Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Sản phẩm thu hồi

Important: Nếu bạn cung cấp sản phẩm để bán trên Amazon, bạn phải tuân thủ tất cả luật liên bang, tiểu bang, địa phương và các chính sách của Amazon áp dụng đối với các hàng hóa và sản phẩm đăng tải đó.

Amazon muốn đảm bảo rằng các sản phẩm được cung cấp thông qua trang web là an toàn. Thông tin đăng tải cho bất kỳ sản phẩm nào bị thu hồi bởi nhà sản xuất, một công ty thu hồi khác, Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng (CPSC), Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia (NHTSA), Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA), Dịch vụ An toàn và Kiểm định Thực phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp (USDA-FSIS), Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) hoặc một cơ quan quản lý khác, đều bị cấm.

Ví dụ về thông tin đăng tải bị cấm

  • Sản phẩm bị thu hồi bởi nhà sản xuất, CPSC, NHTSA, FDA, USDA-FSIS, EPA hoặc cơ quan chính phủ khác

Thông tin hữu ích khác

Các sản phẩm thu hồi và thông báo thu hồi

Note: Thông tin thu hồi dưới đây dựa trên thông cáo báo chí của các nhà sản xuất và cơ quan quản lý liên quan đến các sản phẩm được bán qua Amazon. Danh sách sau đây không đầy đủ và chỉ được cung cấp để tham khảo thông tin.

Amazon ngăn chặn bất kỳ người nào bán sản phẩm cần được thu hồi, rút khỏi thị trường và ngừng bán hàng bất kể sản phẩm đó có được công bố công khai hay không. Amazon loại bỏ tất cả các sản phẩm phải thu hồi và rút khỏi thị trường cho đến khi đáp ứng tất cả các yêu cầu khôi phục. Việc cung cấp các sản phẩm bị thu hồi hoặc rút khỏi thị trường trên Amazon có thể dẫn đến việc bị đình chỉ hoặc tước bỏ vĩnh viễn các đặc quyền bán hàng.

Thu hồi sản phẩm

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates