Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Cảnh báo nguy cơ mắc nghẹn theo CPSIA và giới hạn hàm lượng của chất

Đạo luật cải thiện mức độ an toàn sản phẩm tiêu dùng năm 2008 và Đạo luật về chất nguy hiểm liên bang yêu cầu ghi rõ các tuyên bố cảnh báo thích hợp liên quan đến nguy cơ mắc nghẹn đồ chơi và trò chơi dành cho trẻ em từ 12 tuổi trở xuống trên bao bì sản phẩm và trong một số quảng cáo.

Những tuyên bố cảnh báo này phải được ghi rõ trong các quảng cáo trên Internet đối với các sản phẩm hiện hành. Bao gồm tất cả các trang chi tiết sản phẩm hiện hành trên Amazon.

Giới hạn chì và phthalate trong tất cả các sản phẩm dành cho trẻ em

Đạo luật cải thiện mức độ an toàn sản phẩm tiêu dùng cũng quy định giới hạn nghiêm ngặt về hàm lượng của một số vật liệu trong các sản phẩm dành cho trẻ em, bao gồm chì và phthalate. Người bán phải tìm hiểu ngày có hiệu lực của mỗi giới hạn áp dụng và làm việc với các nhà cung cấp để đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm đã bán đều tuân thủ các giới hạn có hiệu lực. Người bán có trách nhiệm theo dõi và tuân thủ mọi quy định do CPSC ban hành.

Thông tin chi tiết có trên trang web của Ủy ban an toàn sản phẩm tiêu dùng (“CPSC”).

Ý nghĩa của yêu cầu về cảnh báo nguy cơ mắc nghẹn đối với bạn

Để thêm cảnh báo nguy cơ mắc nghẹn hiện hành vào thông tin đăng tải sản phẩm, người bán trên Amazon phải làm như sau:


 1. Xác định xem “tuyên bố cảnh báo” (cảnh báo nguy cơ mắc nghẹn) có áp dụng cho các sản phẩm bạn bán trên Amazon hay không; và
 2. Cung cấp cho Amazon các tuyên bố nằm trong thông tin đăng tải sản phẩm (trang chi tiết sản phẩm) bằng cách sử dụng các công cụ dành cho người bán của chúng tôi.

(Các) tuyên bố cảnh báo bạn chọn cho sản phẩm sẽ xuất hiện trên trang chi tiết sản phẩm trong khung “Cảnh báo” màu vàng, nằm phía trên Mô tả sản phẩm.

Dưới đây là ví dụ về cách xuất hiện cảnh báo. Các cảnh báo thực tế trên trang chi tiết sản phẩm của bạn sẽ phụ thuộc vào các tuyên bố bạn chọn.

Cách xác minh và tải lên thông tin cảnh báo nguy cơ mắc nghẹn

Bước 1: Xác minh sản phẩm cần tuyên bố cảnh báo

A. Xác minh

Bạn sẽ cần phải xác minh (nếu có) sản phẩm nào bạn bán trên Amazon cần tuyên bố cảnh báo (cảnh báo nguy cơ mắc nghẹn) theo Đạo luật cải thiện mức độ an toàn sản phẩm tiêu dùng.

Các tuyên bố cảnh báo áp dụng cho đồ chơi và trò chơi dành cho trẻ em từ 12 tuổi trở xuống, bất kể những sản phẩm này được đăng tải lên danh mục nào.

Bạn có thể xác minh những tuyên bố cảnh báo (nếu có) cần thêm vào một sản phẩm cụ thể bằng cách:

Liên hệ với nhà sản xuất sản phẩm HOẶC kiểm tra bao bì của sản phẩm để biết các cảnh báo nguy cơ mắc nghẹn hiện hành.

Nếu bạn là nhà sản xuất sản phẩm, bạn có trách nhiệm xác định xem các tuyên bố cảnh báo có áp dụng cho sản phẩm của mình hay không. Amazon không thể xác minh thông tin này cho bạn.

B. Các tuyên bố cảnh báo (cảnh báo nguy cơ mắc nghẹn)

Dưới đây là sáu tuyên bố cảnh báo (cảnh báo) có thể áp dụng cho sản phẩm của bạn:

 • Nguy cơ mắc nghẹn - Các bộ phận nhỏ
  • CẢNH BÁO: NGUY CƠ MẮC NGHẸN—Các bộ phận nhỏ
  • Không dành cho trẻ em dưới 3 tuổi.
 • Nguy cơ mắc nghẹn - Là quả bóng nhỏ
  • CẢNH BÁO: NGUY CƠ MẮC NGHẸN—Đồ chơi này là quả bóng nhỏ.
  • Không dành cho trẻ em dưới 3 tuổi.
 • Nguy cơ mắc nghẹn - Chứa quả bóng nhỏ
  • CẢNH BÁO: NGUY CƠ MẮC NGHẸN—Đồ chơi chứa một quả bóng nhỏ.
  • Không dành cho trẻ em dưới 3 tuổi.
 • Nguy cơ mắc nghẹn - Bóng bay
  • CẢNH BÁO: NGUY CƠ MẮC NGHẸN—Trẻ em dưới 8 tuổi có thể mắc nghẹn hoặc ngạt thở bởi các quả bóng bay hết hơi hoặc bị vỡ.
  • Phải có sự giám sát của người lớn.
  • Giữ bóng bay hết hơi tránh xa tầm tay trẻ.
  • Vứt bỏ bóng bay bị vỡ ngay lập tức.
 • Nguy cơ mắc nghẹn - Là một viên bi
  • CẢNH BÁO: NGUY CƠ MẮC NGHẸN—Đồ chơi này là một viên bi.
  • Không dành cho trẻ em dưới 3 tuổi.
 • Nguy cơ mắc nghẹn - Chứa một viên bi
  • CẢNH BÁO: NGUY CƠ MẮC NGHẸN—Đồ chơi chứa một viên bi
  • Không dành cho trẻ em dưới 3 tuổi.

Bạn có thể chọn đến bốn trong số sáu cảnh báo này. Bạn không cần chọn hơn bốn cảnh báo, vì không cần áp dụng đồng thời cảnh báo sản phẩm “chứa” một quả bóng nhỏ hoặc một viên bi với cảnh báo tương đương rằng sản phẩm “là” một quả bóng nhỏ hoặc một viên bi.

Bước 2: Cập nhật sản phẩm với các thông tin cần thiết

Sau khi đã xác minh được những sản phẩm cần tuyên bố cảnh báo trên các trang thông tin chi tiết sản phẩm và giá trị áp dụng cho mỗi sản phẩm đó, bạn đã sẵn sàng cập nhật trang thông tin chi tiết sản phẩm với các giá trị đó. Bạn có thể thực hiện bằng các công cụ dành cho người bán đã cập nhật của chúng tôi.

A. Trường dữ liệu mới

Để bạn cung cấp thông tin cần thiết cho sản phẩm đăng tải, chúng tôi đã tạo thêm hai trường dữ liệu về nguồn cấp thông tin sản phẩm và công cụ dành cho người bán của chúng tôi. Các trường mới được liệt kê dưới đây.

Tên nhãn Định nghĩa Giá trị
cpsia-warning1 cpsia-warning4

Sử dụng trường này để cho biết liệu một tuyên bố cảnh báo liên quan đến nguy cơ mắc nghẹn của đồ chơi và trò chơi trẻ em có áp dụng cho sản phẩm của bạn hay không. Tuyên bố cảnh báo mà bạn chọn sẽ hiển thị trên trang chi tiết sản phẩm. Nếu không có tuyên bố cảnh báo nào áp dụng cho sản phẩm, hãy chọn “no_warning_applicable”.

Chọn tuyên bố thích hợp từ Giá trị hợp lệ sau đây:

 • choking_hazard_balloon
 • choking_hazard_contains_a_marble
 • choking_hazard_contains_small_ball
 • choking_hazard_is_a_marble
 • choking_hazard_is_a_small_ball
 • choking_hazard_small_parts
 • no_warning_applicable
cpsia-warning-description Trường này được tạo ra để sử dụng trong tương lai trong trường hợp các cảnh báo an toàn sản phẩm khác (ngoài sáu cảnh báo do CPSIA cung cấp) được yêu cầu hiển thị trên trang thông tin chi tiết sản phẩm sau này. Không sử dụng trường này trừ khi có tư vấn khác từ Amazon.com.

Tham khảo Mục B để biết thông tin về cách sử dụng các trường này trong các công cụ cụ thể.

B. Sử dụng các trường mới trong công cụ

Sau khi đã xác minh được những sản phẩm nào bạn bán trên Amazon yêu cầu tuyên bố cảnh báo trên các trang thông tin chi tiết sản phẩm và giá trị nào trong số 6 giá trị được liệt kê ở trên áp dụng cho mỗi sản phẩm đó, bạn đã sẵn sàng tải lên thông tin của mình.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng công cụ dành cho người bán để tải thông tin cảnh báo của CPSIA lên các trang chi tiết sản phẩm của bạn.

Dữ liệu hàng lưu kho

Các cột CPSIA mới đã được thêm vào tất cả các mẫu đăng tải hàng loạt cho mỗi danh mục. Do mỗi sản phẩm có thể có đến bốn giá trị áp dụng, nên có bốn cột trong mẫu.

Để gửi thông tin bằng dữ liệu hàng lưu kho:

 • Vào trang dữ liệu hàng lưu kho trong Seller Central và tải xuống các mẫu đã cập nhật.
 • Điền vào các cột này (các) giá trị thích hợp nếu các giá trị đó áp dụng cho sản phẩm của bạn. (Mỗi cột có thể có một giá trị [tuyên bố cảnh báo] và mỗi sản phẩm có thể có đến bốn giá trị).
 • Tải tệp như thường lệ lên Amazon.
Note: Chỉ cần điền các cột cpsia_warning đối với những sản phẩm bạn bán trên Amazon như đồ chơi và trò chơi dành cho trẻ em dưới 12 tuổi. Cần để trống cột cpsia_warning_description đối với tất cả các sản phẩm, trừ khi bạn nhận được hướng dẫn khác của Amazon.

Thêm một sản phẩm

Bạn có thể sử dụng công cụ Thêm một sản phẩm để thêm lần lượt cảnh báo nguy cơ mắc nghẹn vào từng sản phẩm hiện tại của mình.

 • Trên liên kết Hàng lưu kho, hãy nhấp vào Thêm một sản phẩm. Nhập ISBN của sản phẩm vào hộp tìm kiếm và cuộn qua thông tin sản phẩm cho đến khi bạn tìm thấy các lựa chọn Tuyên bố cảnh báo của CSPIA.
 • Chọn các giá trị của bạn và nhấp vào Lưu và tiếp tục.

XML

Người dùng XML cần biết những điều sau đây để cập nhật trang chi tiết sản phẩm của họ:

 • Product.xsd đã được sửa đổi để bao gồm các trường mới sau đây: CPSIAWarningCPSIAWarningDescription.
 • Sử dụng (các) giá trị thích hợp cho (các) sản phẩm hiện tại của bạn.
 • Hãy nhớ rằng bạn cần để trống CPSIAWarningDescription trừ khi có hướng dẫn khác của Amazon.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates