Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Quản lý việc trả hàng đối với đơn hàng do người bán tự hoàn thiện

Để đảm bảo trải nghiệm trả hàng nhất quán cho người mua, các đối tác bán hàng phải tuân thủ các chính sách Trả hàngHoàn tiền của Amazon không xét tới các điều khoản và điều kiện riêng lẻ do Đối tác bán hàng quy định trong phần “Thông tin & chính sách của bạn”. Hầu hết các mục hàng được mua trên Amazon.com có thể được trả lại để được hoàn tiền hoặc thay thế trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao hàng dự tính.

Đối với các mục hàng thời trang, hãy xem Trả hàng miễn phí đối với các mục hàng Thời trang cho đơn hàng do người bán tự hoàn thiện để biết thêm chi tiết.

Để biết chính sách trả hàng quốc tế, hãy xem Hàng khách trả lại đối với các giao dịch bán hàng quốc tế để biết thêm chi tiết.

Giấy phép trả hàng

Amazon sẽ tự động cho phép các yêu cầu trả hàng tại Hoa Kỳ tuân theo chính sách trả hàng của Amazon, bao gồm các mục hàng mà đối tác bán hàng đã gửi yêu cầu miễn áp dụng chương trình Nhãn hàng trả lại đã thanh toán cho SKU. Yêu cầu trả hàng không tuân theo chính sách hoặc miễn trừ theo danh mục sẽ được gửi để duyệt thủ công. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Cho phép yêu cầu trả hàng.

Khi người mua yêu cầu trả hàng, Amazon sẽ gửi cho bạn một email nêu rõ lý do trả hàng. Nếu yêu cầu của người mua không tuân thủ chính sách trả hàng của chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trong email.

Note: Bạn phải trả lời các yêu cầu trả hàng yêu cầu cho phép thủ công trong vòng 24 giờ. Bạn phải thực hiện hoàn tiền trong vòng hai ngày làm việc kể từ khi nhận được hàng trả về. Nếu bạn không hoàn tiền, Amazon có thể thay mặt bạn hoàn tiền cho người mua và thu số tiền đó vào tài khoản người bán của bạn. Ngoài ra, nếu bạn từ chối chấp nhận việc trả lại một mục hàng và Amazon xác định rằng mục hàng có sự khác biệt đáng kể, thì bạn có thể phải chịu trách nhiệm cho mọi Khiếu nại từ A - Z hoặc tranh chấp tiền bồi hoàn nào được đệ trình.

Nhãn hàng trả lại đã thanh toán

Amazon tự động đăng ký cho đối tác bán hàng tại Hoa Kỳ tham gia chương trình Nhãn hàng trả lại đã thanh toán của Amazon. Trong chương trình này, Amazon thay mặt bạn cung cấp cho người mua nhãn vận chuyển trả hàng đã thanh toán thông qua việc Sử dụng mua dịch vụ vận chuyển.

Nhãn hàng trả lại cho các mục hàng được miễn trừ

Đối với hàng trả về của SKU do người bán gửi được miễn áp dụng chương trình Nhãn hàng trả lại đã thanh toán, người bán sẽ có tùy chọn tải lên nhãn đã thanh toán của người bán. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các nhãn do người bán trả tiền này bao gồm cả tính năng theo dõi. Truy cập trang Cài đặt hàng trả lại trong Seller Central để chọn nhãn hàng trả lại mà bạn muốn cung cấp cho các mục hàng được miễn trừ. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập phần Nhãn hàng trả lại cho các mục hàng được miễn trừ.

Quản lý công cụ hàng trả về do người bán tự hoàn thiện đơn hàng

Bạn có thể trả lời yêu cầu trả hàng theo nhiều cách trong công cụ Quản lý hàng trả về do người bán tự hoàn thiện. Việc này bao gồm xem các khoản hoàn tiền theo cấp đơn hàng được cấp cho người mua. Dưới đây là các thẻ khác nhau bạn có thể tìm thấy trên Công cụ Quản lý hàng trả về do người bán tự hoàn hiện đơn hàng:

  • Xem tất cả: Tất cả các yêu cầu trả hàng
  • Đang chờ hành động: Tất cả các yêu cầu trả hàng đang mở yêu cầu bạn trả lời chẳng hạn như cho phép yêu cầu trả hàng, hoàn tiền hoặc tải lên nhãn vận chuyển hàng trả lại đã thanh toán có thông tin theo dõi
  • Đã hoàn tất: Tất cả các yêu cầu trả hàng đã được hoàn tất hoặc đóng
  • Với khiếu nại từ A – Z: Tất cả các yêu cầu trả hàng có khiếu nại từ A – Z

Truy cập Cho phép yêu cầu trả hàngĐóng hoặc Hoàn tất yêu cầu trả hàng để biết thêm thông tin.

Để tải xuống bản tóm tắt hàng trả về và hoàn tiền trong một khung thời gian cụ thể, hãy truy cập Báo cáo trả hàng trong Seller Central, hoặc nhấp vào mục Xem báo cáo trong công cụ Quản lý Hàng trả về do người bán tự hoàn thiện.

Trước khi xử lý lượt trả hàng, hãy tham khảo mục Hàng trả về, hoàn tiền, hủy bỏ và khiếu nại.

Note: Sau khi thực hiện, việc hoàn tiền có thể mất 3-5 ngày để số tiền được cập nhật trong tài khoản của người mua, tùy thuộc vào phương thức thanh toán của họ. Nếu bạn tin rằng mình đã bị tính phí không chính xác, hãy truy cập Cách kháng cáo khiếu nại từ A – Z. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Giới thiệu về khiếu nại từ A – Z của Amazon.

Kháng cáo đổi trả hàng

Bạn có thể nộp đơn kháng nghị nếu Amazon đã cho phép đổi trả hàng hoặc hoàn tiền thay mặt bạn mà bạn cho rằng không nên cho phép. Để tìm hiểu chi tiết, xem Kháng cáo đổi trả hàng.

Xem thêm

Hoàn tiền

Hoàn tiền bằng giảm giá

Điều gì sẽ xảy ra nếu người mua nói rằng họ không nhận được đơn hàng?

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates