Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Tỷ lệ hủy đơn hàng

Tỷ lệ hủy đơn hàng (CR) là tất cả các đơn hàng do người bán hủy được biểu thị dưới dạng tỷ lệ phần trăm của tổng đơn hàng trong khoảng thời gian 7 ngày nhất định. Tỷ lệ CR chỉ áp dụng cho người bán tự hoàn thiện đơn hàng.

Chỉ số này bao gồm tất cả các trường hợp hủy đơn hàng và mục hàng do người bán đề xướng, ngoại trừ các đơn hàng do khách hàng yêu cầu bằng cách sử dụng các tùy chọn hủy đơn hàng trong tài khoản Amazon của họ. Không bao gồm các mục hàng hoặc đơn đặt hàng đang chờ do khách hàng hủy trực tiếp trên Amazon.

Chính sách của chúng tôi là người bán phải duy trì một tỷ lệ CR dưới 2,5% để bán hàng trên Amazon. Tỷ lệ CR trên 2,5% có thể dẫn đến khả năng tài khoản bị hủy kích hoạt.

Note: Các mục tiêu hiệu suất của Dịch vụ vận chuyển cao cấp khác các mục tiêu hiệu suất ở trên. Xem Dịch vụ vận chuyển cao cấp và giao hàng đảm bảo để biết thêm thông tin.

Tại sao hủy đặt hàng do người bán đề xướng là không tốt?

Điều quan trọng là phải đảm bảo rằng các sản phẩm bạn đã đăng tải trên Amazon là còn hàng và có sẵn để vận chuyển. Khi bạn hủy một đơn đặt hàng hoặc các mục hàng trong đơn đặt hàng trước khi hoàn thiện, nguyên nhân thường là do sản phẩm đó hết hàng. Tất nhiên, có thể việc một số tỷ lệ phần trăm hết hàng lưu kho là không thể tránh khỏi trong thực tiễn kinh doanh thông thường, nhưng chúng tôi hy vọng bạn cố gắng giảm thiểu các vấn đề như vậy. Tỷ lệ hủy đơn hàng cao là một vấn đề có thể ảnh hưởng đến khả năng bán hàng của bạn. Trong ngắn hạn, nó cũng ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả bán hàng của bạn bởi vì một mục hàng hoặc đơn đặt hàng chưa hoàn thiện sẽ khiến công ty của bạn bị mất doanh thu.

Sự khác biệt giữa đơn đặt hàng được hoàn lại tiền và đơn đặt hàng bị hủy là gì?

Quyết định không thực hiện một đơn đặt hàng trước khi xác nhận vận chuyển là một đơn đặt hàng bị hủy. Sau khi một đơn hàng được xác nhận vận chuyển, quyết định chấp nhận đổi trả hàng hoặc không vận chuyển một mục hàng sẽ được coi là đơn đặt hàng được hoàn lại tiền.

Cách xem CR và tải về báo cáo CR của bạn:

  1. Đi tới trang Sức khỏe tài khoản trong Seller Central.
  2. Trong phần Hiệu suất vận chuyển, nhấp vào Xem chi tiết.
  3. Chọn thẻ Tỷ lệ hủy đơn hàng. Cuộn xuống và nhấp vào nút Tải xuống báo cáo.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates