Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Xem lại yêu cầu về danh mục

Khi bạn chọn một danh mục cho sản phẩm của mình, hãy đảm bảo rằng bạn đã tìm hiểu các yêu cầu và hướng dẫn cụ thể để bán trong danh mục đó.

Note: Để tìm hiểu thêm về các danh mục sản phẩm có sẵn, hãy xem Tổng quan về các danh mục.
  • Hướng dẫn về điều kiện: Một số danh mục có hướng dẫn mô tả tình trạng của sản phẩm mà bạn đăng bán là mới, đã qua sử dụng hoặc tân trang. Để tìm hiểu thêm, xem Hướng dẫn về điều kiện.
  • Hướng dẫn thiết kế: Hầu hết các danh mục đều có hướng dẫn thiết kế có thể giúp bạn tạo tiêu đề và mô tả sản phẩm thú vị. Hướng dẫn thiết kế cho danh mục là các tệp PDF có thể tải xuống chứa các yêu cầu của trang web đối với hình ảnh, mô tả sản phẩm, v.v. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn thiết kế trang sản phẩm.
  • Sản phẩm bị hạn chế: Một số sản phẩm bị hạn chế và không thể bán trên trang web Amazon ở bất kỳ điều kiện nào. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Sản phẩm bị hạn chế.
  • Danh mục yêu cầu phê duyệt: Một số danh mục yêu cầu bạn phải nhận được phê duyệt trước từ Amazon trước khi có thể bắt đầu bán hàng. Tìm hiểu thêm về Danh mục và sản phẩm yêu cầu phê duyệt.
  • Mã định danh sản phẩm bắt buộc: Hầu hết các danh mục yêu cầu phải có mã số thương phẩm toàn cầu (GTIN), chẳng hạn như UPC, EAN hoặc JAN, làm mã định danh sản phẩm. Bạn có thể yêu cầu miễn trừ trong một số danh mục nhất định. Tìm hiểu thêm về UPC và GTIN của sản phẩm.

Để biết thêm thông tin về hướng dẫn cho danh mục cụ thể, hãy xem Hướng dẫn về danh mục bổ sung.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates