Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Vận chuyển sản phẩm đến Amazon

Trang này cung cấp thông tin về các tùy chọn bạn có thể sử dụng để tạo kế hoạch vận chuyển hàng nhằm gửi hàng lưu kho đến các trung tâm hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon.

Note: Để gửi hàng lưu kho đến Amazon để hoàn thiện đơn hàng, bạn phải thay đổi phương thức hoàn thiện đơn hàng thành Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập mục Đăng tải sản phẩm Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon.

Bạn có thể gửi hàng lưu kho của mình đến Amazon bằng cách tạo một kế hoạch vận chuyển hàng, đóng gói sản phẩm của bạn và gửi hàng lưu kho của bạn đến các trung tâm hoàn thiện đơn hàng mà Amazon chỉ định, sử dụng hãng vận chuyển bạn chọn. Hàng lưu kho gửi đến trung tâm hoàn thiện đơn hàng thường được quét và có sẵn để bán trong vòng ba ngày làm việc kể từ ngày giao hàng.

Các tùy chọn để tạo lô hàng bao gồm:

Gửi đến Amazon Quy trình tạo lô hàng được sắp xếp hợp lý với các bước đơn giản giúp bạn tiết kiệm thời gian khi bổ sung hàng lưu kho. Bạn có thể tạo lô hàng của mình bằng cách thêm sản phẩm từ trang Gửi đến Amazon hoặc bằng cách tải lên danh sách các sản phẩm bằng bảng tính Excel. Bắt đầu với quy trình Gửi đến Amazon.
Gửi/bổ sung hàng lưu kho Quy trình tạo lô hàng cũ nên được sử dụng nếu bạn muốn sử dụng Amazon Global Logistics để vận chuyển hàng lưu kho từ Trung Quốc.
Công cụ tải lên tệp kế hoạch vận chuyển hàng Đối với các lô hàng từ trung bình đến lớn, bạn có thể tải lên tệp.csv chứa hàng lưu kho của bạn được tạo từ mẫu do chúng tôi cung cấp. Lô hàng sẽ được tạo tự động cho bạn. Sử dụng công cụ tải lên tệp.
Amazon Marketplace Web Service (Amazon MWS) Đối với các lô hàng từ trung bình đến lớn, bạn có thể tích hợp các hệ thống hàng lưu kho của riêng mình bằng cách sử dụng các API của Amazon. Tìm hiểu thêm về Amazon MWSAPI đối tác bán hàng.

Gửi sản phẩm của bạn đến các địa điểm mà Amazon chỉ định cho kế hoạch vận chuyển hàng của bạn. Hãy làm như vậy để đảm bảo hàng lưu kho của bạn được đặt gần khách hàng hơn và giảm thời gian giao hàng cho sản phẩm của bạn.

Không được phép vận chuyển sản phẩm của bạn như đã nêu trong kế hoạch vận chuyển hàng đã được phê duyệt của bạn – ví dụ: việc hủy bỏ một phần của kế hoạch vận chuyển hàng đã được phê duyệt, định tuyến sai một lô hàng hoặc gửi một lô hàng không đầy đủ – sẽ không được phép và dẫn đến việc phải xử lý thêm, có thể làm chậm trễ quá trình nhận hàng lưu kho của bạn và tình trạng sẵn có hàng để bán. Điều này cũng có thể dẫn đến việc chặn khả năng tạo lô hàng của bạn.

Note: Chúng tôi sẽ thu phí dịch vụ đóng gói ngoài kế hoạch đối với các đơn vị yêu cầu phải có nhãn hàng nhưng bị thiếu nhãn hàng khi vận chuyển đến. Xem Dịch vụ ngoài kế hoạch để biết thêm thông tin. Quy trình chuẩn bị hoặc dán nhãn theo kế hoạch thuộc Dịch vụ xử lý sơ bộ FBA hoặc Dịch vụ nhãn FBA có thể làm chậm quá trình nhận đầy đủ lô hàng của bạn. Tuy nhiên, quy trình chuẩn bị ngoài kế hoạch hoặc chuẩn bị không thuộc Dịch vụ xử lý sơ bộ FBA hoặc Dịch vụ nhãn FBA có thể làm chậm quá trình nhận đầy đủ hàng được giao của bạn lên đến 48 giờ.

Để biết thêm thông tin về chính sách vận chuyển FBA và các hành động mà chúng tôi có thể thực hiện nếu lô hàng của bạn không tuân thủ chính sách đó, hãy truy cập mục Lô hàng đã xóa, định tuyến sai và không đầy đủ.

Đi đến Yêu cầu về vận chuyển và chỉ đường để tìm hiểu cách đảm bảo giao hàng an toàn và đúng giờ đến các trung tâm hoàn thiện đơn hàng của chúng tôi.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates