Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Chính sách gói sản phẩm

Người bán có thể tạo các gói bao gồm nhiều sản phẩm khác nhau để tạo gói sản phẩm mới. Các gói sản phẩm được thiết kế tốt mang lại sự tiện lợi và giá trị cho người mua. Tuân thủ các chính sách trên trang này sẽ giúp khách hàng của Amazon xác định các gói sản phẩm dễ dàng hơn và ngăn chặn việc tạo thông tin đăng tải trùng lặp hoặc gần như trùng lặp.

Chính sách chung về gói sản phẩm

 • Bạn không được đăng tải các sản phẩm đã tạo gói sản phẩm trong đó sản phẩm chính trong gói sản phẩm từ danh mục Trò chơi điện tử hoặc sản phẩm Sách, Âm nhạc, Video hoặc DVD (BMVD).
 • Bạn có thể bao gồm các mục hàng BMVD và Trò chơi điện tử làm sản phẩm phụ trong một gói sản phẩm nếu chúng có liên quan và bổ sung cho sản phẩm chính trong gói sản phẩm. Ví dụ: bạn có thể đăng tải một gói sản phẩm bao gồm thảm tập yoga (sản phẩm chính), DVD về yoga và sách về yoga.
 • Phí giới thiệu cho danh mục sản phẩm chính (cùng danh mục được sử dụng để đăng tải sản phẩm) áp dụng cho toàn bộ gói sản phẩm.
 • Tất cả các sản phẩm trong gói sản phẩm phải tuân thủ Chính sách bán hàng và Bộ quy tắc ứng xử của Người báncủa Amazon. Cụ thể hơn, tất cả các sản phẩm trong gói sản phẩm phải tuân thủ các hướng dẫn cho từng danh mục.
 • Hình ảnh, tính năng và mô tả gói sản phẩm cũng phải tuân thủ các chính sách về thông tin đăng tải của Amazon.
 • Việc không tuân thủ Chính sách về gói sản phẩm, bao gồm các Hướng dẫn chi tiết về gói sản phẩm sau đây, có thể dẫn đến việc loại bỏ bất kỳ thông tin đăng tải sản phẩm nào trong gói, tạm ngưng tài khoản hoặc cả hai mà không cần thông báo. Amazon bảo lưu quyền sửa đổi hoặc thu hồi chính sách này bất cứ lúc nào.

Hướng dẫn chi tiết về gói sản phẩm

Thông tin đăng tải gói sản phẩm và phân loại:

 • Gói sản phẩm phải bao gồm các mục hàng có tính bổ sung (điều này có nghĩa là các mục hàng trong gói sản phẩm cho phép hoặc tăng cường việc sử dụng các mục hàng khác trong gói sản phẩm hoặc mang lại sự tiện lợi cho người mua khi mua chúng cùng với nhau).
 • Gói sản phẩm bao gồm nhiều mục hàng đơn lẻ mà mỗi mục hàng có thể được xác định bởi một ASIN/UPC duy nhất và được bán cùng nhau dưới dạng một sản phẩm duy nhất. Một bộ hoặc gói được đóng gói sẵn với nhiều mục hàng được xác định bằng một ASIN/UPC duy nhất không được xem là một gói sản phẩm.
 • Một gói sản phẩm có thể được đăng tải trong một danh mục sản phẩm duy nhất, ngay cả khi các sản phẩm bao gồm gói sản phẩm này đến từ nhiều danh mục. Nếu một gói sản phẩm bao gồm các sản phẩm từ nhiều danh mục, gói này có thể chỉ được đăng tải trong danh mục các mục hàng có giá cao nhất trong gói sản phẩm. Ngoại lệ duy nhất đối với hướng dẫn này là nếu mục hàng có giá cao nhất là BMVD hoặc Trò chơi điện tử (vì các gói sản phẩm có thể không được đăng tải trong các danh mục sản phẩm này). Trong những trường hợp này, gói sản phẩm phải được đăng tải trong danh mục có mục hàng giá cao nhất thứ hai mà không phải là BMVD hoặc Trò chơi điện tử.
 • Gói sản phẩm phải có mã định danh sản phẩm chuẩn hoặc số bộ phận của nhà sản xuất của riêng gói này. Mã định danh của bất kỳ sản phẩm riêng lẻ nào trong gói sản phẩm có thể không đóng vai trò là mã định danh cho gói sản phẩm. Sử dụng UPC từ bất kỳ sản phẩm riêng lẻ nào trong gói sản phẩm để xác định toàn bộ gói sản phẩm có thể dẫn đến việc loại bỏ thông tin đăng tải ngay lập tức. Bạn chịu trách nhiệm lấy UPC cho mỗi gói sản phẩm mình tạo.
 • Không bao gồm các sản phẩm chung trong một gói sản phẩm, vì điều này có thể khiến khách hàng hiểu lầm rằng sản phẩm chung thuộc cùng thương hiệu với một trong những sản phẩm có thương hiệu trong gói sản phẩm. Các sản phẩm chung được xác định là các mục hàng không có thương hiệu nào trên sản phẩm hoặc bao bì (không chỉ là thương hiệu không được công nhận rộng rãi).
 • Một gói sản phẩm có thể bao gồm các mục hàng có thương hiệu khác nhau, tuy nhiên bản thân gói sản phẩm phải có cùng thương hiệu với mục hàng có giá cao nhất trong gói sản phẩm.
 • Nếu một mục hàng bao gồm nhiều gói nhỏ, chẳng hạn như sáu cặp tất, hãy đăng tải mục hàng dưới dạng một sản phẩm duy nhất chứ không phải là một gói sản phẩm. Xem UPC và Số lượng gói hàng cho nhiều gói nhỏ.
 • Nếu mục hàng là biến thể của một sản phẩm gốc, hãy đăng tải mục hàng này dưới dạng một biến thể trong họ của sản phẩm gốc và không đăng tải dưới dạng gói sản phẩm. Xem Giới thiệu về quan hệ giữa sản phẩm gốc-sản phẩm biến thể.
 • Nếu bạn đối sánh gói sản phẩm của mình với một thông tin đăng tải gói sản phẩm hiện có, các sản phẩm trong gói sản phẩm của bạn phải giống hệt với các sản phẩm trong gói sản phẩm hiện có. Nếu gói sản phẩm của bạn khác biệt theo bất kỳ cách nào, bạn phải tạo một thông tin đăng tải gói sản phẩm mới. Bạn không thể thay đổi thông tin đăng tải hiện có để căn chỉnh theo các thông số kỹ thuật của gói sản phẩm mới.
 • Khi tạo một gói sản phẩm, bạn không thể sửa đổi các thành phần của gói sản phẩm đó. Nếu bạn muốn thêm hoặc loại bỏ sản phẩm khỏi gói sản phẩm, bạn phải tạo thông tin đăng tải gói sản phẩm mới với một UPC duy nhất hoặc đối sánh với một thông tin đăng tải gói sản phẩm hiện có giống với gói sản phẩm đã sửa đổi của bạn.

Bảo hành và đổi trả gói sản phẩm:

 • Nếu bạn đăng tải một gói sản phẩm, bạn phải chấp nhận toàn bộ gói sản phẩm khi đổi trả và hoàn tiền dưới dạng một đơn vị duy nhất.
 • Một gói sản phẩm không thể chứa bất kỳ sản phẩm bảo hành riêng biệt hoặc gói dịch vụ mở rộng nào.

Tiêu đề gói sản phẩm:

 • Độ dài tiêu đề gói sản phẩm phải phù hợp với các quy tắc độ dài tiêu đề trong chính sách đăng tải của Amazon. Chính sách này cho phép thông tin đăng tải có độ dài tiêu đề tối đa 200 ký tự (bao gồm cả khoảng trắng) trong tất cả các danh mục tại Hoa Kỳ.
 • Bao gồm từ “Gói sản phẩm” và số lượng các mục hàng trong gói sản phẩm trong tiêu đề sản phẩm. Ví dụ:

  Gói sản phẩm — 3 mục hàng: Túi đeo vai, khăn quàng dệt kim và găng tay - Xanh dương

 • Nếu gói sản phẩm chỉ bao gồm một vài mục hàng, hãy liệt kê chúng trong tiêu đề. Ví dụ:


                    ĐỊNH DẠNG
  [Tiêu đề sản phẩm chính] + “Gói sản phẩm bao gồm” + [Tiêu đề sản phẩm thành phần của gói sản phẩm]
  VÍ DỤ
  "Gói sản phẩm máy ảnh kỹ thuật số Kodak EasyShare C143 12MP bao gồm Pin sạc và Bao đựng – Xanh dương"

 • Nếu gói sản phẩm bao gồm nhiều mục hàng, hãy liệt kê các mục hàng chính và phụ trong tiêu đề, cùng với tổng số mục hàng trong gói sản phẩm. Trong những trường hợp này, toàn bộ thông tin thành phần gói sản phẩm phải được đăng tải trong tính năng chính của sản phẩm trong phần thông tin chi tiết về gói sản phẩm.


                    ĐỊNH DẠNG
  [Tiêu đề sản phẩm chính] + “Gói sản phẩm bao gồm” + [Tóm tắt thành phần gói sản phẩm] + “(Số mục hàng)”
  VÍ DỤ
  "Gói sản phẩm đàn ghi ta Yamaha PAC112J Sunburst bao gồm túi, chân đế và phụ kiện (11 mục hàng)"

Hình ảnh và thông tin chi tiết về sản phẩm trong gói sản phẩm:

 • Tính năng chính 1 trong trang thông tin chi tiết cho gói sản phẩm phải nêu rõ rằng sản phẩm là một gói sản phẩm bao gồm “X” mục hàng và phải xác định sản phẩm trong gói sản phẩm.
 • Mô tả trong trang thông tin chi tiết cho gói sản phẩm phải nêu rõ rằng sản phẩm là một gói sản phẩm và xác định các sản phẩm trong gói sản phẩm (với các yếu tố chỉ định thích hợp, chẳng hạn như số kiểu mẫu, màu sắc và kích thước).
 • Hình ảnh chính cho gói sản phẩm phải bao gồm các sản phẩm cụ thể trong gói sản phẩm (và không được bao gồm bất kỳ mục hàng nào bị loại trừ khỏi gói sản phẩm). Không cho phép các hình ảnh đại diện hoặc các sản phẩm tương tự.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates