Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Trả lời khiếu nại từ A — Z

Nếu chúng tôi xác định cần thêm thông tin trong quá trình điều tra Khiếu nại từ A – Z, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua email để yêu cầu thêm thông tin và thông báo về Khiếu nại từ A – Z trên trang chủ Seller Central mà bạn cần chú ý. Các thông tin này có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở:

  • Đối với các khiếu nại liên quan đến giao hàng: Phương thức gửi hàng, bằng chứng giao hàng, mã số theo dõi và chi tiết hãng vận chuyển
  • Đối với các khiếu nại liên quan đến trả hàng: Thông tin về yêu cầu trả hàng có đủ điều kiện không, địa chỉ trả hàng trong nước, chi tiết vận chuyển hàng trả về (chẳng hạn như nhãn hàng trả lại)
  • Bằng chứng về bất kỳ thư từ trao đổi nào giữa người mua và bạn với xác nhận về việc nhận được đơn hàng và bạn hài lòng với giao dịch

Nếu bạn không trả lời yêu cầu cung cấp thêm thông tin của chúng tôi trong vòng 48 giờ, khiếu nại sẽ được quyết định theo hướng có lợi cho người mua và số tiền khiếu nại sẽ bị trừ từ tài khoản của bạn. Khiếu nại này sẽ được phản ánh trong tình trạng tài khoản hoặc Tỷ lệ lỗi đơn hàng (ODR) của bạn.

Note: Các giao dịch Amazon Pay sẽ có chính sách Đảm bảo từ A đến Z khác. Bạn có thể xem lại bài viết Đảm bảo từ A đến Z của Amazon dành cho người bán trên trang web Amazon Pay.

Để trả lời thông báo Khiếu nại:

  1. Từ menu Hiệu suất, chọn Khiếu nại từ A – Z.
  2. Trong thẻ Hành động cần thực hiện (thẻ mặc định), tìm Khiếu nại liên quan và chọn Trả lời Amazon.
  3. Nhập nhận xét của bạn vào hộp văn bản và thêm bất kỳ thông tin nào có thể giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về khiếu nại và quan điểm của bạn về việc có nên chấp nhận khiếu nại hay không. Lưu ý rằng hộp văn bản không hỗ trợ tệp đính kèm. Nếu bạn cần đính kèm tài liệu, vui lòng sử dụng Tin nhắn giữa người mua và người bán để đính kèm tài liệu và gửi cho người mua. Hãy nêu rõ trong phản hồi Khiếu nại từ A – Z của bạn rằng bạn đã đính kèm thông tin bổ sung (ví dụ: In theo yêu cầu) trong phần Tin nhắn giữa người mua và người bán.
  4. Nhấp vào Gửi.

Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên kiểm tra email để biết khi nào cần thực hiện hành động đối với khiếu nại. Việc nhanh chóng phản hồi khiếu nại là rất quan trọng để đạt được thỏa thuận hòa giải. Xem lại phần Tỷ lệ lỗi đơn hàng (ODR) của chúng tôi để biết thêm thông tin về cách Khiếu nại ảnh hưởng đến tình trạng tài khoản của bạn.

Để biết thông tin về cách phản hồi khiếu nại từ A – Z bao gồm thiệt hại tài sản hoặc thương tích cá nhân do sản phẩm bị lỗi, hãy truy cập Quy trình khiếu nại từ A – Z về thiệt hại tài sản và thương tích cá nhân.

Important: Nếu Amazon ra quyết định về Khiếu nại có lợi cho người mua, bạn có 30 ngày để kháng cáo và yêu cầu điều tra thêm. Dựa trên kết quả điều tra kháng cáo, Amazon sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc có nên thay đổi quyết định ban đầu và hoàn trả cho bạn số tiền của khiếu nại phát sinh hay không. Để biết thêm thông tin về khiếu nại, hãy truy cập Giới thiệu về Khiếu nại từ A – Z của Amazon.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates