Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Bao bì tiện dụng của Amazon

Tại thời điểm này, chúng tôi không chấp nhận các đơn đăng ký mới cho Chương trình chứng nhận bao bì tiện dụng (FFP). Chúng tôi đang cố gắng cải tiến chương trình để đảm bảo tính nhất quán trong trải nghiệm khách hàng. Chúng tôi đánh giá cao sự đóng góp của người bán cho Amazon Marketplace. Để biết thông tin cập nhật về chương trình, vui lòng truy cập trang này trong tương lai.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates