Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Thuốc lá và các sản phẩm liên quan đến thuốc lá

Important: Nếu cung cấp sản phẩm để bán trên Amazon, bạn phải tuân thủ tất cả các luật liên bang, tiểu bang, địa phương và các chính sách của Amazon áp dụng cho các sản phẩm đăng tải đó.

Ví dụ về thông tin đăng tải được phép

 • Một số sản phẩm liên quan đến thuốc lá (không có nhãn hiệu hoặc logo thuốc lá hoặc thuốc lá không khói), chẳng hạn như:
  • Gạt tàn
  • Dụng cụ cắt xì gà
  • Giấy cuốn thuốc lá
  • Điếu cày
  • Hộp thuốc
  • Bật lửa
  • Ống hút thuốc lá
 • Hàng sưu tầm không chứa thuốc lá
 • Một số sản phẩm cai thuốc được cho phép sử dụng mà không cần kê đơn, chẳng hạn như kẹo cao su nicotine và miếng dán cai thuốc

Ví dụ về thông tin đăng tải bị cấm

 • Thuốc lá hoặc bất kỳ sản phẩm nào có chứa thuốc lá, chẳng hạn như:
  • Thuốc lá cuốn
  • Thuốc lá điếu
  • Xì gà
  • Thuốc lá ngậm
  • Nicogel
  • Thuốc lá không khói, bao gồm cả thuốc lá hòa tan
 • Thuốc lá điện tử và các sản phẩm liên quan (bất kể có chứa nicotine hay không):
  • Thuốc lá điện tử
  • Chất bay hơi không chứa thuốc lá, không chứa nicotine (còn được gọi là “tinh dầu chứa vitamin” và “bút hương liệu”)
  • Điếu cày điện tử
  • Nước ép điện tử, nước ép thuốc lá điện tử, nước ép có khói hoặc chất lỏng nạp lại tương tự
  • Ống hút thuốc điện tử
  • Xì gà điện tử
  • Máy phun nicotine và các sản phẩm tương tự
  • Phụ kiện cho các sản phẩm trên, chẳng hạn như:
   • Hộp đựng mới và thay thế
   • Hương liệu
   • Pin
   • Tinh dầu
   • Nước ép có khói hoặc chất lỏng nạp lại tương tự
 • Thuốc hít có chứa nicotine hoặc thuốc xịt mũi
 • Các sản phẩm cai thuốc chưa được chấp thuận để bán tại Mỹ, chẳng hạn như:
  • Tabex
 • Các sản phẩm thuốc lá không khói như:
  • Sản phẩm Arriva
  • Nhai
  • Thuốc lá nhai
  • Ngậm
  • Thuốc lá có thể hòa tan
  • Hít
  • Ngậm
  • Nhét vào lợi
 • Các sản phẩm, bao gồm nhưng không giới hạn mũ, áo thun và bật lửa, có nhãn hiệu hoặc logo thuốc lá hoặc thuốc lá không khói
 • Dụng cụ liên quan đến ma túy

Các trang trợ giúp liên quan của Amazon

Thông tin hữu ích khác

Cập nhật lần gần nhất: 27/10/2019

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates