thể được điều hướng đến một trung tâm nhận hoặc trung tâm hoàn thiện đơn hàng khác, ngay cả khi bạn sử dụng dịch vụ phân loại vị trí hàng trong kho:

 • May mặc
 • Đồ trang sức
 • Giày
 • Phương tiện truyền thông
 • Hàng tồn kho được theo dõi bằng mã vạch nhà sản xuất
 • Các mặt hàng quá khổ
 • Yêu cầu chuẩn bị của Amazon
 • Yêu cầu dán nhãn của Amazon
 • Vật liệu nguy hiểm

Tip: Khi bạn thêm các sản phẩm vào một lô hàng mỗi lần một chiếc từ danh sách hàng lưu kho, trung tâm hoàn thiện đơn hàng điểm đến sẽ được chỉnh lại theo từng lần. Để có kết quả tốt nhất, hãy chọn tất cả các mục hàng mà bạn muốn đưa vào lô hàng cùng một lúc từ trang Quản lý hàng lưu kho, sau đó, chọn Gửi/bổ sung hàng lưu kho từ trình đơn Hành động.

Phí dịch vụ phân loại vị trí hàng trong kho

Kích thước tiêu chuẩn (mỗi mục hàng)
1 lb hoặc thấp hơn $0,30
1-2 lb $0,40
Trên 2 lb 0,40 USD + 0,10/lb sau 2 lb đầu tiên
Quá khổ (mỗi mục hàng)
5 lb hoặc thấp hơn $1,30
Trên 5 lb $1,30 + $0,20/lb trên 5 lb đầu tiên
Note: Trọng lượng được sử dụng để tính phí cho mỗi đơn vị sản phầm là trọng lượng theo chiều hoặc trọng lượng theo đơn vị (tùy theo giá trị nào lớn hơn) đối với các mặt hàng không phải là phương tiện truyền thông kích thước lớn tiêu chuẩn lớn có trọng lượng lớn hơn 1 lb và đối với tất cả các đơn vị quá khổ nhỏ, trung bình và lớn. Trọng lượng đơn vị là trọng lượng của một mục hàng riêng lẻ. Trọng lượng kích cỡ là thể tích (dựa trên chiều dài x chiều rộng x chiều cao tính bằng inch) chia cho 139. Amazon có thể xác minh trọng lượng và kích thước của một sản phẩm bằng các mẫu đại diện. Thông tin của Amazon về trọng lượng và kích thước của một sản phẩm sẽ được sử dụng để tính phí nếu có sự khác biệt giữa thông tin của Amazon và thông tin của người bán. Theo thời gian, Amazon có thể thay đổi thông tin về trọng lượng và kích thước của sản phẩm để phản ánh các phương pháp đo được cập nhật. Phí dựa trên trọng lượng và kích thước của một sản phẩm được tính theo thông tin của Amazon về trọng lượng và kích thước của sản phẩm đó tại thời điểm tính phí.

Việc bạn tham gia vào dịch vụ này phải tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện của Dịch vụ phân loại vị trí hàng hoàn thiện bởi Amazon (FBA) trong kho.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates