Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Nội dung có mang tính phản cảm và gây tranh cãi

Important: Nếu bạn bán hàng trên Amazon, bạn phải tuân thủ tất cả các luật của liên bang, tiểu bang, địa phương và chính sách của Amazon áp dụng cho các sản phẩm và sản phẩm đăng tải đó.

Chính sách đối với sản phẩm phản cảm của Amazon áp dụng cho tất cả sản phẩm ngoại trừ sách, âm nhạc, video và DVD.

Amazon không cho phép các sản phẩm quảng bá, kích động hoặc tôn vinh lòng hận thù, bạo lực, phân biệt chủng tộc, gợi dục hoặc không khoan dung tôn giáo hoặc sản phẩm ủng hộ các tổ chức có quan điểm đó. Chúng tôi cũng loại bỏ các thông tin đăng tải mô tả bạo lực hoặc nạn nhân của bạo lực.

Chúng tôi duy trì chính sách này để đảm bảo môi trường thân thiện cho khách hàng và người bán trên toàn cầu cùng hợp tác kinh doanh trong khi vẫn đưa ra sự lựa chọn đa dạng các mặt hàng trên thế giới. Chúng tôi khuyến khích lòng tin, sự tôn trọng, cũng như sự tuân thủ pháp luật.

Chúng tôi có quyền phán quyết trong việc cho phép hoặc ngăn cấm thông tin đăng tải. Trong quá trình xem xét và đưa ra quyết định về sản phẩm, chúng tôi sẽ chú tâm tới cộng đồng khách hàng trên toàn cầu của mình và những khác biệt, nhạy cảm về văn hóa.

Việc đăng tải thông tin các mặt hàng mà Amazon cho là phản cảm đều bị cấm trên Amazon.com. Amazon có quyền đánh giá tính phù hợp của các thông tin đăng tải trên trang web của mình và sẽ xóa bất kỳ thông tin đăng tải tại bất cứ thời điểm nào. Nếu bạn cung cấp sản phẩm vi phạm chính sách Sản phẩm phản cảm của Amazon, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp khắc phục phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn biện pháp lập tức đình chỉ hoặc chấm dứt đặc quyền bán hàng, tiêu hủy hàng lưu kho trong trung tâm hoàn thiện đơn hàng (FC) mà không hoàn trả, chấm dứt quan hệ kinh doanh, và giữ lại vĩnh viễn các khoản thanh toán (như áp dụng).

Ví dụ về các sản phẩm bị cấm

Bạo lực, không khoan dung và thù hận

 • Các sản phẩm có chứa nội dung bạo lực hoặc phản cảm mà không có ý nghĩa lịch sử. Amazon có quyền quyết định giá trị lịch sử của một mặt hàng.
 • Các sản phẩm quảng bá, kích động hoặc cổ vũ lòng thù hận hoặc bạo lực đối với bất kỳ người hoặc nhóm người nào. Các sản phẩm này bao gồm các sản phẩm chứa nội dung bạo lực hoặc phản cảm mà không có ý nghĩa lịch sử. Amazon có quyền quyết định giá trị lịch sử của một mặt hàng.
 • Các sản phẩm khuyến khích hoặc tôn vinh hành động tự sát
 • Các sản phẩm liên quan đến các tổ chức khủng bố
 • Các sản phẩm quảng bá hoặc tôn vinh những người phạm tội bạo lực hoặc tình dục.

Không bao dung

 • Các sản phẩm khuyến khích sự không khoan dung dựa trên chủng tộc, tôn giáo và khuynh hướng tình dục.
 • Các sản phẩm có chứa ngôn ngữ xúc phạm chủng tộc

Những bi kịch và thảm họa nhân loại

 • Sản phẩm liên quan đến bi kịch nhân loại và thảm họa thiên tai

Lạm dụng và bóc lột trẻ em

 • Các sản phẩm mô tả lạm dụng/bóc lột trẻ em
 • Các sản phẩm dành cho trẻ em có chứa nội dung người lớn, tục tĩu và/hoặc tài liệu ám chỉ đến tình dục
 • Sản phẩm mô tả trẻ em hoặc các nhân vật giống trẻ em theo lối khiêu dâm
 • Các sản phẩm được quảng cáo hoặc nhắm vào trẻ em hoặc thanh thiếu niên không phù hợp với độ tuổi

Tham khảo hướng dẫn và chính sách liên quan đến dịch vụ, tính năng cộng đồng và các mặt hàng khác tại đây:

Cập nhật lần cuối: 11/08/2018

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates