Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Đồ uống có cồn

Important: Nếu cung cấp sản phẩm để bán trên Amazon, bạn phải tuân thủ tất cả luật pháp của liên bang, tiểu bang, địa phương và chính sách của Amazon áp dụng cho các sản phẩm và thông tin đăng tải về sản phẩm đó.

Ví dụ về thông tin đăng tải được phép

  • Rượu vang bán bởi những người bán đã được phê duyệt trước
  • Bộ dụng cụ chế biến bia và rượu vang và các sản phẩm không chứa cồn
  • Các phụ kiện và sản phẩm liên quan đến cồn, bao gồm nút chai, bình rượu và thùng ủ
  • Hàng sưu tầm và kỷ vật liên quan đến cồn không chứa cồn

Ví dụ về thông tin đăng tải bị cấm

  • Đồ uống có cồn (trừ khi bán bởi những người bán rượu vang đã được phê duyệt trước)
  • Giấy phép đồ uống có cồn
  • Mọi sản phẩm bán trên thị trường cho khách hàng trên 21 tuổi
  • Mọi sản phẩm có chứa cồn thô

Các trang trợ giúp liên quan của Amazon

Thông tin hữu ích khác

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates