Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Thực phẩm & Đồ uống

Important: Nếu cung cấp sản phẩm để bán trên Amazon, bạn phải tuân thủ tất cả các luật liên bang, tiểu bang, địa phương và các chính sách của Amazon áp dụng cho các sản phẩm đó cũng như các sản phẩm đăng tải.

Sản phẩm hữu cơ

Các sản phẩm (1) tuyên bố là hữu cơ, (2) tuyên bố có chứa thành phần hữu cơ hoặc (3) sử dụng con dấu hữu cơ của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (“USDA”) phải tuân thủ các quy định hữu cơ của USDA theo 7 CFR Phần 205. Bạn chịu trách nhiệm hiểu và tuân thủ tất cả các yêu cầu của các quy định hữu cơ, bao gồm các yêu cầu dán nhãn, sản xuất và chứng nhận. Để biết thêm thông tin, hãy xem Sản phẩm hữu cơ.

Ví dụ về thông tin đăng tải được cho phép

 • Thực phẩm và đồ uống được chuẩn bị và niêm phong đúng cách được đóng gói và dán nhãn thích hợp. Sản phẩm cần được vận chuyển một cách thích hợp để bảo vệ chất lượng và an toàn của thực phẩm, để tránh hư hỏng, tan chảy, đổ vỡ, v.v. Tất cả các bao bì thực phẩm phải bao gồm:
  • Tên sản phẩm
  • Tên và địa chỉ của công ty đóng gói
  • Ngày hết hạn
  • Số lượng và trọng lượng thành phần thuần (trọng lượng của thành phần, không bao gồm mọi bao bì đóng gói)
 • Các sản phẩm được kiểm soát theo lô với thời hạn sử dụng lớn hơn 90 ngày.
  • Các sản phẩm dễ hư hỏng phải được loại bỏ khỏi hàng lưu kho 50 ngày trước ngày hết hạn.
  • Đối với các đơn hàng do Amazon hoàn thiện (FBA), các đơn vị có ngày hết hạn trong vòng 50 ngày sẽ bị hủy và sẽ không có sẵn để trả lại.
 • Tổ chim ăn được, kèm theo giấy phép hoặc chứng nhận nhập khẩu theo yêu cầu của liên bang. Vui lòng tham khảo trang Động vật và sản phẩm liên quan đến động vật của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Ví dụ về các thông tin đăng tải bị cấm

 • Sản phẩm không đáp ứng các yêu cầu nhập khẩu hoặc kiểm tra thực phẩm liên bang như:
  • Sản phẩm chứa thịt ngựa
  • Sản phẩm có chứa thịt nhập khẩu từ Trung Quốc
  • Các sản phẩm có chứa thịt bò hoặc sản phẩm từ thịt bò được nhập khẩu từ Hàn Quốc
  • Lá chanh kaffir nhập khẩu từ Thái Lan
  • Tổ chim ăn được không kèm theo giấy phép hoặc chứng nhận nhập khẩu theo yêu cầu của liên bang
 • Sản phẩm sữa công thức cho trẻ sơ sinh không đáp ứng các yêu cầu tiếp thị trước của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) như:
  • Sữa công thức cho trẻ sơ sinh từ sữa dê
  • Sản phẩm sữa và công thức HIPP
 • Sản phẩm có hạt cau hoặc sản phẩm có hương vị hạt cau
 • Hạt hoa anh túc không phải là các thương hiệu được phê duyệt theo chính sách của Amazon hoặc được bán với kích thước gói lớn hơn một pound. Thương hiệu đã được phê duyệt: 365 Everyday Value, Happy Belly, McCormick, Frontier, Bob’s Red Mill, Spice Islands, Morton & Bassett, Simply Organic, Spicely Organics, Starwest Botanicals, Tone’s. Những hạn chế này không áp dụng cho các thông tin đăng tải trên Amazon Business.

Yêu cầu dán nhãn và vận chuyển

Mỗi lô sản phẩm phải có: (1) tên và địa chỉ của người gửi hàng hoặc chủ sở hữu lô hàng; (2) tên của người sẽ nhận hàng; (3) tên quốc gia, tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ sản phẩm đã được trồng; và (4) tuyên bố về thành phần. Chính quyền tiểu bang và địa phương có thể có các yêu cầu bổ sung đối với cả lô hàng trong tiểu bang và liên tiểu bang và về việc dán nhãn sản phẩm nhất định.

Thông tin hữu ích bổ sung

Hãy xem Bán các gói tùy chỉnh đa dạng của sản phẩm đồ uống nóng sử dụng một lần để biết thêm hướng dẫn về thực phẩm bách hóa tổng hợp & cao cấp.

Cập nhật gần nhất vào 05/06/2022

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates