Bán trên Amazon Đăng nhập
Bài viết này áp dụng cho việc bán hàng tại: United States

Theo dõi phản hồi và hiệu suất

Giám sát phản hồi và hiệu suất của người bán là điều cần thiết cho sự thành công của bạn khi bán hàng trên Amazon. Để hiểu và quản lý phản hồi của người bán, hãy mở các liên kết dưới trang trợ giúp phản hồi của Người bán ở dưới đây. Trang này cung cấp kiến thức về cách xử lý phản hồi nhận được từ người mua và hoạt động tốt nhất để xác định và giải quyết các vấn đề tiềm ẩn có thể dẫn đến phản hồi tiêu cực.

Phản hồi về người bán là gì?

Phản hồi về người bán cho phép người mua mua sản phẩm từ người bán cung cấp phản hồi và xếp hạng liên quan đến trải nghiệm đặt hàng của người mua. Phản hồi do người mua cung cấp từ trang ‘Đơn đặt hàng’, bằng cách trước tiên nhấp vào đơn đặt hàng cụ thể, sau đó nhấp vào liên kết ‘Để lại phản hồi cho người bán’.

Note: Với mỗi đơn đặt hàng, khách hàng chỉ có thể gửi một phản hồi. Khách hàng có thể để lại xếp hạng và nhận xét của mình trong vòng 90 ngày kể từ ngày đặt hàng.

Tại sao phản hồi về người bán lại quan trọng?

Phản hồi về người bán phản ánh trải nghiệm khách hàng về các sản phẩm mua từ bạn. Phản hồi về người bán đóng vai trò như một điểm tham chiếu để thực hiện các hành động khắc phục đối với hoạt động hoàn thiện đơn hàng của bạn, từ đó cải thiện trải nghiệm cho người mua sau khi đặt hàng và giúp người mua đưa ra các quyết định mua hàng có hướng dẫn.

Điểm khác nhau giữa đánh giá sản phẩm và phản hồi về người bán là gì?

Đánh giá sản phẩm cung cấp mô tả về chất lượng, chức năng hoặc tính hữu ích của sản phẩm đó. Phản hồi về người bán bao gồm trải nghiệm do người bán cung cấp mà từ đó sản phẩm đã được mua, về độ tin cậy, chất lượng và trải nghiệm tổng thể về hoàn thiện đơn hàng.

Người mua có thể gửi đánh giá sản phẩm tại đây.

Trang trợ giúp phản hồi về người bán

Đăng nhập để sử dụng công cụ và nhận trợ giúp được cá nhân hóa (yêu cầu trình duyệt máy tính để bàn). Đăng nhập


Tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng

Bắt đầu Bán hàng trên Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates