Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Hoạt động và hành động bị cấm đối với người bán

Bạn có thể tham khảo trang Chính sách bán hàng và Quy tắc ứng xử của người bán để biết thông tin về các hoạt động bị người bán cấm.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates