Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Tỷ lệ hủy đơn hàng

Tỷ lệ hủy đơn hàng cho biết tất cả đơn hàng do người bán hủy dưới dạng tỷ lệ phần trăm trên tổng số đơn hàng trong khoảng thời gian 7 ngày. Tỷ lệ hủy đơn hàng chỉ áp dụng cho đơn hàng do người bán tự hoàn thiện.

Chỉ số này bao gồm tất cả các lệnh hủy đơn hàng và mục hàng do người bán tạo, ngoại trừ các đơn hàng do khách hàng yêu cầu bằng cách sử dụng các tùy chọn hủy đơn hàng trong tài khoản Amazon của họ. Không bao gồm các mục hàng hoặc đơn đặt hàng đang chờ do khách hàng hủy trực tiếp trên Amazon.

Chính sách của chúng tôi khuyến nghị người bán nên duy trì tỷ lệ hủy đơn hàng dưới 2,5% để bán hàng trên Amazon. Tỷ lệ hủy đơn hàng lớn hơn 2,5% có thể dẫn đến việc vô hiệu hóa các ưu đãi do người bán tự hoàn thiện đơn hàng.

Note: Các mục tiêu hiệu suất đối với đơn hàng sử dụng Dịch vụ vận chuyển cao cấp khác với các mục tiêu hiệu suất ở trên. Hãy truy cập Dịch vụ vận chuyển cao cấp và giao hàng đảm bảo để biết thêm thông tin.

Tại sao hủy đặt hàng do người bán đề xướng là không tốt?

Điều quan trọng là phải đảm bảo rằng các sản phẩm bạn đã đăng tải trên Amazon là còn hàng và có sẵn để vận chuyển. Khi bạn hủy một đơn hàng hoặc mục hàng trong đơn hàng đó trước khi hoàn thiện, nguyên nhân thường là do sản phẩm đó hết hàng. Có thể việc một số tỷ lệ phần trăm hết hàng lưu kho là không thể tránh khỏi trong thực tiễn kinh doanh thông thường, nhưng chúng tôi hy vọng bạn cố gắng giảm thiểu các vấn đề như vậy. Tỷ lệ hủy đơn hàng cao là một vấn đề có thể ảnh hưởng đến khả năng bán hàng của bạn. Trong ngắn hạn, tỷ lệ này cũng ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả bán hàng của bạn bởi vì một mục hàng hoặc đơn đặt hàng chưa hoàn thiện sẽ khiến công ty của bạn bị mất doanh thu.

Sự khác biệt giữa hoàn tiền đơn hàng và hủy đơn hàng là gì?

Quyết định không thực hiện một đơn hàng nào đó trước khi có xác nhận vận chuyển được gọi là hủy đơn hàng. Sau khi xác nhận vận chuyển đơn hàng, quyết định chấp nhận trả hàng hoặc không vận chuyển mục hàng sẽ được coi là hoàn tiền.

Để xem tỷ lệ hủy đơn hàng và tải xuống báo cáo của bạn:

  1. Đi tới trang Tình trạng tài khoản trong Seller Central.
  2. Trong phần Hiệu suất vận chuyển, nhấp vào Xem chi tiết.
  3. Chọn thẻ Tỷ lệ hủy trước khi hoàn thiện đơn hàng. Cuộn xuống và nhấp vào Tải xuống báo cáo.

Xem thêm

Hủy đơn hàng

Các câu hỏi thường gặp về hủy đơn hàng

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates