Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Các cửa hàng Amazon tại Liên minh Châu Âu và Vương quốc Anh

Với tài khoản Amazon thị trường Châu Âu, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các công cụ dành cho người bán trên Amazon.de, Amazon.co.uk, Amazon.fr, Amazon.it, Amazon.es, và Amazon.nl trong Seller Central Châu Âu để đăng tải sản phẩm và quản lý đơn hàng tại nhiều thị trường.

Lợi ích của Tài khoản Amazon thị trường Châu Âu

Với Tài khoản Amazon thị trường Châu Âu, bạn có thể:

  • Bán sản phẩm của bạn cho người mua tại tất cả thị trường Amazon Châu Âu bằng Tài khoản người bán hợp nhất duy nhất.
  • Chia sẻ thông tin đăng tải và quản lý hàng lưu kho của mình một cách thích hợp trên nhiều thị trường Châu Âu.
  • Theo dõi đơn hàng trên nhiều kênh bán hàng tại Châu Âu trong phần Quản lý đơn hàng hoặc bằng Báo cáo đơn hàng kết hợp.
  • Sử dụng dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) tại thị trường gốc làm trung tâm giao nhận, cho phép Amazon phục vụ tất cả khách hàng của bạn thông qua Mạng lưới hoàn thiện đơn hàng khu vực Châu Âu.
  • Trả phí đăng ký Người bán chuyên nghiệp hàng tháng duy nhất cho tài khoản Amazon thị trường Châu Âu.
  • Cập nhật hoặc chia sẻ thông tin tài khoản thông qua giao diện người dùng hợp nhất.
  • Xem trang Seller Central bằng tiếng Anh trên Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it, Amazon.es và Amazon.nl.
Important: Việc cung cấp dịch vụ khách hàng bằng ngôn ngữ địa phương chính thức của thị trường mà bạn đang bán sản phẩm là yêu cầu bắt buộc.

Nếu bạn đã sẵn sàng bán tại Amazon thị trường Châu Âu, hãy truy cập Trang tổng quan bán hàng toàn cầu hoặc Mở rộng sang Châu Âu để bắt đầu.

Note: Nếu bạn đang quản lý hàng lưu kho sử dụng dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon trên nhiều tài khoản Châu Âu (Đức, Anh Quốc, Pháp, Ý, Tây Ban Nha hoặc Hà Lan) và muốn quản lý hàng lưu kho từ một tài khoản duy nhất, bạn có thể bán hết hàng lưu kho hiện tại trên mỗi tài khoản Châu Âu, sau đó đăng tải lại và bổ sung hàng lưu kho trên tài khoản gốc ưa thích của bạn.
Example: Nếu bạn bán hàng ở Anh Quốc, Đức và Pháp, bạn có thể ngừng bổ sung hàng lưu kho ở Đức và Pháp cho đến khi bán hết số hàng còn lại. Sau đó, đăng tải lại và bổ sung hàng lưu kho thông qua tài khoản Vương quốc Anh của bạn.

Nếu bạn có thêm câu hỏi nào khác liên quan đến chuyển hàng lưu kho, vui lòng liên hệ bộ phận Hỗ trợ người bán.


Các cửa hàng Amazon tại Liên minh Châu Âu và Vương quốc Anh


Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates