Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Thêm chi tiết mô tả về sản phẩm của bạn

Tiếp theo, bạn cần nhập mô tả, từ khóa, thêm các chi tiết tùy chọn khác và tải lên các hình ảnh sản phẩm. Phần còn lại của các thẻ cho phép bạn nhập thông tin này. Bạn càng cung cấp nhiều thông tin về sản phẩm, khách hàng càng dễ dàng đưa ra quyết định mua hàng có đầy đủ thông tin. Việc làm theo các tiêu chuẩn về mô tả trang thông tin chi tiết và hình ảnh sản phẩm của Amazon cũng sẽ giúp người mua dễ dàng so sánh sản phẩm của bạn với các sản phẩm tương tự trong danh mục Amazon hơn.

Hãy xem Quy tắc trang chi tiết sản phẩm để tìm hiểu thêm về những loại chi tiết nên và không nên đưa vào.

Để biết hướng dẫn về cách thêm hình ảnh, hãy xem Thêm hình ảnh sản phẩm.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates