Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Thông tin tài khoản ngân hàng và thông tin thẻ tín dụng cho tài khoản người bán của bạn

Khi bạn đăng ký làm người bán trên Amazon, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn nhập thông tin thẻ tín dụng quốc tế có địa chỉ thanh toán hợp lệ tại một quốc gia đủ điều kiện. Sau khi đăng ký xong, thẻ tín dụng của bạn sẽ bị thu phí hàng tháng (nếu có) hoặc USD $1 (chưa bao gồm thuế GTGT) để xác nhận thẻ tín dụng. Bạn có thể tham khảo trang Các yêu cầu đăng ký theo thị trường để biết thêm thông tin.

Sử dụng công cụ ở dưới đây để biết lý do tại sao thông tin thẻ tín dụng của bạn lại không hợp lệ và biết cách cập nhật thẻ tín dụng của bạn:

Trong một số trường hợp, bạn có thể được chuyển hướng đến một tổ chức tài chính để xác minh thẻ tín dụng bằng một thử thách bảo mật trước khi được chuyển hướng trở lại Amazon. Có thể sẽ có một thử thách bảo mật riêng biệt mà bạn cần giải đáp để xác minh bạn là chủ thẻ đối với mỗi thẻ bạn cung cấp cho Amazon và đối với mỗi thị trường bạn muốn tham gia bán hàng. Để biết thêm thông tin về vấn đề xác minh thẻ của bạn, hãy truy cập Tại sao thẻ tín dụng của tôi lại bị coi là không hợp lệ.

Note: Chúng tôi có thể kiểm tra định kỳ thẻ thanh toán của bạn.

Thẻ tín dụng được chấp nhận

Chúng tôi chấp nhận các loại thẻ tín dụng sau:

  • American Express
  • Diners Club
  • Discover
  • JCB
  • MasterCard
  • Visa

Note: Chúng tôi không chấp nhận các phương thức tính phí thay thế, như thẻ tín dụng trả trước, phiếu quà tặng, séc hoặc hệ thống thanh toán trực tuyến như PayPal.

Bạn không thể xóa thẻ tín dụng là phương thức tính phí được chỉ định của bạn, nhưng bạn có thể thêm thẻ mới hoặc chọn một thẻ khác từ danh sách thẻ bạn đã nhập vào tài khoản người bán.

Nếu bạn có số dư thanh toán dương, Amazon sẽ trừ tiền vào tài khoản ngân hàngcủa bạn. Chúng tôi không thể chuyển tiền vào thẻ tín dụng của bạn. Chúng tôi có thể sẽ thu phí thẻ tín dụng này nếu bạn có số dư thanh toán âm.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates