Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Bảo hành, gói dịch vụ, hợp đồng và bảo lãnh

Important: Nếu bạn cung cấp sản phẩm để bán trên Amazon, bạn phải tuân thủ tất cả luật liên bang, tiểu bang, địa phương và các chính sách của Amazon áp dụng đối với các hàng hóa và sản phẩm đăng tải đó.

Các thông tin đăng tải để bán dịch vụ, bảo hành và các chào bán dịch vụ liên quan trên Amazon bị hạn chế đối với những người bán đã được Amazon phê duyệt trước. Amazon không nhận đơn đăng ký bán dịch vụ hoặc bảo hành tại thời điểm này.

Nếu bạn quan tâm đến việc cung cấp dịch vụ bảo hành và chào bán dịch vụ liên quan trên Amazon.com, bạn có thể liên hệ warranty-svs@amazon.com. Dịch vụ bảo hành sẽ xem xét tài khoản của bạn và liên hệ nếu bạn đủ điều kiện.

Ví dụ về thông tin đăng tải bị cấm

Nếu bạn không phải là người bán được chấp thuận trước thì thông tin đăng tải về dịch vụ, bảo hành và các chào bán dịch vụ tương tự khác đều bị cấm, ví dụ như:

  • Gia hạn bảo hành dịch vụ
  • Đảm bảo hoàn tiền
  • Kế hoạch thay thế
  • Hợp đồng dịch vụ
  • Chương trình bảo đảm mua lại
  • Dịch vụ đầu tư

Thông tin hữu ích khác

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates