Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Thiếu ảnh sản phẩm

Để khắc phục sự cố các hình ảnh bị thiếu, trước tiên hãy xác minh rằng hình ảnh của bạn đã được gửi đúng cách. Nếu sau khi xác minh, hình ảnh vẫn không xuất hiện, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ người bán trên Amazon và báo cáo sự cố cần hỗ trợ kỹ thuật. Các bước khắc phục sự cố bạn thực hiện tùy thuộc vào phương pháp gửi của bạn.

Hình ảnh có thể mất đến 24 giờ để xuất hiện trên Amazon sau khi bạn thêm vào.

Note: Việc tải lên một hình ảnh không đảm bảo rằng hình ảnh đó sẽ được hiển thị. Amazon chọn hình ảnh để hiển thị trong tất cả các hình ảnh có sẵn. Thực hiện theo các hướng dẫn có trong trang trợ giúp yêu cầu về hình ảnh sản phẩm để đảm bảo hình ảnh của bạn đủ điều kiện để được hiển thị.

Khắc phục sự cố hình ảnh trong Seller Central

Tính năng “Thêm một sản phẩm” cho phép bạn tải lên một hình ảnh sản phẩm khi bạn tạo sản phẩm mới. Sau khi tạo sản phẩm, bạn có thể sử dụng tính năng Quản lý hàng lưu kho để cung cấp hình ảnh sản phẩm mới. .

Nếu bạn sử dụng một trong các tính năng này để quản lý sản phẩm của mình, hãy làm như sau:


 1. Nhấp vào liên kết Hàng lưu kho, rồi chọn Quản lý hàng lưu kho.
 2. Tìm kiếm hoặc định vị sản phẩm có hình ảnh bị thiếu.
 3. Nhấp vào tên sản phẩm, thao tác này sẽ tải trang chi tiết sản phẩm.
 4. Có (các) hình ảnh sản phẩm trên trang này không? Nếu vậy, bạn có thể chọn không tải lên.
 5. Mất tối đa 24 giờ để một hình ảnh được hiển thị. Nếu đã hơn 24 giờ kể từ khi bạn gửi hình ảnh của mình, hãy chuyển sang bước 6. Nếu không, hãy kiểm tra lại sau 24 giờ.
 6. Hình ảnh của bạn có thể không được hiển thị vì không đáp ứng các tiêu chuẩn của Amazon đối với hình ảnh, được nêu ở đây . Nếu hình ảnh của bạn không đáp ứng các tiêu chuẩn, hãy sửa hình ảnh bằng cách vào trang Quản lý hàng lưu kho, tìm sản phẩm và nhấp vào Chỉnh sửa và chọn Quản lý hình ảnh. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để gửi một hình ảnh mới. Xin lưu ý rằng vì chúng tôi liên tục cải thiện quá trình lựa chọn hình ảnh nên có thể chúng tôi chưa chỉ ra tất cả các lý do khiến hình ảnh của bạn không được chọn. Nếu bạn cho rằng lựa chọn hiện tại không chính xác, hãy tham khảo phần liên hệ với Dịch vụ Amazon dưới đây để được hỗ trợ kỹ thuật.

Khắc phục sự cố về hình ảnh có dữ liệu hàng lưu kho

Dữ liệu hàng lưu kho cho phép bạn chỉ định một vị trí mà từ đó Amazon truy xuất một bản sao hình ảnh sản phẩm của bạn. Tuy nhiên, lỗi trong dữ liệu hàng lưu kho của bạn có thể chặn Amazon truy xuất thành công hình ảnh sản phẩm.

Phần này liệt kê các lỗi phổ biến có liên quan đến hình ảnh:

Triệu chứng Lý do Giải pháp
Hình ảnh sản phẩm không xuất hiện trên Amazon Lý do phổ biến nhất là URL cho hình ảnh đó không thực sự thu được hình ảnh sản phẩm Xác minh URL của hình ảnh và gửi lại thông tin hình ảnh sản phẩm.
Amazon từ chối hình ảnh. Lý do phổ biến nhất là hình ảnh đã gửi được mã hóa ở định dạng không hợp lệ. Amazon chỉ có thể chấp nhận hình ảnh ở định dạng .jpg, .tif hoặc .gif. Chuyển đổi tệp thành .jpg, .tif hoặc .gif, sửa đổi dữ liệu thông tin hình ảnh sản phẩm và gửi lại thông tin hình ảnh sản phẩm.

Bạn có thể tham khảo ở đây để biết thêm về sửa lỗi URL hình ảnh không hợp lệ.

Note: Bạn phải sử dụng một URL trực tiếp. Cửa sổ bật lên hoặc URL chuyển hướng sẽ không được chấp nhận và quá trình tải lên sẽ không được xử lý.

Nếu bạn sử dụng dữ liệu hàng lưu kho để quản lý sản phẩm của mình, hãy làm như sau:

 1. Kiểm tra báo cáo xử lý dữ liệu hàng lưu kho của bạn để tìm lỗi. Để biết thêm thông tin, hãy xem Xem lại báo cáo xử lý.
 2. Sửa đổi dữ liệu hàng lưu kho của bạn để khắc phục mọi lỗi có trong báo cáo xử lý.
 3. Tải lên dữ liệu hàng lưu kho đã sửa đổi của bạn.
 4. Lặp lại cho đến khi dữ liệu hàng lưu kho của bạn không còn lỗi.
 5. Chờ 24 giờ để hình ảnh của bạn xuất hiện.

Nhận hỗ trợ kỹ thuật bổ sung

Nếu bạn đã làm theo các bước khắc phục sự cố ở trên mà hình ảnh sản phẩm của bạn vẫn bị mất, hãy liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ đối tác bán hàng trên Amazon.

Trong thư của bạn, hãy nêu những nội dung sau đây:

 • Các bước khắc phục sự cố bạn đã thực hiện.
 • Phương pháp bạn sử dụng để quản lý sản phẩm và dữ liệu hàng lưu kho của mình. Mã lô hàng, trong trường hợp bạn đã sử dụng các bước khắc phục sự cố với dữ liệu hàng lưu kho.
 • ASIN cho mỗi sản phẩm không có hình ảnh sản phẩm.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates