Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Tính đủ điều kiện là Ưu đãi nổi bật

Ưu đãi nổi bật là gì?

Ưu đãi nổi bật là ưu đãi cho sản phẩm mới mà chúng tôi hiển thị trên trang chi tiết sản phẩm với nút Thêm vào giỏ hàng mà khách hàng có thể sử dụng để thêm các mục hàng vào giỏ hàng của họ. Khi một trong các mục hàng của bạn xuất hiện theo cách này trên trang sản phẩm, chúng tôi gọi nó là Ưu đãi nổi bật.

Có hai bước để chọn các ưu đãi nhận được ưu đãi nổi bật. Trước tiên, chúng tôi xác định những mục hàng nào đủ điều kiện được giới thiệu nổi bật dựa trên các tiêu chí được thiết kế để mang đến cho khách hàng trải nghiệm mua sắm tuyệt vời. Thứ hai, chúng tôi chọn ưu đãi hấp dẫn để giới thiệu nổi bật trong nhóm các ưu đãi đủ điều kiện này.

Chủ đề Trợ giúp này đề cập đến bước đầu tiên, tính đủ điều kiện. Việc đủ điều kiện nhận Ưu đãi nổi bật không đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được ưu đãi này. Điều đó có nghĩa là có một vài điều mà bạn có thể làm để tăng cơ hội của bạn. Để tìm hiểu thêm, hãy xem mục Trở thành ưu đãi nổi bật.

Làm thế nào tôi có thể đủ điều kiện?

Ưu đãi của bạn đủ điều kiện là Ưu đãi nổi bật nếu bạn có Tài khoản bán hàng chuyên nghiệp. Kiểm tra loại tài khoản hiện tại của bạn nếu bạn không chắc chắn và nâng cấp nếu cần. Để đảm bảo rằng khách hàng có một trải nghiệm mua sắm tuyệt vời và để ngăn ngừa lạm dụng, chúng tôi hủy bỏ tính đủ điều kiện dựa trên hiệu suất tài khoản và các yếu tố rủi ro khác.


Làm cách nào để kiểm tra xem các mục hàng của tôi có đủ điều kiện không?

Bạn có thể tìm hiểu xem bất kỳ mục hàng nào của bạn có đủ điều kiện nhận Ưu đãi nổi bật hay không:


  1. Đầu tiên, đảm bảo tính đủ điều kiện của người bán (xem ở trên).
  2. Trong Seller Central, đi đến trang Quản lý hàng lưu kho của bạn và sau đó nhấp vào Tùy chọn.
  3. Chọn Đủ điều kiện chiến thắng Buy Box và ở cuối trang, nhấp vào Lưu thay đổi.

Cột Đủ điều kiện chiến thắng Buy Box sẽ hiển thị trạng thái cho mỗi ASIN của bạn.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates