Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Tìm mã nhận dạng sản phẩm (GTIN) của bạn

Đối với hầu hết các danh mục, bạn phải liên kết sản phẩm của mình với mã định danh sản phẩm chuẩn ngành để tạo các trang sản phẩm mới và cung cấp thông tin đăng tải trên Amazon. Các mã này giúp đảm bảo tính chính xác của trang sản phẩm bằng cách so khớp thông tin đăng tải với các sản phẩm đã tồn tại trong danh mục Amazon.

Mã nhận dạng sản phẩm thuộc hệ thống các mã định danh duy nhất được gọi là GTIN hoặc mã số thương phẩm toàn cầu. Sau đây là các GTIN phổ biến nhất được sử dụng để tạo các trang danh mục Amazon:

Mã sản phẩm chung (UPC)

UPC là mã định danh sản phẩm chuẩn để giúp bạn bán sản phẩm của mình.

Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế (ISBN)

Một ISBN là một mã định danh sản phẩm được sử dụng dành riêng cho sách và thường được liên kết với một ngày xuất bản.

Hệ mã vạch Châu Âu (EAN)

EAN là một loại mã định danh sản phẩm được sử dụng dành riêng cho các sản phẩm ở thị trường châu Âu. Mã định danh sản phẩm này cũng được gọi là hệ mã vạch quốc tế.

Hệ mã vạch Nhật Bản (JAN)

JAN là một loại mã định danh sản phẩm được sử dụng dành riêng cho các sản phẩm ở thị trường Nhật Bản. Mã định danh sản phẩm này cũng được gọi là hệ mã vạch quốc tế.

Mã nhận dạng sản phẩm khác với Mã nhận dạng chuẩn Amazon (ASIN) vì chúng được nhiều hệ thống bên ngoài Amazon sử dụng.

Note: Việc sử dụng thông tin nhận dạng sản phẩm sai, bao gồm cả mã nhận dạng sản phẩm, bị cấm và có thể dẫn đến đặc quyền tạo ASIN của bạn bị xóa bỏ. Mã nhận dạng sản phẩm sẽ được xác nhận dựa trên cơ sở dữ liệu GS1. Để biết thêm thông tin, hãy xem Quy tắc về trang chi tiết sản phẩmChính sách tạo ASIN.

Để tìm mã nhận dạng sản phẩm:

  1. Kiểm tra Yêu cầu mã nhận dạng sản phẩm (GTIN) theo danh mục để xem sản phẩm của bạn có yêu cầu cụ thể về mã hay không.
  2. Tìm mã ISBN, UPC, EAN hoặc JAN ở trên hoặc dưới mã vạch trên bao bì (hoặc bìa) sản phẩm của bạn. Mã GTIN-14 xuất hiện trên công-ten-nơ vận chuyển.
    Note: Nếu sản phẩm của bạn không chứa mã nhận dạng sản phẩm, bạn có thể yêu cầu miễn trừ. Để biết thêm thông tin, hãy xem Cách đăng tải sản phẩm không có mã nhận dạng sản phẩm (UPC, EAN, JAN hoặc ISBN).

Table 1. Ví dụ về mã nhận dạng sản phẩm
ISBN: Chứa 10 hoặc 13 chữ số. Với mã 10 chữ số, nhập thêm chữ X nếu ISBN kết thúc bằng chữ cái đó.
UPC: Chứa 12 chữ số. Nhập các chữ số ở bên trái và bên phải của mã vạch.
EAN và JAN: Chứa 13 chữ số.
GTIN-14: Chứa 14 chữ số.

Nếu bạn không có mã nhận dạng sản phẩm cho sản phẩm của mình, bạn có thể yêu cầu nhà sản xuất cung cấp. Nếu bạn tự sản xuất sản phẩm, hãy truy cập trang web tiêu chuẩn GS1 để biết thêm thông tin.

Người bán tại Hoa Kỳ có thể truy cập trang web tiêu chuẩn GS1 Hoa Kỳ để biết mã EAN. Bạn cũng có thể tìm thấy mã số sách tiêu chuẩn quốc tế (ISBN) tại Cơ quan ISBN Hoa Kỳ.

Nơi sử dụng mã nhận dạng sản phẩm

Nếu bạn có mã nhận dạng sản phẩm, hãy sử dụng công cụ Thêm một sản phẩm. Để biết chi tiết, hãy xem Thêm từng sản phẩm mộtThêm sản phẩm của bạn bằng cách sử dụng các tệp dữ liệu hàng lưu kho.

Khắc phục sự cố mã nhận dạng sản phẩm bị thiếu hoặc không trùng khớp


Tìm mã nhận dạng sản phẩm (GTIN) của bạn


Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates