Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Quảng cáo với Amazon

Quảng cáo với Amazon có thể giúp bạn phát triển độ nhận diện cho thương hiệu của mình và tiếp cận người mua hàng tìm kiếm các sản phẩm như sản phẩm của bạn.

Giờ đây bạn có thể trực tiếp tìm thấy tất cả các mục trợ giúp về quảng cáo trong . Đây là nơi bạn cần tìm đến để biết hướng dẫn, khắc phục sự cố, video và nhiều nội dung khác!

Dưới đây là một số chủ đề phổ biến mà chúng tôi cho rằng có thể hữu ích:

Note: Nếu bạn chưa quảng cáo với Amazon, hãy bắt đầu tại: Quảng cáo trên Amazon.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates