Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Đăng tải thông tin sản phẩm FBA với số lượng lớn

Tìm hiểu cách bạn có thể tải lên thông tin đăng tải sản phẩm với số lượng lớn bằng cách sử dụng mẫu đăng tải hàng loạt thay vì đăng tải từng sản phẩm riêng lẻ.

Bạn có thể tạo thông tin đăng tải với số lượng lớn cho các sản phẩm Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon bằng cách tải lên danh sách phân cách bằng thẻ. Có các dữ liệu hàng lưu kho cho các danh mục Amazon cụ thể mà bạn có thể tải xuống và sử dụng để tạo tệp đăng tải sản phẩm của mình.

Để biết thêm thông tin về việc thông tin đăng tải sản phẩm với số lượng lớn, hãy xem Dữ liệu hàng lưu kho.

Sau khi tải lên thông tin đăng tải thành công, bạn có thể sử dụng mẫu Thuộc tính hoàn thiện đơn hàng FBA để cập nhật thông tin sản phẩm FBA cụ thể không được bao gồm trong dữ liệu hàng lưu kho.

Khi bạn sử dụng các dữ liệu hàng lưu kho để tạo thông tin đăng tải FBA của mình, hãy đảm bảo rằng bạn bao gồm các thông tin sau:

 • Trong cột Mã nhận dạng trung tâm hoàn thiện đơn hàng (fulfillment_center_id), hãy nhập AMAZON_NA cho các sản phẩm bạn sẽ bán thông qua FBA. Nếu bạn có kế hoạch tự thực hiện sản phẩm này (Thực hiện bởi người bán), hãy để trống trường hoặc nhập MẶC ĐỊNH. Nếu bạn muốn bán các sản phẩm này thông qua FBA và tự thực hiện chúng, bạn cần hai thông tin đăng tải, một thông tin đăng tải cho mỗi loại hoàn thiện đơn hàng.
 • Trong cột Số lượng (quantity), để trống trường này cho các sản phẩm FBA. Bạn sẽ sử dụng các công cụ trong tài khoản người bán của bạn để cập nhật số lượng khi bạn tạo kế hoạch vận chuyển hàng của mình. Nếu bạn đang tự thực hiện các mục hàng (Thực hiện bởi người bán), hãy nhập số mục hàng bạn hiện còn hàng.

Cập nhật thông tin sản phẩm FBA

Bên cạnh dữ liệu hàng lưu kho, hãy sử dụng mẫu Thuộc tính hoàn thiện đơn hàng FBA để cập nhật thông tin sản phẩm FBA cụ thể không được bao gồm trong dữ liệu hàng lưu kho. Đây là thông tin được tải lên một lần cho mỗi thông tin đăng tải bạn đã tạo.

Tải xuống mẫu Thuộc tính hoàn thiện đơn hàng FBA để bắt đầu cập nhật thông tin đăng tải FBA hiện có của bạn.

Sổ làm việc bao gồm bốn thẻ:

 • Hướng dẫn đưa ra các hướng dẫn sử dụng mẫu.
 • Các định nghĩa dữ liệu giải thích từng cột trong mẫu.
 • Mẫu cung cấp một bảng tính trống để vận chuyển các sản phẩm riêng lẻ.
 • Ví dụ cung cấp một ví dụ về cách đăng tải các sản phẩm của bạn.
 • Giá trị hợp lệ cung cấp một danh sách các bản ghi hợp lệ cho các cột trong mẫu.

Để tạo và tải lên danh sách thuộc tính của bạn, hãy:

 1. Xem lại các hướng dẫn và các định nghĩa dữ liệu.
 2. Điền vào bảng tính, thêm tất cả thông tin thích hợp cho sản phẩm của bạn với các giá trị từ thẻ Giá trị hợp lệ.
  Tên trường Định nghĩa
  sku Các khối chữ cái và số duy nhất được bạn chỉ định cho sản phẩm bạn đang bán
  is-expiration-dated-product Xác định các sản phẩm dễ hư hỏng
  xếp hạng trưởng thành Xác định độ tuổi phù hợp cho sản phẩm
  loại nhận dạng gói Xác định loại bao bì đóng gói sản phẩm
  chiều dài gói Chiều dài của gói sản phẩm
  chiều rộng gói Chiều rộng của gói sản phẩm
  chiều cao gói Chiều cao của gói sản phẩm
  đơn vị đo lường Đơn vị đo lường (ví dụ: inch, feet, centimet)
  có thể gửi trong thùng chứa ban đầu Sản phẩm có thể gửi trong thùng chứa ban đầu hay không hoặc nếu cần đóng gói bổ sung tại trung tâm hoàn thiện đơn hàng
  quét số sê-ri Có thể quét số sê-ri sản phẩm hay không
  định dạng số sê-ri Định dạng của số sê-ri
 3. Nhấp vào Tệp, sau đó nhấp vào Lưu dưới dạng. Chọn vị trí bạn muốn lưu tệp. Trong hộp văn bản Tên tệp, nhập tên cho tệp của bạn. Trong danh sách thả xuống Lưu dưới dạng, chọn Văn bản (phân định bằng thẻ) (*.txt). Nhấp vào Lưu.
 4. Trên trang công cụ Thêm sản phẩm qua chức năng Tải lên, hãy làm theo hướng dẫn để hoàn tất quá trình tải lên.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates