Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Các yêu cầu và hạn chế

Hiện tại, công cụ Thêm một sản phẩm có sẵn trong các danh mục sau:

 • Sản phẩm dành cho trẻ em (không bao gồm sản phẩm may mặc cho trẻ em)
 • Sách*
 • Máy ảnh và Ảnh
 • Trò chơi máy tính và điện tử
 • DVD*
 • Điện tử tiêu dùng
 • Bách hóa tổng hợp
 • Thiết bị chăm sóc cá nhân
 • Nhà cửa & Sân vườn (bao gồm sản phẩm thú cưng)
 • Âm nhạc*
 • Nhạc cụ
 • Văn phòng phẩm
 • Máy tính cá nhân
 • Sản phẩm cho thú cưng
 • Phần mềm
 • Hàng thể thao
 • Công cụ và Phần cứng
 • Đồ chơi & Trò chơi
 • Video*
 • Trò chơi điện tử
 • Mọi thứ khác (không bao gồm các danh mục không đủ điều kiện)

* Để biết thêm thông tin, hãy xem Bán sản phẩm truyền thông.

Việc bán hàng trong một số danh mục cần được Amazon phê duyệt trước. Để biết thêm thông tin, hãy xem Danh mục và sản phẩm yêu cầu phê duyệt. Công cụ Thêm một sản phẩm không khả dụng cho người bán đã được phê duyệt đăng tải trong danh mục Làm đẹp, Đồ trang sức hoặc Đồng hồ.

Chúng tôi yêu cầu người bán không đăng tải sản phẩm cho đến khi có sẵn danh mục thích hợp cho họ. Nghiêm cấm cố ý tạo các trang sản phẩm trong danh mục sản phẩm sai và các trang sản phẩm bị phát hiện vi phạm sẽ bị xóa. Chúng tôi cũng có thể hành động để đóng tài khoản người bán.

Người bán có thể chủ yếu sử dụng danh mục Mọi thứ khác cho các hàng sưu tầm như tiền xu và tem, cũng như các sản phẩm khác không thể đưa vào các danh mục khác vì không phù hợp. Không đăng tải sản phẩm trong danh mục Mọi thứ khác thuộc danh mục yêu cầu phê duyệt.

Hạn chế tạo trang

Một số sản phẩm không thể bán được trên trang web của Amazon. Không tạo trang chi tiết sản phẩm cho các sản phẩm này:

Ngoài ra, người bán phải tuân thủ các quy tắc của Amazon về việc tạo trang chi tiết sản phẩm mới. Bạn có thể xem xét chính sách của chúng tôi trong phần Quy tắc về trang chi tiết sản phẩm.

Chúng tôi không cho phép các trang chi tiết sản phẩm trùng lặp. Trước khi tạo trang mới, người bán cần xác định xem sản phẩm đã có trên Amazon chưa. Người bán có thể gửi thêm chi tiết về sản phẩm hoặc gửi sửa lỗi cho các trang thông tin sản phẩm hiện có.

Các sản phẩm phần mềm cung cấp trên các trang web bán lẻ quốc tế của chúng tôi thường không đủ điều kiện để đăng bán trên Amazon. Người bán có thể tạo các trang chi tiết sản phẩm cho sản phẩm Sách, Âm nhạc, DVD, Video và Trò chơi điện tử đã được đăng bán trên các trang web quốc tế của Amazon. Để biết thêm thông tin, hãy xem Bán sản phẩm truyền thông quốc tế.

Mã định danh sản phẩm

Hầu hết các danh mục yêu cầu bạn sử dụng Mã số thương phẩm toàn cầu (GTIN), như UPC, ISBN hoặc EAN, làm mã định danh sản phẩm khi tạo trang thông tin sản phẩm mới hoặc khớp với các trang hiện có trong danh mục. Để biết thêm thông tin, hãy xem UPC và GTIN sản phẩm. Bảng trong trang Tổng quan về các yêu cầu của danh mục UPC tóm tắt các yêu cầu cho từng danh mục, bao gồm cả những ngoại lệ và miễn trừ. Nếu bạn không chắc chắn nơi để tìm mã định danh sản phẩm cho mục hàng của mình, hoặc nếu bạn cần lấy mã sản phẩm cho mục hàng bạn sản xuất, hãy xem Tìm mã nhận dạng sản phẩm của bạn.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates