Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Chính sách hàng khách trả lại FBA

Với chương trình FBA, Amazon cung cấp dịch vụ hoàn thiện đơn hàng và dịch vụ khách hàng cho các đơn hàng của bạn, bao gồm cả việc xử lý hàng khách trả lại. Chúng tôi sử dụng chính sách hàng khách trả lại của Amazon để xác định xem mục hàng FBA đã mua có đủ điều kiện được hoàn trả không. Để đảm bảo trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng, chúng tôi có thể chấp nhận hàng trả về ngoài khung thời gian được nêu trong các chính sách này.

Hoàn tiền

Khoản hoàn tiền là số tiền phải trả cho khách hàng đối với toàn bộ hoặc một phần chi phí của mục hàng đã mua. Trong một số trường hợp, chúng tôi thực hiện “hoàn tiền không cần hoàn trả hàng” cho khách hàng. Điều này có nghĩa là khách hàng không cần phải gửi mục hàng trở lại trung tâm hoàn thiện đơn hàng. Một số mục hàng không đủ điều kiện được hoàn trả vẫn có thể đủ điều kiện được hoàn tiền.

Hàng trả về

Hàng trả về là mục hàng mà khách hàng gửi trở về trung tâm hoàn thiện đơn hàng. Chúng tôi đánh giá tình trạng của mỗi mục hàng trả về. Nếu xác định rằng mục hàng có thể bán được, chúng tôi sẽ trả lại vào hàng lưu kho của bạn. Nếu xác định rằng mục hàng không thể bán được (ví dụ như bị lỗi hoặc hư hỏng), chúng tôi sẽ xem ai đã gây ra hư hỏng. Sau đó, chúng tôi quyết định xem bạn có đủ điều kiện được hoàn trả hay không.

Mục hàng trả về được phân loại là không thể bán được vì những lý do sau:

  • Mục hàng không còn ở tình trạng như thông tin đăng tải trước đó.
  • Mục hàng bị lỗi, hư hỏng, đã mở, không dán nhãn theo yêu cầu, bị cấm hoặc không phù hợp theo cách khác.
  • Mục hàng có thể gây ra rủi ro về sức khỏe hoặc an toàn cho nhân viên của chúng tôi hoặc khách hàng mua hàng tiếp theo. Các ví dụ về những mục hàng này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn hàng tiêu dùng, sản phẩm chăm sóc cá nhân và sản phẩm có ngày hết hạn.

Nếu sản phẩm bị trả về có bộ nhớ trong điện tĩnh (ví dụ như máy ảnh kỹ thuật số) và có bằng chứng về việc sử dụng, chúng tôi sẽ đánh dấu sản phẩm đó là không thể hoàn thiện. Nếu các mục hàng như vậy bị trả về, bạn phải xóa bộ nhớ của thiết bị.

Đối với các mục hàng bị trả về mà bạn yêu cầu chúng tôi gửi cho bạn, bạn có thể sử dụng nhãn LPN trên mục hàng bị trả về để tìm thông tin bằng cách sử dụng Báo cáo hàng khách trả lại FBA . Nếu bạn sử dụng mã vạch nhà sản xuất để theo dõi hàng lưu kho, thông tin này có thể không có sẵn.

Đối với các mục hàng trong hàng lưu kho của bạn được phân loại là Bị lỗi hoặc Hư hỏng do khách hàng, bạn phải gửi yêu cầu loại bỏ hàng lưu kho trong vòng 30 ngày sau khi mục hàng bị trả về trung tâm hoàn thiện đơn hàng. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi tự động trả lại hoặc hủy hàng lưu kho không thể bán được . Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Loại bỏ hàng lưu kho (tổng quan).

Khung thời gian trả hàng

Trong hầu hết các trường hợp, khách hàng có thể yêu cầu trả lại một mục hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận hàng. Amazon có thể quyết định các trường hợp ngoại lệ theo từng trường hợp và chấp nhận yêu cầu trả hàng sau 30 ngày kể từ ngày nhận hàng.

Kéo dài khung thời gian trả hàng

Chính sách trả hàng của Amazon cho phép khách hàng trả lại các mục hàng trẻ em FBA đủ điều kiện trong tình trạng mới, chưa mở mà không thu phí nếu khách hàng trả lại các mục hàng trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận hàng. Amazon sẽ miễn phí vận chuyển trả hàng cho bạn. Chính sách này không áp dụng cho các đơn hàng sử dụng dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng đa kênh (MCF).

Khách hàng có thể trả lại các mục hàng đủ điều kiện đã được vận chuyển trong khoảng thời gian từ tháng 11 và tháng 12 cho đến cuối tháng 1. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Chính sách kéo dài thời gian trả hàng vào dịp lễ.

Hoàn trả

Khi Amazon hoàn tiền cho khách hàng đối với đơn hàng FBA của bạn, chúng tôi sẽ ghi nợ toàn bộ hoặc một phần giá trị số tiền hoàn lại vào tài khoản người bán của bạn. Để biết thêm thông tin về việc hoàn trả liên quan đến hàng khách trả lại, hãy truy cập Chính sách hoàn trả hàng lưu kho FBA: Khiếu nại hàng khách trả lại.

Phí bán hàng trên Amazon và phí FBA

Chương trình Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) sẽ ghi có một phần hoặc toàn bộ phí giới thiệu Bán hàng trên Amazon và phí đóng sổ thay đổi nếu có vào tài khoản của bạn. Chúng tôi sẽ không hoàn phí FBA áp dụng cho bạn. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Biểu phí bán hàng trên Amazon.

Phí bổ sung hàng

Trong một số trường hợp, như khi mục hàng trả về đã được mở, chúng tôi có thể thu khách hàng phí bổ sung hàng. Trong trường hợp này, tài khoản của bạn sẽ được ghi có số tiền phí bổ sung hàng. Tuy nhiên, bạn không nhận được phí bổ sung hàng nếu chúng tôi chịu trách nhiệm về tình trạng của mục hàng trả lại và đã hoàn trả cho bạn.

Phí xử lý hàng trả lại

Thu phí xử lý hàng trả lại cho mỗi mục hàng được trả lại thuộc danh mục May mặc và Giày. Chúng tôi không thu phí xử lý hàng trả lại đối với các mục hàng trả lại thuộc danh mục Đồng hồ, Đồ trang sức, Hành lý, Túi xách & Kính mát. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Phí xử lý hàng trả lại.

Sản phẩm thay thế

Amazon cũng có thể cung cấp sản phẩm thay thế cho khách hàng trả lại FBA. Nếu chúng tôi làm vậy, Amazon sẽ gửi miễn phí mục hàng mới từ hàng lưu kho của bạn cho khách hàng. Lưu ý rằng:

  • Là người bán, bạn sẽ không bị thu phí hay nhận được tiền thanh toán cho đơn hàng thay thế.
  • Tiền thanh toán và phí bán mục hàng ban đầu của bạn không bị ảnh hưởng bởi đơn hàng thay thế.
  • Khách hàng chỉ có thể yêu cầu sản phẩm thay thế nếu còn mục hàng đó trong hàng lưu kho của bạn.
  • Khách hàng phải trả lại mục hàng sẽ được thay thế.

Để biết thông tin về đơn hàng thay thế của bạn, hãy truy cập Báo cáo thay thế.

Important: Chính sách hàng trả về đủ điều kiện được liệt kê ở trên cũng áp dụng cho đơn hàng thay thế cho các mục hàng FBA.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates