Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Giải thích mã lỗi

Lỗi xảy ra khi bạn gửi một sản phẩm không tuân theo các yêu cầu về định dạng chính xác cho một mục nhập. Ví dụ: nếu bạn gửi một sản phẩm có phần mô tả dài hơn 1000 ký tự, điều này sẽ dẫn đến lỗi trong báo cáo xử lý và sản phẩm của bạn sẽ không được đưa vào danh mục. Những thông báo lỗi này là các biện pháp bảo vệ nhằm đảm bảo không hiển thị thông tin sai về sản phẩm của bạn trên trang web.

Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại báo cáo xử lý sau mỗi lần tải lên. Nếu bạn đang gửi dữ liệu hàng lưu kho, báo cáo này sẽ xuất hiện ở cuối trang Thêm sản phẩm qua chức năng Tải lên.

Để xem các thông báo lỗi, định nghĩa về thông báo lỗi và giải pháp được đề xuất, hãy chọn lỗi từ danh sách ở phía bên trái của menu điều hướng.

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates