Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Tỷ lệ lô hàng giao trễ

Tỷ lệ lô hàng giao trễ (LSR) cho biết số đơn hàng được xác nhận vận chuyển sau ngày giao hàng dự kiến theo tỷ lệ phần trăm trên tổng số đơn hàng tính trong thời gian 10 ngày hoặc 30 ngày. Tỷ lệ LSR chỉ áp dụng cho đơn hàng do người bán tự hoàn thiện.

Quy định về tỷ lệ lô hàng giao trễ

Chính sách của chúng tôi yêu cầu người bán phải duy trì tỷ lệ LSR dưới 4% để bán hàng trên Amazon. Tỷ lệ LSR lớn hơn 4% có thể khiến tài khoản bị vô hiệu hóa.

Nếu tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa do không đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ LSR, bạn sẽ nhận được thông báo hiệu suất trong Seller Central. Trong thông báo, bạn sẽ tìm thấy các bước để gửi kế hoạch hành động (POA) nhằm khôi phục tài khoản.

Cách tính tỷ lệ lô hàng giao trễ

Tỷ lệ lô hàng giao trễ bằng số lượng đơn hàng do người bán tự hoàn thiện được xác nhận vận chuyển sau ngày giao hàng dự kiến chia cho số lượng đơn hàng do người bán tự hoàn thiện trong khoảng thời gian nhất định.

Xác nhận mã số theo dõi

Amazon sẽ xác nhận thông tin theo dõi chi tiết, bao gồm tên hãng vận chuyển và mã số theo dõi, cho tất cả gói hàng do người bán tự hoàn thiện.

Bạn sẽ cần cung cấp các thông tin sau khi xác nhận lô hàng:

 • Tên của hãng vận chuyển
 • Dịch vụ giao hàng cụ thể được sử dụng cho tất cả đơn hàng do người bán tự hoàn thiện
 • Mã số theo dõi cho tất cả đơn hàng do người bán tự hoàn thiện được vận chuyển bằng phương thức có thể theo dõi

Duy trì tỷ lệ lô hàng giao trễ ở mức tốt

 • Vận chuyển đơn hàng vào hoặc trước ngày giao hàng dự kiến.
 • Xác nhận đơn hàng ngay sau khi bạn giao gói hàng cho hãng vận chuyển.
 • Luôn theo dõi tỷ lệ lô hàng giao trễ của bạn.

Điều quan trọng là phải có thông báo xác nhận giao đơn hàng muộn nhất vào ngày giao hàng dự kiến để khách hàng có thể xem trực tuyến trạng thái đơn hàng đã giao của họ. Các đơn hàng được xác nhận giao trễ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm khách hàng, dẫn tới tăng khả năng bị khiếu nại, phản hồi tiêu cực và/hoặc liên hệ từ khách hàng.

Note: Ngày giao hàng dự kiến được điều chỉnh theo các ngày lễ quốc gia.

Các hoạt động tốt nhất để tải lên thành công thông tin theo dõi

 • Đối với mã số theo dõi, hãy xác minh:
  • Bạn đã nhập đúng mã số theo dõi.
  • Bạn đã không để trống thông tin theo dõi.
  • Bạn không nhập các ký tự đặc biệt (chẳng hạn như dấu chấm câu) mà hệ thống của chúng tôi không thể nhận dạng trong thông tin theo dõi.
 • Đối với tên hãng vận chuyển và dịch vụ giao hàng, hãy xác minh:
  • Bạn đã chọn hãng vận chuyển và dịch vụ giao hàng từ menu thả xuống trong trang Quản lý đơn hàng.
  • Xác nhận giao nhiều lô hàng bằng nguồn cấp dữ liệu.
  • Bạn đã nhập đúng tên hãng vận chuyển. Nếu tên hãng vận chuyển bị sai chính tả, nhập bằng ngôn ngữ khác hoặc chứa thêm bất kỳ từ nào, thông tin theo dõi sẽ được đánh dấu là không hợp lệ.
  • Tên hãng vận chuyển bạn đã nhập liên kết với mã số theo dõi bạn đã nhập. Ví dụ: nếu bạn sử dụng DHL để giao gói hàng nhưng lại nhập tên hãng vận chuyển là “FedEx”, thông tin theo dõi sẽ được đánh dấu là không hợp lệ.
  • Bạn đang sử dụng hãng vận chuyển được tích hợp với Amazon.
 • Xác nhận và cập nhật thông tin vận chuyển:
  • Hãy đảm bảo xác nhận hoặc cập nhật thông tin theo dõi trước khi đơn hàng được giao.
   • Nếu thông tin theo dõi được xác nhận hoặc cập nhật sau khi đơn hàng được giao, điều đó có nghĩa là khách hàng không thể theo dõi đơn hàng. Điều này không hữu ích đối khách hàng và đơn hàng sẽ không được tính vào tỷ lệ theo dõi hợp lệ của bạn.

Xem báo cáo và tỷ lệ lô hàng giao trễ của bạn

Để xem tỷ lệ LSR và tải xuống báo cáo LSR của bạn:

 1. Đi đến trang Tình trạng tài khoản.
 2. Trong phần Hiệu suất vận chuyển, nhấp vào Xem chi tiết.
 3. Chọn thẻ Tỷ lệ lô hàng giao trễ. Cuộn xuống và nhấp vào nút Tải xuống báo cáo.

Chỉnh sửa thông tin theo dõi

Trước ngày giao hàng, bạn có thể chỉnh sửa thông tin theo dõi của đơn hàng.


 1. Đi tới Đơn hàng, sau đó vào Quản lý đơn hàng.
 2. Nhập mã đơn hàng vào trường Tìm kiếm nâng cao.
 3. Sau khi tìm được đúng đơn hàng, nhấp vào Sửa lô hàng và cung cấp thông tin theo dõi đã sửa đổi.
 4. Nhấp vào Xác nhận lại lô hàng.

Hãy đợi 72 giờ để báo cáo và chỉ số phản ánh các thay đổi này.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates