Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Phân loại sản phẩm của bạn

Trong công cụ Thêm một sản phẩm, hãy chọn danh mục tốt nhất đảm bảo rằng bạn thấy các trường dữ liệu thích hợp nhất cho sản phẩm của bạn. Tìm danh mục tốt nhất của sản phẩm của bạn bằng cách sử dụng hộp tìm kiếmTìm sản phẩm của bạn trong danh mục Amazon hoặc duyệt tìm trực tiếp danh mục bằng cách nhấp vào các liên kết để tự chọn danh mục.

Làm cách nào để xác định danh mục sản phẩm của tôi?

Nếu bạn không chắc chắn về danh mục sản phẩm của mình, công cụ tìm kiếm là một tùy chọn nhanh chóng và hữu ích. Trong hộp, hãy nhập một vài từ khóa sản phẩm đơn giản. Tốt nhất nên chọn những từ khóa cơ bản nhất từ tên sản phẩm, chẳng hạn như “găng tay bóng chày” hay “áo dạ hội.”

Trang kết quả gợi ý một danh sách các danh mục ở phía bên phải, và hiển thị danh sách các danh mục với các sản phẩm cao cấp tương tự ở phía bên trái. Bạn có thể tinh chỉnh và hạn chế tìm kiếm của mình trong một danh mục duy nhất. Bạn có thể duyệt tìm một số danh mục phụ trước khi có được kết quả cụ thể. Khi đến bước này và đã chọn danh mục tốt nhất cho sản phẩm, bạn cần phải tiếp tục nhập và gửi thông tin sản phẩm của mình để tạo một trang chi tiết sản phẩm.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates