Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Hủy mục hàng, một hoặc nhiều đơn hàng

Bạn có thể hủy bất kỳ mục hàng hoặc đơn hàng nào chưa được vận chuyển từ trang Quản lý đơn hàng. Sau khi bạn hủy mục hàng hoặc đơn hàng, Amazon sẽ gửi email hủy cho người mua.

Hủy một đơn hàng

 1. Tìm đơn hàng bạn muốn hủy trên trang Quản lý đơn hàng.
 2. Nhấp vào Hủy đơn hàng trong cột Hành động.
 3. Tại trang Hủy đơn hàng, chọn một Lý do hủy. Bạn cũng có thể nhập bất kỳ thông tin nào bạn muốn theo dõi vào trường Bản ghi nhớ của người bán.
 4. Nhấp vào Gửi.

Hủy nhiều đơn hàng

Bạn cũng có thể hủy nhiều đơn hàng bằng một trong các phương pháp sau:

 • Người bán chuyên nghiệp cũng có thể hủy nhiều đơn hàng bằng cách tải lên tệp Hủy đơn hàng. Xem phần Hủy nhiều đơn hàng.
Note: Chúng tôi hy vọng người bán sẽ duy trì mức hàng lưu kho chính xác. Việc không điều chỉnh hàng lưu kho của bạn một cách kịp thời có thể dẫn đến việc hủy nhiều đơn hàng trước khi hoàn thiện đơn hàng. Để biết thông tin về cách chúng tôi tính các đơn hàng bị hủy vào hiệu suất tổng thể của bạn, hãy xem Chỉ số khách hàng.

Hoàn trả một phần

Đôi khi, bạn có thể cần hủy một phần đơn hàng có nhiều mục hàng và hoàn tiền các mục hàng đã hủy. Nếu bạn quản lý đơn hàng bằng dữ liệu hàng lưu kho, bạn có thể tải lên Nguồn cấp dữ liệu điều chỉnh đơn hàng.

Để hủy hoặc hoàn tiền một phần của đơn hàng có nhiều mục hàng, hãy thực hiện các bước sau:

 1. Gửi hàng và xác nhận tất cả mục hàng mà bạn có thể thực hiện.
 2. Sử dụng công cụ Nguồn cấp dữ liệu điều chỉnh đơn hàng để hoàn tiền cho các mục hàng mà bạn không thể thực hiện. Cung cấp các thông tin sau trong nguồn cấp dữ liệu:
  • Số lượng bị hủy: Số lượng không thể hoàn thiện đơn hàng.
  • Lý do điều chỉnh: Mã hoàn tiền. Chọn NoInventory hoặc CustomerCancel.
Để biết thêm thông tin, hãy xem Hoàn tiền đơn hàng - Nguồn cấp dữ liệu điều chỉnh đơn hàng.
Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates