Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Yêu cầu bán hàng ngày lễ trong danh mục sản phẩm Đồ chơi & Trò chơi

Các yêu cầu về bán hàng ngày lễ sẽ được thực hiện trong danh mục sản phẩm Đồ chơi & Trò chơi vào mùa lễ này để duy trì trải nghiệm khách hàng tích cực trên Amazon. Người bán phải đáp ứng các tiêu chí hiệu suất sau đây để đủ điều kiện bán hàng trong danh mục sản phẩm Đồ chơi & Trò chơi thông qua việc thực hiện của người bán từ ngày 2 tháng 11 năm 2020 đến ngày 3 tháng 1 năm 2021. Nếu bạn không duy trì các tiêu chí, bạn sẽ không thể thực hiện đơn hàng trực tiếp vào mùa lễ này.

Tất cả các đơn hàng tự hoàn thiện bởi người bán sẽ được xem xét khi xác định tiêu chí hiệu suất của bạn. Các đơn hàng sử dụng Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) không tuân thủ các yêu cầu về bán hàng ngày lễ.

Tiêu chí hiệu suất dựa trên Đơn hàng được người bán tự hoàn thiện (không được hoàn thiện bởi Amazon)

 • Giao dịch bán hàng đầu tiên của bạn trên Amazon phải được thực hiện trước ngày 1 tháng 9 năm 2020 và không nhất thiết phải là mặt hàng trong danh mục sản phẩm Đồ chơi & Trò chơi.
 • Bạn phải từng xử lý và vận chuyển ít nhất 25 đơn hàng được người bán tự hoàn thiện từ ngày 15 tháng 8 năm 2020 đến ngày 14 tháng 10 năm 2020.
 • Tỷ lệ hủy trước khi hoàn thiện đơn hàng của bạn không được lớn hơn 1,75% từ ngày 15 tháng 9 năm 2020 đến ngày 14 tháng 10 năm 2020.
 • Tỷ lệ lô hàng giao trễ của bạn không được lớn hơn 4% từ ngày 15 tháng 9 năm 2020 đến ngày 14 tháng 10 năm 2020.
 • Tỷ lệ lỗi đơn hàng của bạn không được lớn hơn 1% từ ngày 14 tháng 10 năm 2020.

Nếu hiệu suất của bạn không đáp ứng các tiêu chí, chúng tôi khuyến khích bạn thực hiện hành động khắc phục ngay bây giờ để có thể bán hàng thông qua việc hoàn thiện của người bán trong danh mục sản phẩm Đồ chơi & Trò chơi trong mùa lễ này. Chúng tôi đã bao gồm các đề xuất sau để duy trì đủ điều kiện hoặc cải thiện hiệu suất của bạn.

 • Theo dõi chỉ số khách hàng và thực hiện hành động khắc phục khi cần thiết.
 • Kiểm tra các đơn hàng của bạn thường xuyên trong phần Quản lý đơn hàng trong tài khoản của bạn.
 • Giảm thiểu việc hủy đặt hàng; chỉ hiển thị hàng lưu kho để bán mà bạn có sẵn để vận chuyển.
 • Cập nhật trạng thái tài khoản của bạn khi bạn không sẵn sàng hoàn thiện đơn hàng (ví dụ: vào kỳ nghỉ).
 • Vận chuyển đơn hàng và xác nhận vận chuyển một cách kịp thời.
 • Đảm bảo cập nhật chính sách người bán của bạn.
 • Nếu bạn làm việc với những người gửi hàng bên ngoài, hãy củng cố cam kết Thỏa thuận cấp độ dịch vụ (SLA) của họ để cung cấp xác nhận vận chuyển nhanh chóng.
 • Các cách khác để cải thiện hiệu suất của bạn.

Các câu hỏi thường gặp:

Nếu tôi đáp ứng các tiêu chí ở một quốc gia, tôi có được chấp thuận cho tất cả các quốc gia nơi tôi bán hàng không?

Tính đủ điều kiện để bán hàng trong danh mục sản phẩm Đồ chơi & Trò chơi trong kỳ nghỉ lễ được xác định riêng cho từng quốc gia. Nếu bạn bán hàng ở nhiều quốc gia, chỉ số về hiệu suất của bạn sẽ được đánh giá cho mỗi quốc gia.

Tôi có thể tìm chỉ số về hiệu suất của mình trong Seller Central ở đâu?

Bạn có thể tìm thấy chỉ số khách hàng gần đây của mình ở phần Hiệu suất trong tài khoản người bán của bạn và có thể sử dụng báo cáo hiệu suất để xem chỉ số khách hàng của bạn trong các khung thời gian đã chỉ định (sử dụng bộ lọc “Hiển thị đơn hàng trong khoảng:” và “Thực hiện bởi”).

Tham khảo Giám sát tình trạng tài khoản của bạn để biết thêm chi tiết.

Điều này có ảnh hưởng đến đơn hàng được hoàn thiện bởi Amazon của tôi không?

Không, các đơn hàng sử dụng dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) sẽ không tuân thủ các yêu cầu bán hàng ngày lễ. Truy cập Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) nếu bạn muốn biết thêm thông tin về cách đăng ký.

Tại sao các đơn hàng FBA của tôi không được tính vào tiêu chí hiệu suất của tôi?

Mục đích của Yêu cầu bán hàng trong kỳ nghỉ lễ là đảm bảo khách hàng có trải nghiệm mua sắm tích cực trên Amazon trong thời gian có nhu cầu cao ngay cả khi Amazon không thực hiện đơn hàng. Các tiêu chí được sử dụng để xác nhận người bán có thời gian chiếm hữu và hồ sơ hiệu suất để thực hiện cam kết của khách hàng Amazon thông qua việc hoàn thiện đơn hàng của người bán.

Khi nào tôi sẽ nhận được thông báo về việc mình đủ điều kiện bán hàng trong danh mục sản phẩm Đồ chơi & Trò chơi thông qua việc người bán hoàn thiện đơn hàng trong kỳ nghỉ lễ năm 2020?

Chúng tôi sẽ gửi thông báo trong tuần trước ngày 2 tháng 11 cho tất cả những người bán hàng đang hoạt động trong danh mục sản phẩm Đồ chơi & Trò chơi về việc họ đủ điều kiện để bán hàng trong danh mục sản phẩm Đồ chơi & Trò chơi trong các ngày lễ.

Các đơn hàng được người bán tự hoàn thiện trong các hạng mục sản phẩm không phải là Đồ chơi & Trò chơi có được tính vào tiêu chí hiệu suất của tôi không?

Có, bất kỳ đơn hàng nào được người bán tự hoàn thiện trên Amazon trong những ngày được chỉ định sẽ được tính vào tiêu chí hiệu suất của bạn.

Nếu tôi được chấp thuận bán hàng trong danh mục sản phẩm Đồ chơi & Trò chơi thông qua việc người bán hoàn thiện đơn hàng vào năm 2019, tôi có cần phải đáp ứng các tiêu chí hiệu suất để bán hàng trong danh mục sản phẩm Đồ chơi & Trò chơi thông qua việc người bán hoàn thiện đơn hàng trong kỳ nghỉ lễ năm 2020 không?

Có, tính đủ điều kiện của người bán được đánh giá lại mỗi năm.

Nếu tôi không đủ điều kiện, điều gì sẽ xảy ra với các thông tin đăng tải hiện có của tôi trong danh mục sản phẩm Đồ chơi & Trò chơi?

Thông tin đăng tải hiện có trong danh mục sản phẩm Đồ chơi & Trò chơi sẽ bị ngưng hoạt động đối với những người bán không đủ điều kiện bán hàng trong những ngày nghỉ lễ. Sau khi yêu cầu được gỡ bỏ, bạn sẽ cần phải liệt kê lại các ASIN không hoạt động.

Nếu tôi không đủ điều kiện, tôi không thể bán hàng trong danh mục sản phẩm Đồ chơi & Trò chơi trong bao lâu thông qua việc người bán hoàn thiện đơn hàng?

Các Yêu cầu bán hàng ngày lễ có hiệu lực từ ngày 2 tháng 11 năm 2020 đến ngày 3 tháng 1 năm 2021. Nếu bạn không đủ điều kiện, bạn sẽ cần phải liệt kê lại các ASIN không hoạt động kể từ ngày 3 tháng 1 năm 2021.

Tôi có thể đăng tải lại thông tin do người bán tự hoàn thiện trong danh mục sản phẩm Đồ chơi & Trò chơi sau ngày 3 tháng 1 năm 2021 bằng cách nào?

Để đăng tải lại thông tin của bạn cùng một lúc, vui lòng xem thông tin đăng tải không hoạt động của bạn trong phần Quản lý hàng lưu kho trong tài khoản của bạn. Bạn sẽ cần phải cập nhật giá bán và số lượng hiện đang có sẵn và lưu các thay đổi của bạn.

Người bán chuyên nghiệp có thể cập nhật thông tin đăng tải được người bán tự hoàn thiện với số lượng lớn bằng cách sử dụng mẫu hàng lưu kho. Giá bán và số lượng phải được cập nhật và tải lên thông qua phần Quản lý hàng lưu kho trong tài khoản người bán của bạn.

Bạn sẽ cần phải cập nhật dữ liệu cho thông tin đăng tải trong danh mục sản phẩm Đồ chơi & Trò chơi của bạn như mô tả ở trên và đợi tối đa 24 giờ để thông tin đăng tải của bạn xuất hiện.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates