Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Đồ trang sức

Để cung cấp các sản phẩm trong danh mục Đồ trang sức, bạn phải là một người bán chuyên nghiệp và đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau đây:

 • Tất cả các sản phẩm phải được bán như được đăng tải và mô tả, cũng như đáp ứng Tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng đồ trang sức của Amazon
 • Tất cả các sản phẩm phải xác thực được và có giá từ $300.000 trở xuống
 • Đáp ứng các yêu cầu về chỉ số sau:
  • Tỷ lệ lỗi của đơn hàng từ 1% trở xuống
  • Tỷ lệ hủy đơn hàng từ 2,5% trở xuống
  • Tỷ lệ lô hàng giao trễ từ 4% trở xuống

Để biết chi tiết, hãy xem Phân loại Đồ trang sức cao cấp và Đồ trang sức thời trang.

Hãy đọc tiếp để biết các yêu cầu chi tiết về việc bán Đồ trang sức và Đồ trang sức cao cấp.

Các chính sách và yêu cầu về hạng mục

Amazon kỳ vọng người bán sẽ tuân theo một số yêu cầu về cung cấp sản phẩm trong danh mục Đồ trang sức. Những yêu cầu này phản ánh mối quan tâm về chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm và an toàn của người tiêu dùng, cũng như đảm bảo rằng khách hàng có thể tin tưởng mua sản phẩm đồ trang sức chất lượng cao đích thực. Người bán cũng nên đảm bảo tuân thủ các quy định về xuất nhập khẩu của địa phương và liên bang.

Người bán đăng bán Đồ trang sức thời trang trên Amazon phải đáp ứng tất cả các yêu cầu được liệt kê dưới đây. Hãy đọc các yêu cầu này và tham khảo các trang Trợ giúp được liên kết nếu bạn có câu hỏi về các chính sách cụ thể. Người bán cũng nên tuân thủ các quy định về an toàn của người tiêu dùng của tiểu bang và liên bang hiện hành và các hạn chế xuất nhập khẩu.

Amazon chỉ cho phép người bán được phê duyệt cung cấp đồ trang sức được làm bằng chất liệu tốt (“Đồ trang sức cao cấp”). Việc một mục hàng đồ trang sức là Cao cấp hay Thời trang được dựa trên chất liệu làm ra mục hàng đó. Để biết chi tiết, hãy xem Phân loại Đồ trang sức cao cấp và Đồ trang sức thời trang.Đồ trang sức cao cấp phải nộp đơn xin phê duyệt (hãy xem phần “Yêu cầu về dữ liệu mục hàng” bên dưới).

Important: Người bán không được phê duyệt cho phép bán Đồ trang sức cao cấp không thể cung cấp các mục hàng Đồ trang sức cao cấp trên Amazon.

Việc đáp ứng các yêu cầu này không đảm bảo rằng Amazon sẽ cho phép người bán bán đồ trang sức. Amazon bảo lưu quyền đánh giá chất lượng sản phẩm và thông tin đăng tải của mỗi người bán, bao gồm kiểm tra xem các sản phẩm và dữ liệu thông tin đăng tải có đáp ứng tất cả các yêu cầu hiện hành hay không.

Note: Amazon có thể chấm dứt hoặc đình chỉ bất kỳ đặc quyền thông tin đăng tải Đồ trang sức cao cấp hoặc Đồ trang sức thời trang của người bán nào vì không đáp ứng các yêu cầu này. Hoặc vì bất kỳ lý do nào vào bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho người bán.

Yêu cầu chung

 • Tất cả các sản phẩm phải được bán như được đăng tải và nêu rõ đặc tính trong các mô tả, hình ảnh và thông số kỹ thuật được hiển thị trên trang thông tin chi tiết.
 • Tất cả sản phẩm phải đáp ứng Tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng đồ trang sức của Amazon.
 • Tất cả mặt hàng phải được thiết lập đúng theo các hướng dẫn về Phân loại Đồ trang sức cao cấp và Đồ trang sức thời trang của Amazon.
 • Tất cả các sản phẩm phải xác thực được. Chúng tôi không cho phép đăng tải sản phẩm giả, hàng nhái hoặc kém chất lượng. Chúng tôi cũng không cho phép các hành vi vi phạm nhãn hiệu. Chúng tôi tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác và yêu cầu người bán cũng làm như vậy khi đăng tải trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn tin rằng một mục hàng được đăng bán trên trang web của chúng tôi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bạn, hãy gửi khiếu nại bằng cách sử dụng biểu mẫu trực tuyến này. . Chúng tôi khuyến khích người bán có nhãn hiệu cho thương hiệu của họ nộp đơn đăng ký quyền sở hữu các thương hiệu đó trên Đăng ký thương hiệu Amazon. Đăng ký thương hiệu cung cấp quyền truy cập vào các công cụ đặc biệt để báo cáo vi phạm sở hữu trí tuệ.
 • Thông tin đăng tải của các mục hàng có giá trên $300.000 không được phép đăng trong danh mục Đồ trang sức.

Yêu cầu dành cho người bán

 • Người bán không có kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp phải nâng cấp lên kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp sau khi đơn đăng ký của họ được phê duyệt và phải duy trì kế hoạch này trong khi cung cấp các sản phẩm đồ trang sức trên Amazon.
 • Người bán phải đáp ứng các tiêu chí hiệu suất này để đủ điều kiện nộp đơn đăng ký bán trong danh mục Đồ trang sức:
  • Tỷ lệ lỗi của đơn hàng từ 1% trở xuống
  • Tỷ lệ hủy đơn hàng từ 2,5% trở xuống
  • Tỷ lệ lô hàng giao trễ từ 4% trở xuống

Để xem chỉ số hiện tại của bạn, hãy vào Hiệu suất>Tình trạng tài khoản.

Nếu tài khoản của bạn không đáp ứng các tiêu chí tối thiểu, đơn đăng ký bán Đồ trang sức cao cấp của bạn sẽ bị từ chối. Thực hiện hành động khắc phục và đảm bảo các chỉ số về hiệu suất của bạn đáp ứng các tiêu chí tối thiểu trước khi hoàn tất đơn đăng ký.

Các yêu cầu về chất lượng sản phẩm

 • Tất cả các sản phẩm phải là sản phẩm mới. Không có sản phẩm đã qua sử dụng nào được phép đưa vào danh mục Đồ trang sức. Chúng tôi không cho phép bán đồ trang sức lâu đời hoặc cổ điển đã sở hữu trước đây.
 • Tất cả sản phẩm phải đáp ứng Tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng đồ trang sức của Amazon. Thông số kỹ thuật của vật liệu của chúng tôi tuân theo hướng dẫn của Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) cho ngành công nghiệp đồ trang sức. Người bán phải đảm bảo tất cả mặt hàng tuân thủ cả hai bộ tiêu chuẩn.
 • Người bán phải sử dụng các quy trình kiểm tra và kiểm soát chất lượng.
 • Tất cả các sản phẩm phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn sản phẩm của Bắc Mỹ. Để biết thêm thông tin, hãy xem trang Trợ giúp Hướng dẫn của Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng của chúng tôi.

Yêu cầu về thông tin đăng tải của sản phẩm

 • Người bán phải tuân theo các tiêu chuẩn về thông tin đăng tải của Amazon cho bất kỳ sản phẩm nào được bán trên Amazon.
 • Thông tin đăng tải đồ trang sức phải tuân thủ Hướng dẫn phong cách đồ trang sức
 • Người bán không được đăng tải so với các mặt hàng đồ trang sức hiện có trừ khi việc đăng tải là một trong những Thương hiệu trang sức lớn. Người bán phải tạo một thông tin đăng tải mới cho mỗi sản phẩm đồ trang sức họ bán; không được phép kết hợp các sản phẩm với ASIN hiện có hoặc các trang thông tin chi tiết mục hàng do người bán khác tạo ra. Amazon có thể hợp nhất các sản phẩm giống hệt nhau theo quyết định của chúng tôi.
 • Các sản phẩm đồ trang sức từ các thương hiệu trang sức lớn phải được đăng tải sử dụng tên thương hiệu chính thức của nhà sản xuất và UPC do nhà sản xuất phát hành. Không được phép sử dụng các biến thể tên thương hiệu. UPC được yêu cầu đối với các mục hàng từ một số Thương hiệu đồ trang sức lớn nhất định, và được đề xuất cho các hàng hóa có thương hiệu khác. Người bán hàng hóa có thương hiệu không có UPC hợp lệ của nhà sản xuất cần yêu cầu UPC từ nhà sản xuất/chủ sở hữu thương hiệu. Tìm hiểu thêm về Thêm UPC, EAN và ISBN cho sản phẩm của bạn.
 • Không bao giờ được sử dụng tên thương hiệu đã đăng ký nhãn hiệu trong bất kỳ trường dữ liệu sản phẩm nào (bao gồm Tên thương hiệu, Tiêu đề, Dấu đầu dòng, Mô tả sản phẩm, Từ khóa hoặc Tìm kiếm thuật ngữ) trừ khi mục hàng thực sự là từ thương hiệu đó. Bất kỳ thông tin đăng tải nào sử dụng tên thương hiệu một cách không phù hợp sẽ bị tịch thu. Sau đây là những ngoại lệ duy nhất:
  • Đối với các sản phẩm được làm bằng các thành phần có thương hiệu (như thủy tinh SwarovskiTM), bạn có thể nêu rõ thương hiệu trong tiêu đề, dấu đầu dòng và mô tả sản phẩm. Tuy nhiên, không bao gồm thương hiệu của thành phần trong thuộc tính Tên thương hiệu của mục hàng, và không ngụ ý rằng mục hàng được làm bởi thương hiệu này.
  • Đối với các sản phẩm tương thích với hoặc được làm để phù hợp với một mục hàng có thương hiệu, bạn có thể đề cập đến thương hiệu đó trong phần đầu dòng hoặc mô tả sản phẩm. Ví dụ: “Hạt xâu chuỗi này phù hợp với vòng đeo tay thương hiệu PandoraTM” hoặc “Pin này tương thích với đồ trang sức thông minh RinglyTM”. Không bao gồm tên thương hiệu tương thích trong Tiêu đề, Tên thương hiệu, Cụm từ tìm kiếm hoặc các thuộc tính ASIN khác.
 • Các mục hàng chung hoặc không có tên thương hiệu có thể được chỉ định “Không thương hiệu” hoặc “Chung” làm tên thương hiệu.
 • Người mua phải có khả năng hoàn thành tất cả các khía cạnh của quy trình đặt hàng và mua sản phẩm chỉ bằng cách sử dụng trang web của Amazon. Các mục hàng tùy chỉnh yêu cầu người mua giao tiếp thông tin tùy chỉnh với người bán có thể được đăng tải sử dụng dịch vụ Amazon Custom, dịch vụ này cho phép người bán cung cấp các sản phẩm tùy chỉnh và cá nhân hóa.
 • Tất cả dữ liệu, nội dung và hình ảnh trong thông tin đăng tải phải phù hợp với mọi lứa tuổi và với cộng đồng toàn cầu của chúng tôi. Dữ liệu và hình ảnh trong thông tin đăng tải không được mô tả hoặc bao gồm hình ảnh khỏa thân (bao gồm cả hình nộm không mặc quần áo) hoặc thông tin khiêu dâm, tục tĩu hoặc xúc phạm.

Các yêu cầu về dữ liệu mục hàng

Dữ liệu thông tin đăng tải cho tất cả các mục hàng Đồ trang sức phải đáp ứng các tiêu chuẩn Đồ trang sức cụ thể.

Hướng dẫn chi tiết được cung cấp trên trang Hướng dẫn dữ liệu sản phẩm Đồ trang sức. Người bán nên đảm bảo tất cả dữ liệu mục hàng của mỗi sản phẩm đồ trang sức tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn được mô tả trên trang đó.

Chỉ người bán được chấp thuận mới có thể bán Đồ trang sức cao cấp trên Amazon. Những người bán hàng không được chấp thuận để bán các mục hàng làm bằng vật liệu đồ trang sức cao cấp không thể cung cấp các mục hàng này trên Amazon.

Nếu bạn muốn nộp đơn đăng ký bán Đồ trang sức cao cấp trên Amazon và bạn đáp ứng các yêu cầu được liệt kê ở trên trong phần Các yêu cầu tối thiểu dành cho người bán, hãy làm theo các bước nộp đơn đăng ký dưới đây.

 1. Đăng nhập vào tài khoản người bán của bạn.
 2. Trong Hàng lưu kho, nhấp vào Thêm một sản phẩm.
 3. Tìm kiếm một mục hàng Đồ trang sức cao cấp hiện có và sau đó nhấp vào Yêu cầu phê duyệt.
 4. Hoàn thành đơn đăng ký và gửi.

Tất cả người bán nộp đơn xin bán Đồ trang sức cao cấp phải trả một khoản phí đăng ký không hoàn lại. Hãy xem Điều khoản và điều kiện về đồ trang sức cao cấp để biết thêm thông tin.

Note: Không phải trả phí để đăng ký bán Đồ trang sức thời trang.

Sau khi nhận được phê duyệt cho phép bán Đồ trang sức cao cấp, bạn sẽ có thể tạo ra các trang thông tin chi tiết cho mỗi mục hàng của bạn có chứa các vật liệu Đồ trang sức cao cấp.

Chỉ định nút trình duyệt Đồ trang sức

Đồ trang sức trên Amazon là một danh mục rộng, với các mục hàng được làm từ nhiều loại vật liệu và giá cả khác nhau trong khoảng từ vài xu đến hàng chục nghìn đô la. Việc chỉ định dữ liệu sản phẩm hoàn chỉnh và chính xác cho sản phẩm của bạn rất quan trọng, vì điều này giúp đảm bảo khách hàng có thể dễ dàng tìm thấy các mục hàng của bạn.

Nút cây duyệt xem bạn chọn trong khi tạo thông tin đăng tải của sản phẩm cho các mục hàng Đồ trang sức được phản ánh trong dữ liệu sản phẩm dưới dạng Từ khóa cho loại sản phẩm. Điều này áp dụng cả hai nếu bạn sử dụng Thêm một sản phẩm hoặc trong khi tham chiếu Hướng dẫn cây duyệt xem để hoàn thành dữ liệu hàng lưu kho. Tuy nhiên, chỉ riêng Từ khóa cho loại sản phẩm không xác định vị trí trên trang web nơi mục hàng của bạn sẽ xuất hiện. Đối với mục hàng xuất hiện dưới nút trình duyệt chính xác và các nút sàng lọc, mục hàng cũng phải có tiêu đề chính xác và giá trị hợp lệ cho các vật liệu của mục hàng và các thông số kỹ thuật khác. Người bán trên trang web của chúng tôi xem xét tất cả dữ liệu sản phẩm, cũng như giá ưu đãi, để xác định các nút trình duyệt và sàng lọc tốt nhất để hiển thị các mục hàng. Chúng tôi đã cập nhật các lĩnh vực của Đồ trang sức của cây trình duyệt.

Tham khảo Câu hỏi thường gặp về cập nhật cây trình duyệt Đồ trang sức để biết chi tiết.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates