Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Vận chuyển sản phẩm đến Amazon

Trang này cung cấp thông tin về các tùy chọn khả dụng cho phép bạn tạo kế hoạch vận chuyển hàng để gửi hàng lưu kho đến các trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon.

Note: Để gửi hàng lưu kho đến Amazon cho việc hoàn thiện đơn hàng, bạn cần chuyển phương thức hoàn thiện đơn hàng thành Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Đăng tải sản phẩm cho chương trình Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon.

Bạn có thể gửi hàng lưu kho của mình đến Amazon bằng cách tạo kế hoạch vận chuyển hàng, đóng gói sản phẩm và gửi hàng lưu kho đến trung tâm hoàn thiện đơn hàng mà Amazon chỉ định bằng hãng vận chuyển mà bạn chọn. Hàng lưu kho được gửi đến trung tâm hoàn thiện đơn hàng thường được quét và có sẵn để bán trong vòng ba ngày làm việc kể từ ngày giao hàng.

Các tùy chọn để tạo lô hàng bao gồm:

Gửi đến Amazon Quy trình tạo lô hàng được sắp xếp hợp lý với các bước đơn giản giúp bạn tiết kiệm thời gian khi bổ sung hàng lưu kho. Tạo lô hàng bằng cách thêm sản phẩm từ trang Gửi đến Amazon hoặc tải lên danh sách sản phẩm bằng bảng tính Excel. Bắt đầu sử dụng quy trình Gửi đến Amazon.
Gửi/bổ sung hàng lưu kho Quy trình tạo lô hàng này sẽ được thay thế bằng quy trình Gửi đến Amazon. Kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2022, tất cả các lô hàng FBA mới phải được tạo bằng quy trình Gửi đến Amazon hoặc bằng API Amazon Marketplace Web Service hoặc các API Đối tác bán hàng. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập phần thay đổi cách tạo lô hàng FBA sang quy trình Gửi đến Amazon.
Công cụ tải lên tệp kế hoạch vận chuyển hàng Đối với các lô hàng từ trung bình đến lớn, bạn có thể tạo và tải lên tệp .csv cho hàng lưu kho theo mẫu mà chúng tôi cung cấp. Hệ thống sẽ tự động tạo lô hàng cho bạn. Sử dụng công cụ tải tệp lên.
Amazon Marketplace Web Service (Amazon MWS) Đối với các lô hàng từ trung bình đến lớn, bạn có thể tích hợp các hệ thống hàng lưu kho của riêng mình bằng cách sử dụng API của Amazon. Tìm hiểu thêm về Amazon MWSAPI của đối tác bán hàng.

Gửi sản phẩm của bạn đến các địa điểm mà Amazon chỉ định cho kế hoạch vận chuyển hàng của bạn. Điều này đảm bảo hàng lưu kho của bạn được đặt gần khách hàng hơn và giảm thời gian giao sản phẩm của bạn.

Không cho phép không vận chuyển sản phẩm đúng theo kế hoạch vận chuyển hàng đã được phê duyệt (ví dụ: bằng cách hủy một phần của kế hoạch vận chuyển hàng đã được phê duyệt, định tuyến sai lô hàng hoặc gửi lô hàng không đầy đủ). Điều này dẫn đến việc xử lý bổ sung có thể làm chậm quá trình tiếp nhận hàng lưu kho của bạn và tình trạng sẵn có để bán. Điều này cũng có thể dẫn đến việc chặn khả năng tạo lô hàng của bạn.

Note: Chúng tôi sẽ thu phí dịch vụ chuẩn bị ngoài kế hoạch cho các đơn vị cần có nhãn nhưng lại thiếu nhãn hàng khi vận chuyển đến. Truy cập phần Dịch vụ ngoài kế hoạch để biết thêm thông tin. Quy trình chuẩn bị hoặc dán nhãn theo kế hoạch thuộc Dịch vụ xử lý sơ bộ FBA hoặc Dịch vụ nhãn FBA có thể làm chậm quá trình nhận đầy đủ lô hàng của bạn. Tuy nhiên, quy trình chuẩn bị ngoài kế hoạch hoặc quy trình chuẩn bị không thuộc Dịch vụ xử lý sơ bộ FBA hoặc Dịch vụ nhãn FBA có thể làm chậm quá trình nhận đầy đủ hàng được giao lên đến 48 giờ.

Để biết thêm thông tin về chính sách vận chuyển FBA và các biện pháp xử lý mà chúng tôi có thể thực hiện nếu lô hàng của bạn không tuân thủ chính sách đó, hãy truy cập trang Lô hàng đã xóa, định tuyến sai và không đầy đủ.

Xem Yêu cầu về vận chuyển và chỉ đường để tìm hiểu cách đảm bảo giao hàng an toàn và đúng giờ đến các trung tâm hoàn thiện đơn hàng.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates