Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Bán phần mềm

Chỉ có thể bán lẻ các phiên bản phần mềm đầy đủ trên Amazon. Vui lòng dành thời gian đọc danh sách các mục hàng bị cấm sau đây:

Phần mềm bị sao chép hoặc nhân bản:

Người bán không được phép bán bất kỳ phần mềm nào đã được sao chép bởi bất kỳ ai khác ngoài nhà sản xuất phần mềm gốc.

Tải xuống kỹ thuật số

Để bảo vệ khách hàng, người bán và chủ sở hữu bản quyền khỏi vi phạm bản quyền kỹ thuật số, người bán không được phép bán phần mềm có thể tải về bằng bất kỳ phương tiện nào, bao gồm thông qua mã kích hoạt, liên kết đăng ký, khóa bản quyền, số sê-ri hoặc bất kỳ thông tin đăng nhập nào khác liên quan đến sản phẩm phần mềm. Để tránh hiểu lầm, lệnh cấm này bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc cung cấp thông tin truy cập/kích hoạt qua email, hệ thống nhắn tin Amazon, trang web của bên thứ ba, bất kỳ kênh điện tử nào hoặc thông qua bản in hay bản cứng.

Bất kỳ phần mềm nào mà nhà sản xuất không dự định bán lẻ:

Nghiêm cấm bán bất kỳ phần mềm nào không được nhà sản xuất thiết kế hoặc dự định bán lẻ trên Amazon. Điều này bao gồm:

Phần mềm OEM:

Phần mềm của nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) đi cùng với, được cài đặt hoặc kết hợp với phần cứng máy tính. Bạn không thể bán phần mềm này trên Amazon trừ khi bạn cũng đang bán phần mềm này cùng với phần cứng liên quan và đăng tải phần mềm cùng với ASIN phần cứng.

Phần mềm khuyến mãi hoặc được cung cấp miễn phí:

Phần mềm được nhà sản xuất cung cấp miễn phí, bao gồm phần mềm miễn phí, phần mềm dùng chung và phần mềm khuyến mãi.

Các phiên bản beta (bản phát hành trước):

Phần mềm được cung cấp với mục đích khắc phục sự cố, thử nghiệm và đánh giá.

Phần mềm miễn phí và phần mềm chia sẻ:

Phần mềm được cung cấp miễn phí từ chủ sở hữu bản quyền.

Bản sao dự phòng:

Các bản sao được thực hiện để bảo vệ giao dịch mua một phần mềm. Không được phân phối, chia sẻ hoặc bán phần mềm này.

Phần mềm đăng ký đã hết hạn:

Phần mềm không còn sử dụng được vì đã vượt quá khoảng thời gian đăng ký.

Phần mềm học thuật

Phần mềm học thuật là phần mềm được bán cho sinh viên, khoa và các cơ sở giáo dục phục vụ cụ thể cho mục đích của các cá nhân và tổ chức đó. Vì Amazon không thể xác minh được người bán hoặc người mua có liên quan đến lĩnh vực học thuật hay không, chúng tôi cấm bán hầu hết các phần mềm học thuật trên Amazon. Để xác định xem phần mềm học thuật bạn muốn đăng tải có được phép bán trên Amazon hay không, hãy làm theo các hướng dẫn sau:

Xác minh trước khi mua:

Phần mềm học thuật yêu cầu xác minh trước khi mua hàng bị cấm bán trên Amazon vì chúng tôi không thể xác minh được người bán hoặc người mua có đáp ứng được các yêu cầu tại thời điểm mua hàng hay không.

Xác minh sau khi mua hàng:

Phần mềm học thuật yêu cầu xác minh sau khi mua hàng được phép bán trên Amazon. Nếu không thể chuyển nhượng bản quyền và/hoặc người mua không đủ điều kiện để được hỗ trợ kỹ thuật hoặc nâng cấp, phần mềm sẽ không được phép bán trên Amazon.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates