Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Thuốc nổ, vũ khí và các mục hàng liên quan

Important: Nếu bạn bán các sản phẩm trên Amazon, bạn phải tuân thủ tất cả các luật của liên bang, tiểu bang, địa phương và chính sách của Amazon áp dụng cho các sản phẩm và sản phẩm đăng tải đó.
Our policy: Bạn phải tuân thủ tất cả luật liên bang hiện hành khi bán vũ khí, vũ khí giả và phụ kiện vũ khí. Bạn cũng phải tuân thủ luật tiểu bang và địa phương áp dụng cho khu vực nơi bạn bán sản phẩm cũng như khu vực nơi bạn giao hàng đến. Ví dụ: nhiều luật tiểu bang đưa ra các yêu cầu về kích thước, màu sắc và nhãn hiệu đối với vũ khí giả. Ngoài ra, bạn có trách nhiệm xin giấy phép bắt buộc cho sản phẩm được phép bán và chịu trách nhiệm pháp lý trước mọi hình phạt nếu không tuân thủ. Đối với người bán sử dụng dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA), vui lòng truy cập Sản phẩm FBA bị cấm để biết các hạn chế khác về sản phẩm.

Các ví dụ sau đây về thông tin đăng tải được phép và bị cấm tuy không đầy đủ nhưng sẽ hướng dẫn bạn đánh giá các sản phẩm có thể đăng bán.

Đạn dược

Amazon cấm đăng tải hoặc bán các loại đạn súng và thành phần đạn dược dùng làm vũ khí tấn công, súng sử dụng thuốc nổ đen, súng ngắn, súng hoa cải, súng lục, súng bắn đạn và súng trường.

Ví dụ về thông tin đăng tải được phép

 • Đạn không chứa chì hoặc thuốc súng như:
  • Đạn BB, đạn hơi, đạn viên và đạn hơi hạng nhẹ.
   Note: Các thông tin đăng tải này phải tuân thủ các hạn chế bán hàng theo khu vực địa lý.
  • Đạn viên của súng bắn sơn
  • Dụng cụ hỗ trợ huấn luyện bằng nhựa không nổ như đạn nhựa cứng

Ví dụ về thông tin đăng tải bị cấm

 • Đạn súng như:
  • Đạn súng lục và súng trường, bao gồm cả vũ khí tấn công
  • Đạn nhỏ
  • Đạn súng ngắn
  • Bộ phận nạp đạn đạo
  • Đạn đầu rỗng
  • Đạn tròn
 • Thành phần đạn dược như:
  • Thuốc nổ đen
  • Hộp đạn
  • Đạn
  • Đầu đạn
  • Vỏ đạn
  • Thuốc súng
  • Ngòi nổ
  • Đạn súng ngắn
  • Thuốc súng không khói

Thuốc nổ

Amazon cấm đăng tải hoặc bán các thiết bị nổ và sản phẩm có chứa chất liệu gây nổ.

Ví dụ về thông tin đăng tải được phép

 • Pháo sáng được thiết kế cho các mục đích an toàn, khẩn cấp hoặc báo hiệu sự cố
  Note: Các thông tin đăng tải này phải tuân thủ các hạn chế bán hàng theo khu vực địa lý và không đủ điều kiện bán hàng qua chương trình FBA.
 • Lựu đạn đồ chơi bằng nhựa cầm tay

Ví dụ về thông tin đăng tải bị cấm

 • Chất nổ như:
  • Pháo hoa
  • Pháo sáng, súng bắn pháo, súng pháo, hộp khóa nòng súng pháo
  • Lựu đạn như:
   • Lựu đạn huấn luyện quân sự
   • Lựu đạn súng trường
   • Lựu đạn có khói
   • Lựu đạn kim loại giả
  • Bệ phóng lựu đạn
  • Thiết bị nổ tự chế, bao gồm thiết bị hỗ trợ huấn luyện, phụ kiện và một số tiền chất thuốc nổ
  • Mìn
  • Đạn phóng và các sản phẩm gây chấn động có sử dụng thuốc súng hoặc chất nổ
 • Một số sản phẩm có chứa vật liệu nổ bị cấm theo luật pháp và quy định của Hoa Kỳ, bao gồm nhưng không giới hạn ở thuốc nổ, chất nổ và ngòi nổ như amoni nitrate, hỗn hợp nổ natri nitrate, v.v., như đã được xác định nằm trong phạm vi của 18 U.S.C. 841 et seq.

Súng

Amazon cấm đăng tải hoặc bán tất cả các loại súng, bao gồm vũ khí tấn công, súng sử dụng thuốc nổ đen, súng ngắn, súng hoa cải, súng lục, súng trường và súng phát lệnh.

Ví dụ về thông tin đăng tải được phép

 • Súng hơi hạng nhẹ
  Note: Các thông tin đăng tải này phải tuân thủ các hạn chế bán hàng theo khu vực địa lý.
 • Súng sao chép được sản xuất vào hoặc trước năm 1898, nếu loại súng sao chép đó không có khả năng bắn đạn cố định
 • Vũ khí không sử dụng thuốc súng, chẳng hạn như súng BB, súng bắn đạn viên, súng bắn sơn và súng hơi được tiếp thị rõ ràng là sử dụng hơi hoặc lò xo và xác định loại đạn mà sản phẩm bắn ra
  Note: Các thông tin đăng tải này phải tuân thủ các hạn chế bán hàng theo khu vực địa lý.
  • Súng đồ chơi
  Note: Các thông tin đăng tải này phải tuân thủ các hạn chế bán hàng theo khu vực địa lý.

Ví dụ về thông tin đăng tải bị cấm

 • Súng như:
  • Bản vẽ thiết kế súng 3D
  • Súng sưu tập và súng cổ
  • Vũ khí tấn công
  • Vũ khí tự động (ví dụ: súng máy)
  • Súng hoa cải và súng sử dụng thuốc nổ đen
  • Súng trường, súng lục và súng ngắn
  • Súng điện thoại và các loại súng khác được thiết kế giống các vật dụng vô hại
  • Súng thể thao và súng săn bắn
  • Súng ví
  • Súng tự chế
 • Súng điện tử
 • Súng sao chép được sản xuất sau năm 1898 và/hoặc có khả năng bắn đạn cố định
 • Súng sao chép không bắn đạn được sản xuất sau năm 1898 và không có nhãn hiệu bắt buộc theo 15 USC §5001
 • Súng đồ chơi, súng giả hoặc súng nhái không có nhãn hiệu bắt buộc, bao gồm cả ốp điện thoại di động và ví giống súng thật

Phụ kiện súng

Amazon cấm đăng tải hoặc bán một số phụ kiện súng và súng giả nhất định.

Ví dụ về thông tin đăng tải được phép

 • Tấm bảo vệ báng súng
 • Báng súng cố định, ngoại trừ báng súng có lỗ xỏ ngón cái
 • Tay cầm gắn thêm không làm tăng thêm công suất và không cho phép sử dụng băng đạn có công suất cao hơn
 • Tay cầm được thiết kế cho súng ngắn
 • Bao đựng súng
 • Ống ngắm laser được dán nhãn phù hợp có thông tin về cường độ và loại laser (ngoại trừ ống ngắm laser dạng thanh dẫn hướng bị cấm)
 • Tấm bảo vệ đế băng đạn
 • Bộ phận nạp băng đạn; ngoại trừ các bộ phận nạp đạn có thể phù hợp với các cỡ nòng sau: 0,223/5,56; 7,62x51; 308; 7,62x39; 5,45x39
 • Dụng cụ và thiết bị nạp lại đạn
 • Ống ngắm bao gồm:
  • Ống ngắm hồng ngoại hoặc có thể nhìn vào ban đêm.
   Note: Các thông tin đăng tải này phải tuân thủ các hạn chế bán hàng theo khu vực địa lý.
 • Ống gắn nòng súng không có đầu nhọn
 • Ray picatinny hoặc ray weaver đơn
 • Bộ phận chặn hoặc giảm thanh được gắn cố định và không thể thiếu đối với nòng súng hơi hạng nhẹ, súng hơi và súng bắn sơn.
  Note: Các thông tin đăng tải này phải tuân thủ các hạn chế bán hàng theo khu vực địa lý.
 • Dụng cụ bảo vệ cò súng
 • Dây treo súng hai điểm và dây treo súng truyền thống
 • Ê-tô kẹp súng không sử dụng với vũ khí tấn công

Ví dụ về thông tin đăng tải bị cấm

 • Bộ phận hoặc phụ kiện của vũ khí tấn công hoặc sản phẩm được tiếp thị là bộ phận hoặc phụ kiện của vũ khí tấn công, bao gồm cả sản phẩm tham chiếu đến các mẫu vũ khí tấn công khác nhau
 • Bộ phận hoặc nhóm bộ phận được thiết kế hoặc nhằm mục đích chuyển đổi súng thành vũ khí tấn công
 • Bộ phận và phụ kiện súng, ngay cả khi được thiết kế hoặc tiếp thị để sử dụng với súng bắn sơn, súng hơi hạng nhẹ hoặc súng hơi như:
  • Dụng cụ chuyển đổi vũ khí tấn công
  • Báng vũ khí tấn công, chuôi trước, tay cầm trước và báng trước
 • Vũ khí tấn công và dụng cụ dành cho súng trường tấn công như:
  • Ê-tô kẹp súng
  • Cờ lê chế tạo vũ khí AR-15/M16 hoặc cờ lê đa năng
  • Dụng cụ tháo ổ đạn dạng nút
 • Cò bắn tự động như:
  • Cò bắn tự động hoàn toàn (còn được gọi là cò bắn tự động drop in hay DIAS)
  • Cò bắn tự động AR-15
  • Cò bắn tự động II
 • Nòng súng, tấm che nòng súng, dụng cụ nối dài nòng súng, bộ phận chống nhiệt, bộ phận bảo vệ tay và khe làm mát lỗ thông hơi
 • Cần gạt hỗ trợ bóp súng
 • Lưỡi lê và mọi thiết bị gắn lưỡi lê vào súng
 • Hộp đựng súng ngụy trang được thiết kế để bắn mà không cần tháo súng khỏi hộp đựng
 • Tay cầm có chốt, chốt và cụm chi tiết
 • Tay cầm có thể tháo rời và tay cầm súng trường tấn công
 • Hộp nhả đạn, vỏ hộp nhả đạn và vỏ chống bụi
 • Khung súng
 • Ống hơi, ben hơi và pít tông hơi
 • Một số tay cầm và phụ kiện tay cầm như:
  • Tay cầm súng được thiết kế để gắn vào vũ khí tấn công, súng trường hoặc súng lục
  • Tay cầm gấp, tay cầm dọc và tay cầm chiến thuật
  • Tay cầm trước xoay góc và tay cầm trước thuận cả hai tay
  • Giá đỡ, mở rộng và gắn thêm vào tay cầm
  • Khóa tay
 • Dụng cụ phá cửa
 • Dụng cụ có thể dùng để chế tạo băng đạn cho súng
 • Dụng cụ chuyển đổi súng máy và bất kỳ bộ phận hoặc cụm bộ phận nào dùng để chuyển đổi súng thành vũ khí tự động
 • Băng đạn và các mục hàng liên quan như:
  • Thành phần hoặc bộ phận gắn thêm vào băng đạn
  • Chốt băng đạn, dụng cụ ghép nối, đầu nối, giá đỡ băng đạn kép, kẹp băng đạn kép và đầu dẫn băng đạn
 • Bộ phận nạp ổ đạn có thể phù hợp với các cỡ nòng sau: 0,223/5,56; 7,62x51; 308; 7,62x39; 5,45x39
 • Hệ thống nhiều ray, bao gồm ray bốn góc và vỏ bảo vệ ray, ốp nòng free floating và ốp nòng drop in
 • Phanh họng súng (còn được gọi là bộ bù giật)
 • Nẹp ổn định súng
 • Ổ quay pumpkin
 • Bộ bù giật
 • Hộp khóa nòng, bao gồm hộp khóa nòng trên và dưới
 • Dụng cụ gắn và kẹp hộp khóa nòng
 • Miếng chêm hoặc lót hộp khóa nòng dùng để nới lỏng hoặc siết chặt hộp khóa nòng trên và dưới
 • Dụng cụ gá dành cho súng trường tấn công
 • Trụ xoay cho súng Cần gạt, chốt gạt và khóa chuyển
 • Dây treo súng 1 điểm , dây treo súng 3 điểm, dây treo súng chiến thuật và dây treo súng tháo nhanh
 • Móc dây treo súng và kẹp dây treo súng
 • Báng súng đạn ghém và dụng cụ vũ khí như:
  • Thiết bị, báng súng và dụng cụ bắn đạn ghém
 • Đầu chuyển đổi lọc dầu bẫy dung môi, bẫy dung môi và bộ giảm thanh tự chế và các bộ phận chi tiết của bẫy dung môi và bộ giảm thanh tự chế
 • Mọi loại báng súng không cố định, bao gồm báng gấp, báng kéo hoặc báng nối dài
 • Bộ phận chặn hoặc giảm thanh bao gồm:
  • Bộ phận chặn đèn flash
  • Bộ phận chặn âm thanh
  • Bộ phận chặn được tiếp thị hoặc dành cho súng hơi hạng nhẹ, súng hơi hoặc súng bắn sơn
  • Bộ phận chặn hoặc giảm thanh giả, sao chép hoặc làm nhái
 • Chốt tháo, chốt xoay, chốt quay và chốt cuộn
 • Đầu chuyển đổi nòng có ren
 • Báng súng có lỗ xỏ ngón cái
 • Dụng cụ kích hoạt cò súng như:
  • Bộ phận kích hoạt cò súng bán nhiều viên
  • Bộ phận kích hoạt gắn kèm
  • Thiết bị hỗ trợ “bắn đạn ghém”
 • Tất cả bộ phận súng cố định/tháo rời, ngay cả khi được thiết kế hoặc tiếp thị để sử dụng với súng bắn sơn, súng hơi hạng nhẹ hoặc súng hơi như:
  • Cần gạt nhả chốt hãm, bộ phận lắp ráp, bộ phận truyền động và cần gạt hỗ trợ bóp súng
  • Giá giữ chốt, chốt gắn và chốt đệm
  • Ống đệm, ống nối dài, ống đệm chống giật và các bộ phận liên quan
  • Chốt bắn, lò xo và khóa tay
  • Thanh dẫn hướng
  • Cò súng, dụng cụ gắn cò súng hoặc bộ phận kiểm soát bắn
  • Bộ phận thay thế và nâng cấp
  • Chốt chống dịch chuyển
 • Máy móc sản xuất súng

Dao và các sản phẩm có lưỡi khác

Chính sách của Amazon cấm đăng tải hoặc bán một số loại dao, bao gồm dao bấm, dao bướm, dao cá kiếm và một số loại dao có thiết kế giống các vật dụng vô hại.

Ví dụ về thông tin đăng tải được phép

 • Dao: Dao nhà bếp hoặc dao săn bắn chuyên dụng như:
  • Dao săn bắn
  • Dao nhà bếp
  • Kiếm giả
  • Dao rựa
  • Dao móng vuốt hoặc dao karambit
  • Giáo và dao ném
   Note: Các mục hàng này không đủ điều kiện bán hàng qua chương trình FBA.
  • Dao dù
   Note: Các thông tin đăng tải này phải tuân thủ các hạn chế bán hàng theo khu vực địa lý.
  • Dao sử dụng lò xo hoặc dao cần trợ lực để mở, không tự động kéo dài
   Note: Các thông tin đăng tải này phải tuân thủ các hạn chế bán hàng theo khu vực địa lý.

Ví dụ về thông tin đăng tải bị cấm

 • Dao tự động, còn gọi là dao bấm
 • Dao balisong, còn gọi là dao bướm, bao gồm một số loại dao huấn luyện
 • Kiếm ẩn, bao gồm:
  • Gậy kiếm
  • Shobizue (một cây gậy, nạng, thanh, que hoặc sào chứa một con dao hoặc thanh kiếm ẩn bên trong)
  • Kiếm gậy
 • Dao trọng lực hoặc dao trợ lực
 • Dao ngụy trang giống các vật dụng vô hại như:
  • Dao đo khí
  • Dao khóa thắt lưng
  • Dao lược hoặc dao chải đầu
  • Dao thỏi son
  • Dao bút viết
 • Dao tay gấu bao gồm:
  • Dao cố định hoặc gấp gọn có tay cầm chia theo khớp đốt ngón tay
 • Dao đạn đạo pilum
 • Dao găm chữ T bao gồm:
  • Dao găm chữ T
  • Dao chữ T
  • Dao găm đầu nhọn chữa T
  • Dao hình chữ T
 • Dao chém hoặc thiết bị khác dùng trong chọi gà
 • Dao có lò xo
 • Dao cá kiếm
 • Phi tiêu bao gồm:
  • Lưỡi ném hình người dơi
  • Dao xoắn
  • Thủ lý kiếm
  • Phi tiêu kim loại
  • Phi tiêu ninja
  • Sao ném
  • Thẻ bài ném

Tất cả sản phẩm khác

Amazon cấm đăng tải hoặc bán vũ khí tấn công bằng lực cùn, áo giáp, tấm áo giáp và vũ khí hoặc vật dụng nguy hiểm khác có thể được sử dụng làm vũ khí nguy hiểm.

Ví dụ về thông tin đăng tải được phép

 • Súng thổi khí
  Note: Các thông tin đăng tải này phải tuân thủ các hạn chế bán hàng theo khu vực địa lý.
 • Nỏ và các loại cung tên khác
  Note: Các thông tin đăng tải này phải tuân thủ các hạn chế bán hàng theo khu vực địa lý.
 • Côn nhị khúc có thanh dài được làm hoàn toàn bằng mút xốp, bọt biển, cao su hoặc chất liệu có thể uốn cong khác
 • Còng tay
  Note: Các thông tin đăng tải này phải tuân thủ các hạn chế bán hàng theo khu vực địa lý.
 • Koga và kubotan
 • Phụ kiện có thể nhìn ban đêm
 • Bình xịt hơi cay
  Note: Các thông tin đăng tải này phải tuân thủ các hạn chế bán hàng theo khu vực địa lý và không đủ điều kiện bán hàng qua chương trình FBA.
 • Sản phẩm thắt nút kiểu monkey fist được làm hoàn toàn bằng dây thừng
 • Súng giáo để đánh bắt cá
 • Dụng cụ tự vệ hiệu Stinger
 • Súng cao su, bao gồm cả súng cao su gắn cổ tay.
  Note: Các thông tin đăng tải này phải tuân thủ các hạn chế bán hàng theo khu vực địa lý.
 • Súng gây choáng hoặc vũ khí điện giật
  Note: Các thông tin đăng tải này phải tuân thủ các hạn chế bán hàng theo khu vực địa lý.
 • Bút chiến thuật
 • Đèn pin, dụng cụ thắp sáng và bật lửa để nấu ăn hoặc bảo trì ngoài trời
 • Bẫy động vật xương sống nhỏ (chẳng hạn như chuột nhắt hoặc chuột cống)

Ví dụ về thông tin đăng tải bị cấm

 • Áo giáp và bất kỳ sản phẩm nào đi kèm hoặc được thiết kế để chèn tấm áo giáp vào cơ thể. Điều này bao gồm cả mũ bảo hiểm và quần áo đạn đạo hoặc chống đạn.
 • Chông sắt
 • Một số mục hàng võ thuật như:
  • Tay gấu bằng đồng, nhựa hoặc kim loại, bao gồm cả móc và vòng gai hoặc bất kỳ sản phẩm nào giữ các khớp đốt ngón tay có thể được dùng để tấn công người
  • Gậy, thanh và nạng làm bằng chì
  • Côn nhị khúc (còn được gọi là côn hai đoạn hoặc nhị đoản côn)
  • Dây cát, bao cát hoặc ná dây (còn gọi là dây blackjack hoặc đồ tự vệ)
  • Phi tiêu (còn gọi là thủ lý kiếm hoặc sao ném)
  • Quải
  • Xích kusari fundo (còn gọi là manriki)
 • Gậy tày và dụng cụ tấn công bằng lực cùn, bao gồm các mục hàng được tiếp thị để tấn công người hoặc động vật như:
  • Gậy tày, dùi cùi và dùi cui cảnh sát
  • Gậy võ
  • Gậy tre (khi được thiết kế hoặc dùng làm vũ khí tấn công)
  • Gậy bo và gậy jo
  • Dùi cui cảnh sát, dùi cui thắp sáng và dùi cui
  • Roi da
  • Dùi cui hạng nặng
  • Gậy blackjack
  • Dùi cui
  • Mũ tự vệ, còn gọi là mũ bảo vệ
 • Súng phun lửa và súng lửa
 • Súng phát lệnh, súng lục phát lệnh, súng rỗng và các vật dụng tương tự khác
 • Bẫy động vật kiểu hàm thép, bao gồm bẫy giữ chân, bẫy giữ bàn chân và bẫy cơ thể
 • Vũ khí được thiết kế ngụy trang
 • Vũ khí hoặc các vật dụng khác chỉ dành để thực thi pháp luật hoặc sử dụng trong quân sự

Thông tin hữu ích khác

Các trang trợ giúp liên quan của Amazon

Cập nhật lần gần đây nhất ngày 30/09/2021

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates