Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Thiết bị trộm và cạy khóa

Important: Nếu cung cấp sản phẩm để bán trên Amazon, bạn phải tuân thủ tất cả luật liên bang, tiểu bang, địa phương và các chính sách của Amazon áp dụng cho các sản phẩm đăng tải đó.

Ví dụ về thông tin đăng tải được phép

 • Khóa trống

Ví dụ về các thông tin đăng tải bị cấm

 • Các thiết bị cạy khóa hay thiết bị nghề thợ khóa, chẳng hạn như:
  • Chìa khóa vòng tự động hay khóa jiggler
  • Chìa khóa còng tay
  • Bộ giải mã kỹ thuật số
  • Thẻ và súng phá khóa
  • Bộ phá khóa
  • Slim-jims
  • Thanh ứng suất
  • Khóa dùng để đào tạo
  • Chìa khóa thử
  • Dụng cụ cạy khóa hình ống
 • Thiết bị được thiết kế để sao chép chìa khóa
 • Các thiết bị trộm cắp tại cửa hàng, bao gồm cả thiết bị phá cảm biến
 • Thiết bị đọc thẻ
 • Thiết bị lấy mã
 • Chìa khóa tổng hay chìa khóa khung xương

Thông tin hữu ích bổ sung

Cập nhật mới nhất ngày 03/08/2018

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates