Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Tìm sản phẩm của bạn trên Amazon

Bước đầu tiên trong tính năng Thêm một sản phẩm là tìm kiếm danh mục Amazon. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian bằng cách định vị các trang chi tiết sản phẩm hiện có trùng khớp với sản phẩm của bạn.

Nhập tên sản phẩm, từ khóa, mã định danh sản phẩm (UPC, EAN, ISBN hoặc JAN) hoặc ASIN và sau đó nhấp vào Tìm kiếm. (Trừ khi sản phẩm của bạn là duy nhất đối với bạn với tư cách là nhà sản xuất, chúng tôi khuyên bạn nên tìm kiếm danh mục trước).

Việc tìm kiếm sẽ trả về một danh sách các kết quả trùng khớp có thể có. Sử dụng kết quả tìm kiếm của bạn và thực hiện một trong các bước sau:

  • Nếu bạn thấy một kết quả trùng khớp với sản phẩm của mình, hãy nhấp vào Bán sản phẩm của bạn. Bạn không cần phải nhập chi tiết về sản phẩm vì danh mục của chúng tôi đã cung cấp những thông tin đó. Thay vào đó, chỉ cần nhập giá, số lượng và các chi tiết khác liên quan đến thông tin đăng tải cụ thể của bạn. Xem Đăng tải hàng lưu kho của bạn để biết thêm thông tin.
  • Nếu bạn nhận được quá nhiều kết quả, bạn có thể thu hẹp kết quả của mình bằng cách sử dụng bộ lọc danh mục ở phía bên trái của trang.
  • Nếu sản phẩm bạn muốn đăng tải có biến thể, hãy nhấp chọn Hiển thị biến thể để chọn phiên bản chính xác (kích cỡ, màu sắc, v.v.) của sản phẩm tương ứng với mục hàng của bạn.
  • Nếu bạn không chắc chắn mình có sản phẩm trùng khớp, hãy nhấp chọn Xem tất cả chi tiết về sản phẩm để có thêm thông tin.

Nếu bạn không tìm thấy kết quả trùng khớp với sản phẩm hoặc không thể tìm thấy phiên bản chính xác của sản phẩm của mình, hãy nhấp chọn Tạo một sản phẩm mới để thêm sản phẩm vào danh mục Amazon.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates