Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Giao hàng nhập khẩu đến Amazon

Tất cả hàng lưu kho được vận chuyển đến trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon đều phải đáp ứng mọi yêu cầu hiện hành được tìm thấy trong Yêu cầu về hàng lưu kho FBA.

Đơn vị nhập khẩu (IOR)

Lô hàng của bạn thường cần phải có đơn vị nhập khẩu (IOR) để được nhập khẩu vào Hoa Kỳ từ một quốc gia khác. Amazon, bao gồm cả các trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC), sẽ không đóng vai trò là Đơn vị nhập khẩu (IOR) cho bất kỳ lô hàng lưu kho FBA nào. Điều này áp dụng cho các lô hàng với mọi kích thước hoặc giá trị, bất kể xuất xứ và sản phẩm thế nào. Bạn không được để trống trường này trên tờ khai hải quan; điều này có thể dẫn đến việc lô hàng bị từ chối và trả lại.

IOR chịu trách nhiệm: (1) đảm bảo lô hàng nhập khẩu tuân thủ luật pháp và quy định địa phương, (2) nộp tờ khai nhập cảnh cùng với tất cả tài liệu liên quan và (3) thanh toán thuế nhập khẩu, thuế và phí liên quan đến lô hàng. Bạn có thể cần phải có được bảo lãnh thông quan cho lô hàng nhập để đảm bảo tất cả các khoản phí, thuế và lệ phí cần nộp cho chính phủ đều được nộp.

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập ấn phẩm Lưu tâm cần thiết của Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ.

Đơn vị nhập khẩu không thường trú

IOR không thường trú (nước ngoài) có thể nhập khẩu lô hàng vào Hoa Kỳ. Để trở thành IOR không thường trú, vui lòng liên hệ với đại lí hải quan hoặc hãng vận chuyển của bạn để biết chi tiết.

Sản phẩm bị cấm hoặc bị hạn chế

Để biết thông tin về các yêu cầu và hạn chế đối với sản phẩm FBA, hãy xem Các hạn chế đối với sản phẩm FBA. Ngoài ra, Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ (CBP) hoặc các cơ quan chính phủ khác cũng có thể có quy định cấm hoặc hạn chế bổ sung. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Các mục hàng bị cấm và hạn chếcủa CBP.

Các mục hàng phổ biến yêu cầu giấy phép hoặc ủy quyền bổ sung bao gồm:

  • Sản phẩm nông nghiệp
  • Cây trồng và hạt giống
  • Thực phẩm và đồ uống có cồn
  • Vitamin và thực phẩm bổ sung
  • Thiết bị y tế, thuốc và dược phẩm
  • Hàng hóa nguy hiểm
  • Thuốc trừ sâu

Nếu không tuân thủ các yêu cầu về chuẩn bị sản phẩm FBA, yêu cầu về an toàn và những hạn chế về sản phẩm thì hàng lưu kho có thể bị từ chối, tiêu hủy hoặc hoàn trả sau khi nhận được tại trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon, các lô hàng gửi đến trung tâm hoàn thiện đơn hàng trong tương lai có thể bị chặn hoặc chịu thêm phí chuẩn bị hoặc phí không tuân thủ.

Amazon, bao gồm các trung tâm hoàn thiện đơn hàng của chúng tôi, sẽ không đóng vai trò là đối tác nhập khẩu hoặc người nhận hàng của cơ quan chính phủ (PGA) cho lô hàng của bạn. Việc cố tình ghi Amazon là nhà nhập khẩu hoặc người nhận hàng của PGA, hoặc sử dụng số DUNS của Amazon, có thể dẫn đến việc tịch thu và giữ hàng tại biên giới, cũng như bị từ chối, tiêu hủy hoặc chặn hàng lưu kho tại trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon.

Đại lí hải quan có thể giúp bạn hiểu rõ cách đáp ứng các yêu cầu này và xác định xem bạn có cần bảo lãnh hải quan hoặc hàng lưu kho của bạn phải tuân theo yêu cầu nhập khẩu hoặc của PGA hay không. Các lô hàng không được khai báo với PGA thích hợp sẽ bị CBP giữ hoặc tịch thu và trả lại cho bạn bằng chi phí của bạn hoặc tiêu hủy tại chỗ. Bạn cũng phải thuê một đại lý ở Hoa Kỳ nếu PGA yêu cầu phải có đại lý cho hàng lưu kho của bạn. Ví dụ: Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm yêu cầu các đơn vị nhập khẩu (IOR) phải có đại lý tham gia Chương trình xác minh nhà cung cấp nước ngoài (FSVP). Amazon sẽ không đóng vai trò là đại lý FSVP cho các lô hàng của bạn.

Vui lòng tham khảo Mạng lưới đối tác cung cấp dịch vụ tại Seller Central để biết các công ty có thể cung cấp FSVP, đại lý hải quan hoặc các dịch vụ khác liên quan đến nhập khẩu.

CBP cũng đã ban hành một số Lệnh hủy bỏ (WRO), trong đó cấm nhập khẩu các sản phẩm cụ thể vào Hoa Kỳ. Việc nhập khẩu các sản phẩm trong phạm vi WRO của CBP sẽ bị CBP giữ lại. Xem trang web của CBP để biết hướng dẫn của CBP về việc tuân thủ WRO và phản hồi các trường hợp bị tịch thu theo WRO.

Đại lí hải quan

Đại lí hải quan là các cá nhân hoặc công ty tư nhân được CBP cấp phép chuẩn bị và nộp các hồ sơ hải quan cần thiết, thu xếp việc thanh toán các khoản thuế còn nợ, thu xếp việc giải phóng hàng hóa khỏi nơi tạm giữ của CBP và đại diện cho nhà nhập khẩu trong các vấn đề hải quan.

Xem phần “Xác định vị trí cảng nhập” của Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ để tìm danh sách đại lí hải quan. Nếu bạn không biết cảng nhập cảnh của mình, vui lòng tham khảo Mạng lưới đối tác cung cấp dịch vụ trong Seller Central. Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ Amazon Global Logistics để vận chuyển hàng lưu kho thì bạn có thể thuê đại lí hải quan thông qua cổng thông tin Seller Central.

Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với đại lý giao nhận hàng hóa, hãng chuyển phát nhanh hoặc đại lí hải quan trước khi vận chuyển hàng lưu kho để nắm rõ mức phí và yêu cầu của họ.

Important: Cung cấp số điện thoại và địa chỉ email chính xác khi sử dụng đại lí hải quan để dự phòng trường hợp hãng vận chuyển cần liên lạc với bạn. Thông tin liên hệ không chính xác có thể dẫn đến chậm trễ hoặc lô hàng bị trả lại.

Thuế, phí và chi phí vận chuyển

Đơn vị nhập khẩu (IOR) chịu trách nhiệm thu và thanh toán tất cả các loại phí hải quan, thuế và lệ phí. Số tiền phí hải quan, mọi khoản thuế bổ sung và lệ phí sẽ phụ thuộc vào giá trị của lô hàng và các sản phẩm bạn nhập khẩu, còn được gọi là phân loại thuế quan của sản phẩm. Đại lí hải quan có thể hỗ trợ bạn xác định thông tin này.

Amazon sẽ không chịu trách nhiệm hoặc thu bất kỳ phí, thuế hoặc chi phí vận chuyển nào liên quan đến hàng lưu kho FBA. Tất cả các lô hàng đều phải sử dụng điều khoản vận chuyển Giao hàng đã trả thuế (DDP), đôi khi được gọi là “Giao hàng miễn cước đến chỗ bên mua”. Bất kỳ lô hàng nào giao đến trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon có phí trả ở nơi đến, bao gồm mọi khoản phí, thuế hoặc chi phí vận chuyển đều sẽ bị từ chối mà không có nhượng bộ thêm.

Vận chuyển đến trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon

Khi vận chuyển hàng nhập khẩu đến trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon, trung tâm hoàn thiện đơn hàng có thể được liệt kê là bên nhận hàng giao trên giấy tờ vận chuyển của bạn. Dưới đây là một số ví dụ về cách ghi nội dung này trên giấy tờ vận chuyển:

Ví dụ 1 Ví dụ 2
Amazon.com.kydc Amazon.com.dedc
[Tên pháp lý của người bán] gửi dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) [Tên pháp lý của người bán] gửi dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA)
1850 Mercer Drive 500 McCarthy
Lexington, KY 40511 Hoa Kỳ Lewisberry, PA 17339 Hoa Kỳ

Phối hợp chặt chẽ với đại lí hải quan của bạn để đảm bảo bạn có đủ tài liệu phù hợp và đã cung cấp thông tin đầy đủ về lô hàng của mình để được thông quan. Hãy đảm bảo thông tin liên hệ của bạn đã có trong giấy tờ vận chuyển trong trường hợp có vấn đề liên quan đến lô hàng của bạn.

Người nhận hàng cuối cùng

Mặc dù Amazon không đóng vai trò là đơn vị nhập khẩu (IOR), nhà nhập khẩu PGA hoặc người nhận hàng PGA nhưng Amazon có thể được ghi là người nhận hàng cuối cùng trên tài liệu khai báo hải quả của bạn – nhưng chỉ khi có thông tin chuyển cho FBA nằm trước tên của pháp nhân Amazon.

Nếu bạn ghi Amazon là người nhận hàng cuối cùng thì bạn có thể sử dụng mã số sau đây làm mã số nhận dạng CBP: 199900-02534. Mã số này không được sử dụng cho bất cứ mục đích nào khác ngoài việc chỉ định Amazon là người nhận hàng cuối cùng. Mã số phải được nhập vào ô 22 trên tờ khai hải quan 7501 để xác định tổng quan rằng lô hàng của bạn đang được chuyển đến trung tâm hoàn thiện đơn hàng. Lô hàng của bạn phải được chuyển đến trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon ghi trên vận đơn.

Việc sử dụng mã số nhận dạng này cho bất kỳ mục đích nào khác có thể dẫn đến việc bị chậm trễ, giữ lại và tịch thu hàng tại biên giới cũng như bị từ chối, tiêu hủy hoặc chặn hàng lưu kho tại trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon.

Các quy tắc đặc biệt đối với lô hàng miễn thuế (Mục 321)

Nếu bạn đang vận chuyển hàng lưu kho đến các trung tâm hoàn thiện đơn hàng của chúng tôi, trong đó số hàng này đủ điều kiện được miễn thuế (Mục 321) theo luật Hoa Kỳ, CBP yêu cầu bạn cung cấp tên chủ sở hữu hàng hóa (họ tên hoặc tên công ty) “chuyển đến” trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon nhận lô hàng này trên bản khai vận chuyển hoặc tờ khai hải quan. Bạn có thể sử dụng định dạng sau trong trường người nhận hàng trong bản khai vận chuyển hoặc trong trường địa chỉ nhận trên tờ khai hải quan nộp bởi đại lý của mình:

[Tên pháp lý của người bán] gửi dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA)


Địa chỉ trung tâm hoàn thiện đơn hàng

Vui lòng tham khảo CBP để biết thêm hướng dẫn. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo hàng hóa của bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu để được miễn thuế. Vui lòng tham khảo hãng vận chuyển hoặc đại lý hải quan của bạn để biết thêm thông tin nhằm đảm bảo bạn tuân thủ tất cả các yêu cầu về vận chuyển và nhập khẩu. Việc không tuân thủ các yêu cầu này có thể gây chậm trễ hoặc từ chối thông quan.

Trả lại hàng nhập

Amazon hiện không thể trả lại hàng lưu kho được lưu trữ tại các trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon đến một địa chỉ bên ngoài Hoa Kỳ. Hơn nữa, dịch vụ FBA hiện không hỗ trợ tùy chọn nhận hàng đối với người bán tại các trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon. Nếu bạn muốn nhận lại hàng lưu kho của mình, bạn phải cung cấp địa chỉ trả lại hàng tại Hoa Kỳ trong biểu mẫu Yêu cầu loại bỏ hàng lưu kho trên Seller Central. Để biết thêm thông tin, xem Tổng quan về loại bỏ hàng lưu kho.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates