Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Phí ước tính cho mỗi đơn vị bán ra

Phí ước tính cho mỗi đơn vị bán ra là một công cụ cung cấp một bản xem trước của các khoản phí cốt lõi đối với hoạt động bán hàng trên Amazon và Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) khi một đơn vị được bán thuộc một Đơn vị phân loại hàng tồn kho cụ thể. Bạn có thể truy cập ước tính này trên trang Quản lý hàng lưu kho FBA hoặc trang Quản lý hàng lưu kho trong cột có tiêu đề là Phí ước tính cho mỗi đơn vị bán ra. Các khoản phí được hiển thị dựa trên giá niêm yết, chi phí vận chuyển ước tính (nếu áp dụng) và dữ liệu có sẵn cho sản phẩm trong hệ thống của chúng tôi. Giá trị chỉ là một ước tính và chi phí thực tế có thể thay đổi và không bao gồm phí tùy chọn.

Cách sử dụng phí ước tính cho mỗi đơn vị bán ra

 1. Truy cập ước tính
  Sử dụng trang Quản lý hàng lưu kho FBA hoặc trang Quản lý hàng lưu kho và xem cột có tiêu đề Phí ước tính cho mỗi đơn vị bán ra.
 2. Tìm kiếm một sản phẩm
  Bạn có thể tìm kiếm theo từ khóa (ASIN hoặc tên sản phẩm) để tìm các sản phẩm đã được đăng tải trên Amazon.
  Tip: Ước tính dựa trên phương thức hoàn thiện hiện tại của bạn. Để xem ước tính cho phương thức hoàn thiện, hãy tạo thông tin đăng tải mới hoặc dùng thử Máy tính doanh thu.
 3. Xem chi tiết ước tính
  Nhấp vào giá trị ước tính để xem phân tích chi phí chi tiết.
 4. Ước tính thuế đối với khoản phí
  Nhấp vào liên kết nhấp để tải để xem các khoản thuế ước tính bạn sẽ phải trả cho các khoản phí.
  Tip: Thuế ước tính là các loại thuế bạn phải nộp dựa trên các khoản phí đã thanh toán. Thuế ước tính không bao gồm thuế đã thu từ khách hàng và không phản ánh thuế GTGT.
 5. Phí ước tính bổ sung
  Nếu bạn muốn ước tính phí cho các tùy chọn hoàn thiện đơn hàng thay thế (ví dụ: Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA)) hoặc muốn ước tính phí bổ sung (chẳng hạn như phí lưu trữ hàng tháng), hãy nhấp vào nút Truy cập Máy tính doanh thu.

Phí đã bao gồm phí ước tính cho mỗi đơn vị bán ra

 • Phí giới thiệu
 • Phí khóa sổ, còn được gọi là phí khóa sổ biến đổi
 • Phí trên mỗi đơn vị sản phẩm, còn được gọi là phí cố định
 • Phí hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) (bao gồm phí pin lithium, nếu có)
 • Hoàn thiện đơn hàng từ xa với dịch vụ FBA: Phí hoàn thiện cho Hoàn thiện đơn hàng từ xa với dịch vụ FBA sẽ hiển thị cho các ưu đãi đã đăng ký tham gia chương trình.
 • Giảm phí

Phí không bao gồm phí ước tính cho mỗi đơn vị bán ra

 • Phí đăng ký hàng tháng
 • Phí lưu trữ dài hạn
 • Phí yêu cầu loại bỏ hàng lưu kho
 • Phí xử lý đổi trả hàng
 • Phí dịch vụ ngoài kế hoạch
 • Phí hàng tồn thặng dư lưu trữ hàng lưu kho theo dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA)
 • Phí quản lý trả hàng
 • Phí dịch vụ cho thuê sách
 • Chi phí đăng tải số lượng lớn sản phẩm
 • Xuất khẩu FBA
 • Tủ quần áo Prime
 • Các khoản phí ít phổ biến khác không được liệt kê rõ ràng

Các câu hỏi thường gặp

Phí ước tính cho mỗi đơn vị bán có hiển thị ước tính cho các ưu đãi Hoàn thiện đơn hàng đa kênh không?

Có. Chúng tôi sẽ cung cấp bảng phí ước tính cho các sản phẩm sử dụng dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng đa kênh. Tuy nhiên, phí ước tính giả định bán tại gian hàng Amazon. Nếu sản phẩm được bán trên một kênh khác, thì phí cuối cùng của bạn sẽ khác với phí ước tính.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates