Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Hướng dẫn thiết kế trang sản phẩm

Tại Amazon, chúng tôi luôn cố gắng hết sức để đem đến giao diện và cảm nhận đồng điệu cho khách hàng khi trưng bày sản phẩm. Tuy nhiên, yêu cầu của mỗi danh mục không hoàn toàn giống nhau.

Để giúp bạn tạo trang thông tin chi tiết một cách hấp dẫn và chính xác, chúng tôi đã cung cấp hướng dẫn thiết kế cho các danh mục, trong đó có hướng dẫn về hình ảnh, mô tả, v.v. Chúng tôi đã sử dụng định dạng PDF để bạn dễ dàng tải xuống và in ấn.

Note: Xem Hướng dẫn thiết kế bắt đầu nhanh dịch vụ Amazon để tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản áp dụng cho tất cả các danh mục. Danh mục cũng có thể có thêm yêu cầu về phong cách ngoài bản Hướng dẫn thiết kế bắt đầu nhanh này. Xem lại tất cả hướng dẫn áp dụng cụ thể cho các danh mục mà bạn bán.

Tải hướng dẫn cho danh mục của bạn từ bảng mẫu tệp có thể tải xuống trên trang Mẫu lưu kho cho danh mục sản phẩm.

Xem thêm

Yêu cầu về hình ảnh sản phẩm

Yêu cầu về tiêu đề sản phẩm

Xem lại yêu cầu danh mục

Tạo nội dung A+

Hướng dẫn trang thông tin chi tiết

Quy tắc về trang chi tiết sản phẩm

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates