Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Vi phạm chính sách

Nếu có bất kỳ hành vi vi phạm chính sách nào, bạn có thể tìm hiểu thêm về các hành vi đó bằng cách truy cập trang Tình trạng tài khoản. Điều này sẽ giúp bạn hiểu doanh nghiệp của mình đang tuân thủ các chính sách và mục tiêu hiệu suất cần thiết như thế nào để bán hàng trên Amazon. Trang Tình trạng tài khoản cung cấp cho bạn thông tin tổng quan về việc tài khoản người bán của bạn tuân thủ những mục tiêu hiệu suất và chính sách cần thiết để bán hàng trên Amazon. Để đảm bảo có thể mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng, Amazon có thể áp dụng các biện pháp đối với những chỉ số đó nếu không đáp ứng các mục tiêu của chúng tôi.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates