Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Thêm từng sản phẩm một

Thêm một sản phẩm là một giao diện tương tác dựa trên web được sử dụng để đăng tải một số lượng nhỏ sản phẩm, từng sản phẩm một. Công cụ này có sẵn trong menu thả xuống Hàng lưu kho của tài khoản người bán của bạn. Bạn có thể sử dụng công cụ Thêm một sản phẩm để:

 • Khớp với một thông tin đăng tải sản phẩm hiện có: Nếu bạn có sản phẩm mà bạn muốn bán đã tồn tại trên Amazon, bạn phải khớp với trang chi tiết sản phẩm hiện có.
 • Tạo thông tin đăng tải sản phẩm mới: Nếu sản phẩm bạn muốn bán không tồn tại trên Amazon, bạn có thể đăng tải thông tin sản phẩm mới và Amazon sẽ tạo ra trang chi tiết sản phẩm mới.
Note: Nếu bạn có Kế hoạch bán hàng chuyên nghiệp và muốn làm việc với các sản phẩm đăng tải của bạn ngoại tuyến, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng mẫu hàng lưu kho.

Xem video giới thiệu về cách đăng tải sản phẩm

Đối sánh với thông tin đăng tải sản phẩm hiện có

Note: Tùy chọn này không khả dụng cho người bán Amazon Handmade.

Trước khi bạn khớp sản phẩm của mình với thông tin đăng tải sản phẩm hiện có trên Amazon, hãy đảm bảo rằng bạn có các thông tin sau:

Thông tin cần cung cấp Mô tả
Thông tin chi tiết về ưu đãi Ưu đãi bao gồm điều kiện, giá cả, số lượng, tùy chọn vận chuyển, v.v. của sản phẩm. Bạn có thể cập nhật thông tin ưu đãi của mình bất cứ lúc nào.
Hãy làm theo các bước sau để khớp với thông tin đăng tải sản phẩm hiện có:
 1. Chọn Thêm một sản phẩm từ danh sách thả xuống Hàng lưu kho.
 2. Tìm kiếm sản phẩm bạn muốn bán trên Amazon trong phần Tìm sản phẩm của bạn trong danh mục của Amazon.
  Note: Kết quả sẽ chính xác hơn nếu bạn tìm kiếm bằng mã định danh sản phẩm như UPC, EAN, JAN hoặc ISBN.
 3. Nếu bạn tìm sản phẩm bạn muốn bán, hãy thực hiện các bước sau:
  1. Nhấp vào Hiển thị các biến thể (nếu có).
  2. Chọn một điều kiện.
  3. Nhấp vào Bán sản phẩm này.
  4. Nhập thông tin chi tiết về ưu đãi của bạn vào các trường dữ liệu được cung cấp.
   Note: Các trường bắt buộc đều được đánh dấu sao.
  5. Nhấp vào Lưu.

Tạo thông tin đăng tải sản phẩm mới

Nếu bạn không thể tìm thấy sản phẩm của mình bằng cách sử dụng Thêm một sản phẩm, bạn có thể Tạo thông tin đăng tải sản phẩm mới trên Amazon. Trước khi tạo thông tin đăng tải mới trên Amazon, hãy đảm bảo rằng bạn có sẵn các thông tin sau:

Thông tin cần cung cấp Mô tả
Mã định danh sản phẩm

Hầu hết các sản phẩm đều có mã nhận dạng duy nhất, chẳng hạn như UPC, EAN, JAN hoặc ISBN. Mã này đảm bảo thông tin chính xác trên trang chi tiết sản phẩm.

Note: Thông tin đăng tải hàng thủ công không yêu cầu mã định danh duy nhất.
Thông tin chi tiết về ưu đãi Thông tin chi tiết về ưu đãi bao gồm điều kiện, giá cả, số lượng, tùy chọn vận chuyển, v.v. của sản phẩm. Bạn có thể cập nhật thông tin ưu đãi của mình bất cứ lúc nào.
Chi tiết về sản phẩm Chi tiết về sản phẩm bao gồm tên sản phẩm (tiêu đề), thương hiệu, danh mục, mô tả và hình ảnh của sản phẩm. Những chi tiết này giúp người mua hiểu rõ về sản phẩm đang được cung cấp và có thể được dùng để làm nổi bật các tính năng đặc biệt. Các thuộc tính bắt buộc có thể thay đổi tùy thuộc vào danh mục bạn đang đăng tải sản phẩm của mình.
Từ khóa và cụm từ tìm kiếm Từ khóa mạnh có thể giúp người mua dễ dàng tìm thấy sản phẩm của bạn hơn. Để tìm hiểu thêm, hãy xem phần Sử dụng cụm từ tìm kiếm một cách hiệu quả.

Hãy thực hiện theo các bước sau để tạo thông tin đăng tải sản phẩm mới trên Amazon:

 1. Chọn Thêm một sản phẩm từ danh sách thả xuống Hàng lưu kho.
 2. Nhấp vào Tôi đang thêm một sản phẩm chưa được bán trên Amazon.
  Note: Điều này không áp dụng cho thông tin đăng tải Hàng thủ công.
 3. Bạn có thể chọn một trong các tùy chọn sau để tạo thông tin đăng tải sản phẩm mới:
  • Tìm kiếm danh mục sản phẩm của bạn và nhấp vào nút biểu tượng Tìm kiếm.
  • Duyệt tìm tùy chọn cho Chọn danh mục sản phẩm để tìm danh mục phù với sản phẩm bạn muốn bán và nhấp vào nút Chọn danh mục. Việc bạn chọn chính xác danh mục có thể giúp người mua tìm thấy sản phẩm dễ dàng hơn.
  Note: Bạn có thể đánh dấu các danh mục thường dùng là danh mục yêu thích bằng cách nhấp vào ngôi sao. Các danh mục này sau đó sẽ xuất hiện trong Mục yêu thích ở phía trên cùng của phần Chọn danh mục sản phẩm.
 4. Nhập thông tin cần thiết trong các thẻ Thông tin quan trọngƯu đãi.
  Note: Bạn có thể chọn tùy chọn Xem nâng cao để nhập thông tin bổ sung về sản phẩm của bạn.
 5. Sau khi bạn nhập thông tin cần thiết vào các thẻ được cung cấp, bạn có thể nhấp vào Lưu thay đổi để hoàn tất quá trình đăng tải thông tin. Bạn có thể chỉnh sửa thông tin cho Sản phẩm đăng tải của mình bất cứ lúc nào.
  Note:
  • Trang thông tin chi tiết sẽ được chia sẻ với những người bán khác có thể cung cấp cùng một sản phẩm. (Lưu ý: Điều này không đúng đối với các trang thông tin chi tiết Hàng thủ công). Amazon sẽ chọn những thông tin cần đưa vào trang chi tiết sản phẩm dựa trên đóng góp của nhà sản xuất và người bán. Để tìm hiểu thêm, hãy tham khảo phần Trang chi tiết sản phẩm và ưu đãi.
  • Amazon hiển thị thông tin đăng tải bằng thông tin có liên quan và chính xác trên trang thông tin chi tiết. Chúng tôi khuyên bạn nên cung cấp thông tin phù hợp cho sản phẩm đăng tải của mình để người mua có thể mua hàng với đầy đủ thông tin. Xem lại hướng dẫn hỗ trợ sau để biết những hoạt động tốt nhất trong quá trình đăng tải sản phẩm:
Thông tin bạn cung cấp thường sẽ được xuất bản trên Amazon trong vòng 15 phút và ưu đãi của bạn sẽ hiển thị cho khách hàng thông qua tìm kiếm và duyệt tìm. Sau khi bạn thêm sản phẩm hoặc thông tin đăng tải mới, hãy xác nhận xem bạn có thể tìm thấy sản phẩm của mình bằng cách tìm kiếm hoặc duyệt tìm sản phẩm hay không. Nếu bạn không thể tìm thấy sản phẩm của mình, hãy xem phần Sử dụng cụm từ tìm kiếm một cách hiệu quảCách tìm sản phẩm của mình trên trang web Amazon.

Đăng tải thông tin tại nhiều cửa hàng

Dù là bạn đối sánh với thông tin đăng tải sản phẩm hiện có hoặc tạo thông tin đăng tải mới, bạn có thể chọn tiếp cận nhiều khách hàng hơn bằng cách cung cấp thông tin đăng tải của bạn trên nhiều thị trường của Amazon trong quá trình đăng tải sản phẩm. Hãy cung cấp các thuộc tính bổ sung như giá cho mỗi thị trường bổ sung trong thẻ ưu đãi để tạo thông tin đăng tải tại các cửa hàng đó, ngoài cửa hàng bạn đã chọn trong tiêu đề trên Seller Central. Giá phải được cung cấp bằng đơn vị tiền tệ của cửa hàng địa phương, được biểu thị trong trường giá. Nếu một trang thông tin chi tiết chưa tồn tại ở các cửa hàng đó, Amazon sẽ cố gắng tự động dịch và tạo một trang thay mặt bạn. Quá trình này có thể mất đến 48 giờ để hoàn tất và bạn sẽ có thể đề xuất các thay đổi nội dung bằng ngôn ngữ địa phương sau khi hoàn thành.

Các cửa hàng khả dụng được xác định theo nơi bạn đăng ký, và theo tài khoản liên kết của bạn đối với các cửa hàng bên ngoài những khu vực như Châu Âu hoặc Bắc Mỹ. Để tìm hiểu thêm về các chính sách đăng tải cho mỗi cửa hàng, hãy truy cập Hạn chế về danh mục, sản phẩm và nội dung của Amazon.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates