Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Nghệ thuật - Trang trí nhà cửa

Important: Nếu cung cấp sản phẩm để bán trên Amazon, bạn phải tuân thủ tất cả các luật liên bang, tiểu bang, địa phương và các chính sách của Amazon áp dụng cho các sản phẩm đó cũng như các sản phẩm đăng tải.

Ví dụ về thông tin đăng tải được phép

  • Bản sao chính xác hoặc bản sao tác phẩm nghệ thuật nếu thông tin đăng tải bao gồm từ “sao chép” trong tiêu đề và thông tin mô tả
  • Tác phẩm nghệ thuật xác thực mà người bán có và có thể cung cấp bằng chứng về tính xác thực
  • Tác phẩm nghệ thuật mà người bán tiết lộ một cách rõ ràng và dễ thấy tình trạng, những thay đổi và bảo tồn hoặc sửa chữa trong mô tả thông tin đăng tải

Ví dụ về các thông tin đăng tải bị cấm

  • Bản sao hoặc bản sao chép trái phép của tác phẩm nghệ thuật vi phạm bất kỳ bản quyền hoặc nhãn hiệu nào

Các trang trợ giúp liên quan của Amazon

Thông tin hữu ích khác

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates